Minister van Ontwikkelingssamenwerking, minister van Buitenlandse zaken of vice-premier worden, het is niet veel mensen gegeven. En voor vrouwen blijkt het nog minder vanzelfsprekend: Zowel minister Kitir als minister Wilmès waren de enige vrouwen ooit in deze functies... tot vandaag!

Jongerenactivisten in de voetsporen van Meryame Kitir en Sophie Wilmès

Als kersvers afgestudeerde master in de onderwijskunde, hoeft het niet te verbazen dat Margaux (24) een gepassioneerd voorvechtster is in de strijd voor onderwijs voor meisjes wereldwijd.

Die passie en expertise kwamen zeer goed van pas: als plaatsvervanger van minister van Ontwikkelingssamenwerking Kitir, opende ze de conferentie over onderwijs georganiseerd door Educaid.be, leidde ze vergaderingen met kabinetsadviseurs en gaf ze in een duo-speech met de minister een duidelijke boodschap aan haar collega-afstudeerders Onderwijskunde: “We hebben allemaal hetzelfde potentieel, maar niet dezelfde kansen. Laten we dat samen veranderen.”
 

Louise, 20 jaar, rechtenstudente, engageert zich al vele jaren voor mensenrechten. Van een project over seksuele en reproductieve rechten, tot campagne voeren voor kinderrechten en het organiseren van overlegcomités: Louise is gepassioneerd door politieke en sociale vraagstukken rond gelijkheid.

Op Wereldmeisjesdag kon Louise haar boodschap delen tijdens een uniek politiek forum, namelijk de Ministerraad. Inderdaad, Louise verving Sophie Wilmès, Minister van Buitenlandse Zaken en Vice- Premier. Op deze unieke dag sprak Louise met leden van de federale regering over het belang van meisjes om een leidende rol in de politiek te nemen. Tijdens een conferentie over de toekomst van Europa sprak zij in het Egmontpaleis met de minister: “In veel landen van de wereld maken jongeren een groot deel van de bevolking uit. Toch voelen velen zich niet gehoord. Vandaag zijn we hier. Jongeren organiseren zich, luisteren naar elkaar en lanceren initiatieven.”

Jongeren voor internationale solidariteit

Niet alleen Margaux en Louise, maar alle jongeren willen gehoord worden door de ministers. Uit eerder onderzoek van Plan International België en Enabel, blijkt dat geëngageerde jongeren zich willen inzetten voor internationale solidariteit.

Ze geven aan dat internationale uitdagingen ook met hun input aangepakt moeten worden, maar hebben het gevoel dat politici onvoldoende met hen rekening houden. Zo’n 170 scholen schaarden zich daarom eerder deze maand al achter de oproep van Plan International om jongeren via verschillende activiteiten te betrekken.

Uit de Girls’ Takeover bleek alvast het engagement van Ministers Kitir en Wilmès om jongeren, en meisjes in het bijzonder, te betrekken in hun beleid. 

 • © Joaquin Guzmán Shultz
  © Joaquin Guzmán Shultz
 • © Giancarlo Rocconi
  © Giancarlo Rocconi
 • © Joaquin Guzmán Shultz
  © Joaquin Guzmán Shultz
 • © Joaquin Guzmán Shultz
  © Joaquin Guzmán Shultz
 • © Joaquin Guzmán Shultz
  © Joaquin Guzmán Shultz
 • © Joaquin Guzmán Shultz
  © Joaquin Guzmán Shultz
 • © Giancarlo Rocconi
  © Giancarlo Rocconi
 • © Giancarlo Rocconi
  © Giancarlo Rocconi
 • © Giancarlo Rocconi
  © Giancarlo Rocconi
 • © Giancarlo Rocconi
  © Giancarlo Rocconi

 

Enkele obstakels die meisjes wereldwijd ervaren

In onze partnerlanden trouwt 1 op de 3 meisjes voordat ze volwassen is.

Hoewel jongens ook als kind worden uitgehuwelijkt, worden meisjes in veel grotere aantallen getroffen door kindhuwelijken. Een kindhuwelijk betekent meestal dat van meisjes wordt verwacht dat zij de rol van huisvrouw vervullen en ook die van moeder. Zij worden beroofd van hun jeugd, worden gedwongen om van school te gaan en lopen een grote kans om zwanger te worden. 9 van de 10 zwangerschappen bij jonge meisjes vindt plaats binnen het huwelijk. Toch lopen meisjes onder de 15 jaar het grootste risico op complicaties en overlijden als gevolg van een zwangerschap en bevalling.

