Op school leer je in de lessen over kinderrechten. En de beste manier om er écht over te leren? Die krijg je door ze te beleven! Kinderrechten zijn er altijd en overal, voor iedereen tussen 0 en 18 jaar!  

Welkom bij de bevraging 'Kinderrechten op school' ! 

Zit je in het secundair onderwijs en wil je ons je mening geven over de stand van zaken van jouw rechten op school? Vul dan deze bevraging in! Je antwoorden zullen, samen met die van honderden medestudenten, opgenomen worden in een rapport met aanbevelingen voor de onderwijssector.

Het invullen van de bevraging duurt nog geen 5 minuten én je maakt kans om een ontbijt met je vrienden of een duo ticket voor de cinema te winnen! 

Jij bent:

 

Vragen Ja, dit klopt helemaal ! Dit is vaak het geval, maar niet altijd Nee, dit klopt absoluut niet Ik weet het niet
Ik ben op mijn school al uitgesloten geweest omwille van:

 

Wil je ons nog iets meer vertellen ?  

Ik heb zin om me nog meer in te zetten voor projecten wereldwijd
In welke onderwijsvorm zit je ?

Ik bevestig dat ik vrijwillig deelneem aan deze enquête en niet hoef te antwoorden op vragen waar ik geen antwoord op wil geven. Ik begrijp dat de resultaten van deze bevraging zullen gebruikt worden bij de opmaak van een rapport en in artikels die dit rapport zullen helpen verspreiden. De enquête wordt anoniem ingevuld. Ben je minder dan 16 jaar? Mijn ouder of voogd gaat akkoord dat ik deelneem aan deze bevraging.