Al meer dan 10 jaar werkt Plan rond kindhuwelijken in Zambia. Het eerste doel daarbij is het voorkomen ervan. Het tweede doel is het helpen van meisjes die na hun kindhuwelijk wegvluchtten of scheidden van hun man. Ontdek de tien acties waarmee Plan een eind wil maken aan kindhuwelijken in Zambia.

 

Onze belangrijkste wapens om kindhuwelijken te voorkomen 

1. De traditionele leiders engageren

In Zambia worden de traditionele leiders gerespecteerd door iedereen. Hun invloed is dan ook doorslaggevend in de strijd tegen kindhuwelijken. Plan streeft ernaar zoveel mogelijk leiders te overtuigen voor een nultolerantie in hun dorpen. Een mooi voorbeeld is chef Mpembamoyo, die samen met Plan de focus van de overgangsrituelen tracht te verleggen <link> : in plaats van meisjes te leren om hun man te behagen, ligt de nadruk van de initiatie in zijn dorp op het belang van onderwijs.

2. Het inkomen van gezinnen verhogen

Meer nog dan traditie en gewoonten, speelt armoede een doorslaggevende rol bij kindhuwelijken. Om de inkomens van gezinnen te verhogen, biedt Plan een helpende hand door o.a. landbouwopleidingen te organiseren, spaargroepen te creëren en bijstand te verlenen bij het opstarten van kleine bedrijven. Om voor hulp in aanmerking te komen, moeten ouders verplicht een deel van hun inkomsten investeren in onderwijs voor hun kinderen, zowel voor zonen als dochters.

3. De kwaliteit van het onderwijs verbeteren, met nadruk op participatie

Een opgeleid meisje heeft drie keer meer kans om aan een vroegtijdig huwelijk te ontsnappen. Plan en partnerorganisaties werkten jarenlang aan de bouw van scholen. We voorzien ook educatief materiaal en helpen het lessenpakket te moderniseren. Verder zijn in de door Plan ondersteunde scholen kinderrechtenclubs actief die andere jongeren sensibiliseren rond het gevaar en de impact van kindhuwelijken. Met deze kennis bouwt Plan samen met partnerorganisaties scholen, wordt er educatief materiaal voorzien en helpen we om het lessenpakket te moderniseren. In de door Plan ondersteunde scholen zijn leerlingenverenigingen atief die andere jongeren sensibiliseren rond het gevaar en de nadelen van kindhuwelijken.

4. Seksuele voorlichting aanbieden, taboes doorbreken

In gezondheidscentra kunnen adolescenten met hun vragen en problemen terecht bij vrouwen en meisjes opgeleid door Plan. Zij bieden hen advies en ondersteuning. Jongeren kunnen er ook gratis condooms krijgen, die moeilijk te vinden zijn in een samenleving waar seks voor het huwelijk niet geaccepteerd is.

5. Een beschermend netwerk vormen

In het hart van de dorpen zorgen vrijwilligers van Plan voor beschermingscomités. Wanneer een meisje een gedwongen huwelijk riskeert, gaat dit comité in gesprek met de familie met als doel hen op andere gedachten te brengen. Als dit niet lukt, geeft men het dossier door aan een speciale politie-eenheid.

6. 24/7 een luisterend oor bieden

Plan ligt aan de oorsprong van de Child helpline, een telefonisch luistercentrum waar kinderen en jongeren 24/24 gratis terecht kunnen. In het tweede semester van 2014 werden via de hulplijn meer dan 4000 kindhuwelijken gesignaleerd.

7. Regionaal en Nationaal campagne voeren

Aan het hoofd van het nationale netwerk van NGO's tegen kindhuwelijken, lobbyt Plan bij de nationale wetgevers voor een heldere wet en een totaalverbod op huwelijken voor minderjarigen. Op regionaal niveau ontwikkelde Plan het "18+: Ending Child Marriages in Southern Africa"-programma, dat tegen het probleem strijdt in Zambia, Malawi, Mozambique, Tanzania and Zimbabwe.

Onze troeven om het leven van de jonge kindbruiden op de rails te krijgen

8. Adviseren van jonge moeders

Vaak weten adolescenten niets over zwangerschap en babyzorg. In de gezondheidscentra zorgt Plan voor gespecialiseerde hulpverleners om jonge moeders te adviseren.

9. De slachtoffers hernieuwde moed schenken

Voor meisjes die na een mislukt huwelijk aan hun lot worden overgelaten, is het essentieel om opnieuw zelfvertrouwen krijgen. Plan biedt psychologische steun en leert hen hoe ze andere jonge meisjes kunnen helpen om te voorkomen dat zij hetzelfde moeten meemaken.

10. Professionele opleidingen organiseren en microkredieten toekennen

Veel minderjarige bruiden verlaten de school wanneer ze trouwen. Achteraf is het ontzettend moeilijk om een financieel zelfstandig leven op te bouwen. Voor hen organiseert Plan beroepsopleidingen in koken, naaien, plantaardige productie, veeteelt, administratie ... en verleent het microkredieten aan jonge meisjes, zodat ze een klein bedrijf kunnen starten. Een van hen is Mesifu, die van school moest gaan toen ze haar eerste kindje kreeg<link>. Ze was toen amper 18 jaar.

Ook jij kan helpen om samen met Plan kindhuwelijken te stoppen. Ontdek hier hoe!

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!