Kinderen die in landelijke of afgelegen gebieden wonen, hebben slechts beperkte toegang tot kwaliteitsdiensten en inclusief en kwaliteitsvol onderwijs.  Plan International en haar partners zorgen ervoor dat deze kinderen niet alleen kunnen genieten van het recht op inclusief en kwaliteitsvol onderwijs, maar ook de mogelijkheid hebben om te kunnen opgroeien in een stimulerende, beschermende en geweldloze omgeving.

 

Ondanks het bestaan van een specifiek kinderrechtenbeleid en een specifieke wet voor een inclusief en kwaliteitsvol onderwijs, zijn er grote hiaten in de uitvoering ervan. Het belang van zorg en ontwikkeling van jonge kinderen wordt nog steeds onvoldoende erkend, wat ook negatieve gevolgen heeft voor het peuter- en kleuteronderwijs. Ook in het secundaire onderwijs is het een grote uitdaging om alle scholieren inclusief en kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Heel wat scholieren stoppen dan ook met school, met opvallend hogere drop-out cijfers op het platteland.

 

Een aanpak die werkt

Bescherming

Samen met lokale partner PROMETA werkt Plan International België enerzijds aan kwaliteitsvol onderwijs en uitgebreide zorg in een stimulerende, beschermende en geweldloze context voor jonge kinderen in Bolivia (0 – 8 jaar). Dit doen we via huisbezoeken bij jonge gezinnen, het opzetten van peuter- en kleuteropvang en workshops voor ouders, voornamelijk vaders, rond positief ouderschap en opvoedingstechnieken. Op dit niveau, wordt er momenteel een studie afgenomen rond ‘positieve mannelijkheid’ in samenwerking met andere Belgische ngo’s die aanwezig zijn in Bolivia.

Overheidsfunctionarissen worden ook getraind in hoe ze een integrale benadering van de ontwikkeling van jonge kinderen kunnen hanteren en lokale overheden worden gestimuleerd om verantwoordelijkheid op te nemen op dat vlak.

 

Onderwijs

Anderzijds schakelen we onze partner FAUTAPO in om scholieren uit kwetsbare bevolkingsgroepen te ondersteunen bij het behalen van een diploma secundair onderwijs en technisch onderwijs. Dit gebeurt door via workshops leerkrachten, scholieren en ouders bewuster te maken van het belang van middelbaar onderwijs – in het bijzonder voor kwetsbare groepen. Er wordt ook aandacht besteed aan seksuele en reproductieve rechten op school, aangezien tienerzwangerschappen een probleem blijven.

Op school wordt veel belang gehecht aan ondersteuning van de studenten in het definiëren van hun levensproject. Hierbij wordt ook de essentiële rol van het onderwijs – als middel om dit doel te bereiken, sterk benadrukt. Jongeren worden zo goed mogelijk voorbereid op hun levensproject, bijvoorbeeld via praktijklessen die in lijn zijn met de lokale mogelijkheden. Hiermee wordt bedoeld dat jongeren gestimuleerd worden om een socio-productief project te ontwikkelen dat beantwoordt aan een vraag of nood uit hun regio. Ze kunnen hierbij rekenen op de steun van hun ouders en leraren. Tegelijkertijd trachten we ook beleidsmakers te sensibiliseren rond deze kwesties. Plan International probeert jongeren, scholen, gezinnen en beleidsmakers bij elke van de hierboven beschreven stappen bij te staan.

Ik werk in de schoonmaak. Ik woon alleen en sta zelf in voor mijn onderhoud. De mensen van Plan International deden me realiseren dat studeren het allerbelangrijkste is om later een goede job te vinden. Na mijn studies wil ik graag dokter worden.

Johnny, 17 jaar, Bolivia

Zoals vooropgesteld door de bovenvermelde specifieke wet rond inclusief en kwaliteitsvol onderwijs, hebben we bij het definiëren van educatieve programma’s nauw samengewerkt met de traditionele autoriteiten van de Aymara- en Quechua-volkeren. Zo zorgen we ervoor dat de typisch traditionele culturele aspecten van deze volkeren voldoende worden geïntegreerd.

Een leerkracht geeft een jongen uitleg over de leerstof

 

Wat hebben we verwezenlijkt?

  • 424 meisjes en 440 jongens tussen 0 en 8 jaar konden spelen en leren in een speciaal daarvoor opgezette ruimte. Zo hebben ze zich optimaal kunnen voorbereiden op de lagere school.
  • Gezondheidspromotoren brachten meer dan 240 huisbezoeken aan kwetsbare gezinnen.
  • 926 mama’s en 106 papa’s namen deel aan workshops rond kinderbescherming, voeding, gezondheid, onderwijs en gendergelijkheid.
  • 130 overheidsfunctionarissen en gezondheidswerkers volgden een bijscholing rond de integrale ontwikkeling van kinderen.
  • Meer dan 2.000 scholieren namen deel aan de verkiezingen van de schoolraden.
  • Meer dan 200 scholieren, 131 leerkrachten (64 vrouwen en 67 mannen) en 904 ouders namen deel aan een workshop om jongeren van het laatste jaar secundair onderwijs sterker de arbeidsmarkt op te sturen.
  • Wil je graag meer informatie over onze impact? Lees dan zeker verder in ons jaarverslag.

 

 

Sterke lokale partners

Samen met lokaal verankerde organisaties PROMETA en FAUTAPO zette Plan International België dit project ter plaatse op.

Klik hier voor meer informatie over onze partners in het buitenland.

Duurzame financiering

Dit project kwam tot stand dankzij de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en de trouwe donateurs van Plan International België.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!