Tienerzwangerschappen zijn doodsoorzaak nummer één van meisjes 15 - 19 jaar 

Een zwangerschap op jonge leeftijd kan zeer gevaarlijk zijn voor een meisje en haar baby. Het verhoogt de kans op vroeggeboorte, complicaties tijdens de bevalling en het  overlijden van de pasgeboren baby.  Jaarlijks bevallen ongeveer 16 miljoen meisjes tussen de 15 en 19 jaar. Zelfs 2 miljoen meisjes zijn jonger dan 15 jaar. Elk jaar sterven naar schatting 70.000 meisjes tussen de 10 en 19 jaar aan complicaties die verband houden met zwangerschap en bevalling.

Wereldwijd zijn ruim 200 miljoen meisjes en vrouwen besneden 

44 miljoen van deze slachtoffers zijn nog geen vijftien jaar oud.  Meisjes en jonge vrouwen die een genitale verminking ondergaan hebben worstelen vaak levenslang met de fysieke en emotionele gevolgen van de ingreep. Elk jaar lopen nog eens 4 miljoen meisjes het risico om besneden te worden.

Wereldwijd gaan bijna 130 miljoen meisjes niet naar school. 

Verschillende obstakels houden hen tegen, zoals de financiële situatie van hun ouders. Maar de belangrijkste reden is het feit dat in veel landen meisjes nog steeds een ondergeschikte positie hebben ten aanzien van jongens. Sociale regels bepalen de rol van meisjes en hoe zij zich moeten gedragen. Zo kan er van hen worden verwacht dat zij vroeg trouwen en mama worden, zorgen voor het huishouden en gehoorzaam zijn aan hun mannen..

Bij rampen en crisissen worden meisjes vaak extra hard getroffen

Ook tijdens de coronacrisis. De pandemie verhindert programma’s die meisjesbesnijdenissen en kindhuwelijken moeten tegengaan met als gevolg dat er naar verwachting in de komende 10 jaar 13 miljoen meer kindhuwelijken zullen plaatsvinden. 

 

Dit moet anders!

Onze oplossingen:

Onderwijs biedt meisjes bescherming tegen kindhuwelijken en zwangerschappen 

Want geschoolde meisjes zijn mondiger, weerbaarder en kennen hun rechten. Bovendien zijn ze later minder afhankelijk, omdat ze grotere kans hebben op werk en zo hun eigen geld verdienen. Ze kunnen beter voor zichzelf en hun toekomstige kinderen zorgen.  Meisjes die basis- en middelbaar onderwijs afmaken, hebben meer kans om gezond te zijn, een betaalde baan te hebben en meer inkomen te verdienen. Ze hebben ook meer kans om onderwijs en gezondheidszorg te bieden aan hun eigen kinderen. 

Onderwijs voor meisjes zorgt voor grote afname van kindersterfte 

Niets werkt zo effectief tegen kindersterfte als onderwijs aan meisjes. Als alle meisjes in onze partnerlandende middelbare school zouden afmaken, daalt de kindersterfte met 49 procent. Meisjes met een diploma verdienen meer, zijn beter geïnformeerd over ziektes en maken vaker gebruik van medische hulp.

In de afgelopen 10 jaar zijn er 25 miljoen kindhuwelijken voorkomen 

Door de strijd tegen kindhuwelijken daalde het aantal vrouwen dat voor haar achttiende trouwde met 15 procent: van 1 op de 4 naar 1 op de 5. Dit komt onder andere doordat meer meisjes naar school gaan en overheden pro-actiever investeren in meisjes.

Opmerking: In overeenstemming met de visie van Plan International op intersectionaliteit, zoals uiteengezet in ons wereldwijde beleid inzake gendergelijkheid en -inclusie, erkennen wij dat veel mensen zich óf als man óf als vrouw identificeren. Wij erkennen ook dat gender niet binair is maar een continuüm van mogelijkheden omvat. Voor het leesgemak, verwijzen wij in het gehele document naar vrouwen, mannen, meisjes en jongens. Dit doet niets af aan onze inzet voor en onze samenwerking met mensen met een andere genderidentiteit. 

 

 Met de steun van DGD tot stand gekomen

Met de steun van DGD tot stand gekomen

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!