Versterk ons team dankzij jouw expertise op het vlak van jongeren mobilisatie en advocacy

Over Plan International België

Plan International België werkt al meer dan 35 jaar aan een wereld die rechtvaardig en veilig is voor alle kinderen. Ieder kind heeft recht op onderwijs en moet de kans krijgen zich te ontwikkelen. Deze roep om rechtvaardigheid begint bij dezelfde kansen voor meisjes en jongens. Meisjes worden nog te vaak achtergesteld en gediscrimineerd, soms zelfs bedreigd en mishandeld.

Plan International België maakt deel uit van een ambitieuze internationale federatie met projecten in bijna 80 landen (waaronder België). Met onze projecten genereren we impact, via beleidsbeïnvloeding, sensibilisering en projecten met en voor kinderen en jongeren.

Plan International België is een sterk groeiende organisatie. Tijdens de laatste 5 jaar steeg ons inkomen van 14 miljoen naar 20 miljoen en groeiden we van 40 naar meer dan 65 zeer gedreven collega’s.

Functie

Jouw rol als  Advocacy Officer for Youth Mobilisation :

Als lid van het team “Policy & Social Change” sta je in voor de youth-led beleidsbeïnvloeding van Plan International België rond kinderrechten - en in het bijzonder meisjesrechten - in het lokale, regionale en federale gelijke kansen- en  ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

Je ondersteunt jongeren, i.s.m. Youth Engagement Unit, en begeleid hun beleidsbeïnvloedende acties via het geven van voorbereidende trainingen, begeleiding bij de opmaak van hun aanbevelingen, faciliteren van hun ontmoetingen met beleidsmakers en de verdere opvolging van de aanbevelingen.   

Jouw voornaamste rechtstreekse doelgroep bestaat uit Belgische beleidsmakers op het lokale, regionale en federale niveau. Binnen deze contexten werk je samen met jongeren van Plan International, die in contact gaan met wetgevende en uitvoerende beleidsmakers, administratie, middenveld, onderwijsactoren; enz.

Jouw werk valt grotendeels onder het programma België 2022-2026 dat gefinancierd wordt door de federale ontwikkelingssamenwerking (DGD)  en dit in het kader van onze lokale programma’s.

Hierbij streeft Plan International naar “influencing” op basis van ervaring (experience-led), onderzoek (evidence-based), kinder- en jongerenparticipatie (youth-led) en samenwerking (Middenveldcoalities, in steden en gemeenten, universiteiten en hoge scholen…). Daarom werk je als  Advocacy Officer - Youth Mobilisation voornamelijk samen met:

 1. de collega’s van Policy Influencing Unit en de Youth Engagement Unit
 2. de collega’s van de andere units van Plan international Belgie
 3. andere organisaties en coalities/platformen;
 4. de internationale Federatie Plan International

Profiel

Opleiding en kennis

 • Je behaalde een Master in politieke en sociale wetenschappen of hebt ervaring met jongeren. Of je competenties zijn gelijkwaardig door jouw ervaring.
 • Je hebt een grote expertise op de domeinen kinderrechten, meisjesrechten en gendergelijkheid.
 • Je hebt ervaring in animatie en in het engagement en mobilisatie van jongeren
 • Je kent de Belgische ontwikkelingssamenwerking en/ of het Belgisch / Vlaamse Gelijke Kansenbeleid goed (actoren, regelgeving,…).

Talenten, competenties en ervaring

 • Je bent Nederlandstalig en hebt een goede kennis van het Frans en Engels (zowel mondeling als schriftelijk). Tweetaligheid is een pluspunt.
 • Je hebt 3 à 5 jaar relevante ervaring.
 • Ervaring in het werken met lokale besturen is een meerwaarde.
 • Je bent een analytisch en kritisch denker.
 • Je kan autonomisch je werk inplannen en initiatief nemen
 • Je bent een diplomatische en effectieve communicator, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je volgt de relevante (onderzoeks)literatuur op en kan deze hertalen voor jouw doelgroepen en collega’s.
 • Je bent een geboren netwerker en teamspeler.

Ons aanbod

 • De kans om samen met fijne, gedreven en maatschappelijk geëngageerde collega’s een verschil te maken voor kinderen en jongeren in onze partnerlanden en in België
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in een zowel Belgische als internationale context
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
 • Een binnen de ngo-sector competitieve verloning aangevuld met extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer)

Geïnteresseerd?

Is dit de job van je dromen?

Dan horen we graag van je! Stuur je CV en motivatiebrief naar job@planinternational.be met als referentie “Advocacy Officer for Youth Mobilisation”, ten laatste op 17 februari 2023.

Als onderdeel van ons beleid inzake de bescherming van kinderen en jongeren, vragen wij aan elke werknemer om een uittreksel uit het strafregister aan ons voor te leggen (model 2).

Voor Plan International zijn gelijke kansen heel belangrijk! We selecteren jou daarom op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele identiteit, religie of andere criteria die geen verband houden met de functie.

Voor meer informatie over onze organisatie: https://www.planinternational.be/nl