Plan International België

Plan International België werkt al 35 jaar aan een wereld die rechtvaardig en veilig is voor alle kinderen. Alle kinderen hebben recht op onderwijs en kansen. Die rechtvaardigheid begint bij dezelfde kansen voor meisjes en jongens. Meisjes worden nog te vaak achtergesteld en gediscrimineerd, soms zelfs bedreigd en mishandeld. Met projecten in 70 landen, waaronder in België, wil Plan International impact genereren, via beleidsbeïnvloeding, sensibilisering en projecten met en voor kinderen en jongeren.

 

Functie

Als charismatisch Algemeen Directeur (m/v/x) bent u het gezicht van Plan International België en zet u de troeven en doelstellingen van deze humane organisatie nog sterker op de kaart.

U bent een strategisch denker en in staat een duidelijke visie te ontwikkelen over de ideale organisatievorm en samenwerkingsverbanden met andere actoren binnen de sector.

Dankzij uw resultaatgerichte attitude weet u de beleidslijnen en actieplannen in realiteit om te zetten, samen met uw team. Impact verhogen is uw absolute doel en daarvoor houdt u o.a. oog op de kwaliteit van het programma. Binnen het vooropgestelde strategisch plan, hebt u een verfrissende kijk op de zaken, durft u out-of-the-box te denken en bent u in staat om nieuwe product/marktcombinaties te ontwikkelen.

Als opinieleider neemt u duidelijke standpunten in of intervenieert u m.b.t. ontwikkelingssamenwerking, kinderrechten en gendergelijkheid. Daarbij zorgt u voor continu overleg met de betrokken instanties. Uw diplomatische overtuigingskracht is een welkome eigenschap bij het voeren van onderhandelingen, uw lobbywerk en belangenbehartiging. Uw streefdoel is het behouden en verder ontwikkelen van participaties en associaties.

U bent een vlotte communicator en bijgevolg een graag geziene woordvoerder en gastspreker.

 Het ontwikkelen en onderhouden van de contacten met collega’s van andere Plan kantoren (NO’s), Plan International hoofdzetel in Woking UK en met een diversiteit aan interne en externe stakeholders, beschouwt u als een evidentie.

Uw team van gepassioneerde en geëngageerde medewerkers weet u bovendien te begeesteren. Als empathisch People Manager staat u dicht bij uw mensen en bent u een ware inspirator voor het behalen van de gezamenlijke doelstellingen.  Innovatieve ideeën en digitale vernieuwingen juicht u toe.

Kortom, u speelt een cruciale rol in de duurzame en kwaliteitsvolle ontwikkeling en de groei van Plan International België. Dankzij het uitdragen van uw passie, gedrevenheid en sterk engagement bouwt u mee aan een groeiend bewustzijn in België omtrent ontwikkelingssamenwerking in de brede zin van het woord.

U rapporteert aan de Raad van Bestuur.


Profiel

  • U beschikt over een Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.

  • U kan reeds terugblikken op relevante ervaring van min. 7 jaar in een managementpositie.

  • Aantoonbare belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking, kinderrechten, gender en geopolitieke veranderingen is een must, ervaring in dergelijke omgevingen is natuurlijk een sterke pro. Ervaring met private fondsenwerving is eveneens een pluspunt.

  • De werking van de overheid is u bekend en dat schrikt u niet af (procedures, administratie, lange besluitvormingsprocessen, … )

  • U hebt een sterk rechtvaardigheidsgevoel en draagt integriteit hoog in het vaandel.

  • U hebt commerciële flair (fundraising) en charisma en beschikt over de nodige diplomatie.

  • Drietaligheid is onontbeerlijk (NL/Fr/Eng), zowel mondeling als schriftelijk.

  • Verplaatsingen naar het buitenland spreken u aan.

 

Geïnteresseerd? Stuur uw CV en motivatiebrief naar aline.dufour@badenochandclark.be.

In het kader van onze Safeguarding & Child Protection policy vragen wij aan elke werknemer een bewijs van goed gedrag en zeden.

Wij kijken alvast uit naar uw kandidatuur.

Deze selectie verloopt in exclusieve samenwerking met Badenoch & Clark België.