11 oktober, Wereldmeisjesdag. Wereldwijd botsen meisjes en jonge vrouwen dagelijks op verschilllende obstakels. Naar jaarlijkse gewoonte zetten wij de strijd voor gendergelijkheid in onze partnerlanden in de spotlights. 

Kom in actie 

Dit jaar doen wij een speciale oproep aan scholen om in actie te komen voor meisjesrechten.

Meer info vind je hier

Meer informatie over onze projecten?

Download ons jaarverslag
 

Enkele obstakels

In onze partnerlanden trouwt 1 op de 3 meisjes voordat ze volwassen is.

Hoewel jongens ook als kind worden uitgehuwelijkt, worden meisjes in veel grotere aantallen getroffen door kindhuwelijken. Een kindhuwelijk betekent meestal dat van meisjes wordt verwacht dat zij de rol van huisvrouw vervullen en ook die van moeder. Zij worden beroofd van hun jeugd, worden gedwongen om van school te gaan en lopen een grote kans om zwanger te worden. 9 van de 10 zwangerschappen bij jonge meisjes vindt plaats binnen het huwelijk. Toch lopen meisjes onder de 15 jaar het grootste risico op complicaties en overlijden als gevolg van een zwangerschap en bevalling.

Tienerzwangerschappen zijn doodsoorzaak nummer één van meisjes 15 - 19 jaar 

Een zwangerschap op jonge leeftijd kan zeer gevaarlijk zijn voor een meisje en haar baby. Het verhoogt de kans op vroeggeboorte, complicaties tijdens de bevalling en het  overlijden van de pasgeboren baby.  Jaarlijks bevallen ongeveer 16 miljoen meisjes tussen de 15 en 19 jaar. Zelfs 2 miljoen meisjes zijn jonger dan 15 jaar. Elk jaar sterven naar schatting 70.000 meisjes tussen de 10 en 19 jaar aan complicaties die verband houden met zwangerschap en bevalling.

Wereldwijd zijn ruim 200 miljoen meisjes en vrouwen besneden 

44 miljoen van deze slachtoffers zijn nog geen vijftien jaar oud.  Meisjes en jonge vrouwen die een genitale verminking ondergaan hebben worstelen vaak levenslang met de fysieke en emotionele gevolgen van de ingreep. Elk jaar lopen nog eens 4 miljoen meisjes het risico om besneden te worden.

31 procent van de jonge vrouwen tussen de 15 en 24 jaar volgt geen onderwijs en heeft geen werk 

Dat is meer dan twee keer zoveel als jonge mannen (14 procent).

Bij rampen en crisissen worden meisjes vaak extra hard getroffen

Ook tijdens de coronacrisis. De pandemie verhindert programma’s die meisjesbesnijdenissen en kindhuwelijken moeten tegengaan met als gevolg dat er naar verwachting in de komende 10 jaar 13 miljoen meer kindhuwelijken zullen plaatsvinden. 

 

Dit moet anders!

Onze oplossingen:

Onderwijs biedt meisjes bescherming tegen kindhuwelijken en zwangerschappen 

Want geschoolde meisjes zijn mondiger, weerbaarder en kennen hun rechten. Bovendien zijn ze later minder afhankelijk, omdat ze grotere kans hebben op werk en zo hun eigen geld verdienen. Ze kunnen beter voor zichzelf en hun toekomstige kinderen zorgen.  Meisjes die basis- en middelbaar onderwijs afmaken, hebben meer kans om gezond te zijn, een betaalde baan te hebben en meer inkomen te verdienen. Ze hebben ook meer kans om onderwijs en gezondheidszorg te bieden aan hun eigen kinderen. 

Onderwijs voor meisjes zorgt voor grote afname van kindersterfte 

Niets werkt zo effectief tegen kindersterfte als onderwijs aan meisjes. Als alle meisjes in onze partnerlandende middelbare school zouden afmaken, daalt de kindersterfte met 49 procent. Meisjes met een diploma verdienen meer, zijn beter geïnformeerd over ziektes en maken vaker gebruik van medische hulp.

In de afgelopen 10 jaar zijn er 25 miljoen kindhuwelijken voorkomen 

Door de strijd tegen kindhuwelijken daalde het aantal vrouwen dat voor haar achttiende trouwde met 15 procent: van 1 op de 4 naar 1 op de 5. Dit komt onder andere doordat meer meisjes naar school gaan en overheden pro-actiever investeren in meisjes.

Opmerking: In overeenstemming met de visie van Plan International op intersectionaliteit, zoals uiteengezet in ons wereldwijde beleid inzake gendergelijkheid en -inclusie, erkennen wij dat veel mensen zich óf als man óf als vrouw identificeren. Wij erkennen ook dat gender niet binair is maar een continuüm van mogelijkheden omvat. Voor het leesgemak, verwijzen wij in het gehele document naar vrouwen, mannen, meisjes en jongens. Dit doet niets af aan onze inzet voor en onze samenwerking met mensen met een andere genderidentiteit. 

Wil je op de hoogte blijven van onze acties voor meisjes wereldwijd? Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!