Ook Rwanda wordt diep getroffen door de globale coronacrisis. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, heeft de Rwandese overheid over het hele land quarantainemaatregelen afgekondigd van 22 Maart tot 4 Mei. In twee districten zijn deze nog steeds volledig van kracht. Ook scholen blijven gesloten tot September. Hoewel deze maatregelen doeltreffend en noodzakelijk zijn, hebben ze voor de meest kwetsbare gezinnen desastreuze gevolgen op sociaal en economisch vlak. Plan International steunt deze families via een programma rond voedselzekerheid, met financiering van de Europese Unie. 

 

De opgelegde quarantainemaatregelen leiden overal tot een sterke daling van de economische activiteit. Hierdoor dreigen miljoenen gezinnen in armoede te belanden. Vooral gezinnen wiens inkomsten afhangen van kleinschalige handel of landbouwactiviteiten, en zij die werkzaam zijn in de informele economie, worden zeer zwaar getroffen. Hoewel er een socialezekerheidsstelsel bestaat in Rwanda, dekt dit helaas niet het verlies aan inkomsten voor alle getroffen gezinnen. 

De risico’s voor kinderen, en in het bijzonder meisjes, zijn talrijk. Zo is voedselonzekerheid er één van. Vooral kinderen onder de vijf jaar zijn in gevaar, omdat gezinnen niet langer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien door de quarantainemaatregelen. Op school konden kinderen en adolescenten rekenen op voedzame maaltijden, maar nu de scholen gesloten zijn, valt ook dit weg. Rwanda ziet hiermee al haar voorbije inspanningen om ondervoeding in het land terug te dringen in rook opgaan. 

Gezinnen hebben financiële ondersteuning nodig op middellange termijn om hun verlies aan inkomsten te compenseren. Zo niet, lopen kinderen, en vooral meisjes, meer risico op schendingen van hun rechten. Andere crisissen hebben reeds aangetoond dat financiële onzekerheid bij gezinnen leidt tot nefaste praktijken voor kinderen. Dit komt doordat gezinnen gewoonweg geen andere keuze hebben om in hun meest elementaire behoeften te voorzien. Deze praktijken zijn kinderarbeid, gedwongen migratie, seksuele uitbuiting, kindhuwelijken, vroege en ongewenste zwangerschappen en geweld, inclusief seksueel geweld en misbruik. 

In normale omstandigheden kunnen misbruik en geweld worden gemeld via verschillende kanalen, zoals op school, in de gemeenschap of rechtstreeks bij de sociale diensten. In een situatie van quarantaine zijn deze mogelijkheden echter niet beschikbaar. Dit terwijl de risico’s op misbruik en geweld ten aanzien van kinderen juist hoger zijn. 

Om deze crisis het hoofd te kunnen bieden, hebben kwetsbare gezinnen nood aan ondersteuning die rekening houdt met hun specifieke noden en waardigheid

 

Wat doet Plan International?

Plan International ondersteunt de meest kwetsbare gezinnen via verschillende acties. Samen met gedecentraliseerde diensten van de Rwandese ministeries pakken we ondervoeding aan en voorkomen we rechtenschendingen die door de coronacrisis kunnen plaatsvinden. Dit doen we door onder andere cash transfers aan te bieden aan 25.000 mensen die getroffen zijn door de crisis. Hierbij kunnen we rekenen op financiering van de Europese Unie.

Vrouw ontvangt cash in Nigeria

Vrouw ontvangt cash in Nigeria.

 

Om dit te realiseren, werken we samen met overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor sociale bescherming. De meest kwetsbare gezinnen worden geïdentificeerd op basis van een aantal objectieve criteria. We steunen hierbij op het bestaande Rwandese systeem voor sociale bescherming om ervoor te zorgen dat onze steun transparant en duurzaam is. 

 

Cash transfers, een effectieve manier om gezinnen te ondersteunen en hun waardigheid te respecteren

Plan International geeft gezinnen tussen de 60 en 119 EUR, zodat ze in hun onmiddelijke voedingsbehoeften kunnen voorzien. Dit stelt gezinnen in staat om zelf te beslissen welke etenswaren ze op dat moment het meest nodig hebben. In plaats van geïmporteerde goederen en voedsel aan hen te verdelen, hebben gezinnen de keuzevrijheid om dit geld te gebruiken op lokale markten. Indirect wordt hierdoor dus ook nieuw leven geblazen in de lokale economie en worden lokale producenten en landbouwers veerkrachtiger. 

Verschillende onderzoeken tonen immers aan dat gezinnen het geld effectief besteden aan basisbehoeften, zoals voeding, gezondheidszorg of onderwijs en niet aan middelen zoals tabak en alcohol (zie bijvoorbeeld deze studie uit Kenia in 2016)

Daarnaast voorziet Plan International ook informatie over de risico’s die het coronavirus met zich mee kan brengen, alsook informatie over degelijke voedings- en gezondheidspraktijken

Vrouw geeft vingerafdruk

Vrouw geeft vingerafdruk om cash te ontvangen.

 

En de meisjes?

We zijn volledig toegewijd aan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, meisjes en jongens. Door de meest kwetsbare gezinnen van een basisinkomen te voorzien, worden meisjes op lange termijn tegen geweld en uitbuiting beschermd. Gezinnen zullen geen overhaaste beslissingen moeten nemen die schadelijk zijn voor hun kinderen, en met name meisjes. 

Plan International meet gedurende het hele project de impact van cash transfers op de situatie van de gezinnen. Dit doen we door middel van verschillende indicatoren om te bepalen of onze doelstellingen zijn behaald.

Dit programma heeft een aanzienlijk potentieel om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen, aangezien vrouwen in staat worden gesteld om zelf beslissingen te nemen over hoe ze het geld besteden. Hierdoor zijn ze veel minder afhankelijk van mannen of andere personen. 

EU

 

Dit project is gefinancierd door de Europese Unie. 

Deze publicatie is tot stand gekomen met financiële steun van de Europese Unie. De inhoud is de uitsluitende verantwoordelijkheid van Plan International en weespiegelt niet noodzakelijk de standpunten van de Europese Unie. 

 

Meer informatie

Auteurs:

- Nolwenn Gontard, Manager programma & ontwikkeling, Plan International België
- Andreas Van Peteghem, Noodhulp medewerker, Plan International België

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!