De aanslepende burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek heeft een grote impact op de lokale bevolking. Duizenden gezinnen zijn ontheemd of op de vlucht en hebben dringende humanitaire hulp nodig om te overleven. Vooral kinderen worden getroffen. Ze lijden aan ondervoeding, psychosociale stoornissen en kunnen zelden naar school. Honderden onder hen raakten hun gezin kwijt en zijn alleen op de vlucht. Plan International zorgt ervoor dat deze kinderen worden opgevangen in een pleeggezin en geeft hen psychosociale ondersteuning. Tegelijkertijd gaan we op zoek naar hun biologische ouders.

Een aanpak die werkt

Plan International ondersteunt het Ministerie van Sociale Zaken in de Centraal Afrikaanse Republiek. We helpen kinderen te identificeren die gescheiden zijn van hun gezin, verwijzen hen door naar passende diensten en zoeken mee naar hun ouders met vaak heel beperkte gegevens.

In afwachting van de gezinshereniging, worden deze kinderen in tijdelijke pleeggezinnen opgevangen en krijgen ze psychosociale hulp op maat in de kindvriendelijke ruimten. Daar kunnen ze spelen met andere kinderen, leren of gewoon rustig zichzelf zijn na de traumatische ervaringen die ze hebben beleefd. Ook de pleegouders krijgen zorgvuldige ondersteuning van maatschappelijke werkers van Plan International: ze krijgen informatie over positieve opvoedingstechnieken, die rekening houden met het kind in deze specifieke context. Bovendien ontvangen ze materiële, financiële en psychosociale ondersteuning om te voldoen aan de behoeften van de kinderen.

Terwijl de kinderen worden opgevangen, doet Plan International er alles aan om hun ouders terug te vinden. Vaak weten de kinderen niet hoe het dorp heet waar ze vandaan komen, noch de achternamen van hun ouders, of via welke weg ze gekomen zijn. Op basis van de zeer beperkte informatie die de kinderen geven, gaan lokale medewerkers aan de slag om het gezin te herenigen. Dit blijkt vaak een moeilijke opgave te zijn.

Om toekomstige scheiding van ouders en kinderen te vermijden, maken we (pleeg)ouders en kinderen bewust van het belang van het kennen van de naam van de ouders, familieleden en het dorp van herkomst. Op die manier vergroten we de kans op familiehereniging.

Ouders en volwassen krijgen een training rond opvoedingstechnieken, ouderschap en kinderbescherming.

 

Wat hebben we verwezenlijkt?

  • We herenigden 565 kinderen met hun biologische ouders.
  • 807 kinderen werden opgevangen bij tijdelijke pleeggezinnen en ontvingen de nodige ondersteuning op psychosociaal, medisch en juridisch vlak.
  • 5.700 kinderen ontvingen psychosociale ondersteuning.
  • 5.500 ouders en andere volwassenen kregen een training rond positieve opvoedingstechnieken, positief ouderschap en kinderbescherming.
  • 22.000 mensen, waaronder 11.000 kinderen, namen deel aan bewustmakingssessies rond het beschermen van kinderen, voorkomen van scheiding, identificatie en doorverwijzing van gescheiden minderjarigen. 
  • Wil je graag meer informatie over onze impact? Lees dan zeker verder in ons jaarverslag.

Sterke partner

Voor dit project kon Plan International België rekenen op een samenwerking met het bedrijf Blue Square.

Klik hier voor meer informatie over onze partners in het buitenland.

Duurzame financiering

Dit programma was mogelijk dankzij de steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

 

 

Het verhaal van Saliou

Saliou is 12 jaar. Toen zijn dorp werd aangevallen vluchtte hij samen met de andere kinderen en raakte zijn ouders kwijt. Hij kwam terecht op een ontginningssite voor diamanten, waar hij 3 weken verbleef. Daarna werd hij tijdelijk opgevangen in een pleeggezin, maar hij was er slecht aan toe: hij at nauwelijks, sliep niet meer en kreeg paniekaanvallen. Saliou was helemaal in zichzelf gekeerd.

De zoektocht naar de ouders van Saliou is moeilijk. Hij kent enkel de voornaam van zijn vader. De namen van zijn moeder, broers en zussen herinnert hij zich niet meer. Hij kon zich slechts moeizaam aanpassen aan het nieuwe gezin en de nieuwe omgeving. Zijn pleegvader vond hem ’s nachts vaak huilend, vragend naar zijn ouders.

Saliou had het erg moeilijk in het begin. Hij huilde de hele tijd, at amper en had slaapproblemen. ’s Nachts vond ik hem vaak huilend. Ik wilde dat hij zich veilig voelde en vroeg aan mijn vrouw om goed voor hem te zorgen, zodat hij zich niet anders zou voelen dan andere kinderen. Het duurde meer dan 6 maanden voor hij weer zichzelf werd.

Voogd van Saliou

Om Saliou te helpen, kreeg hij een zorgplan: individuele begeleiding, psychosociale ondersteuning en gezinstherapie waar het hele pleeggezin bij betrokken werd. Ze leerden samen over positieve opvoedingstechnieken en het belang van onderwijs. Met de financiële steun die Saliou’s pleegouders ontvingen, konden ze een eigen onderneming opstarten om hun inkomen te verhogen. Zo kunnen ze de basisbehoeften voor het gezin van intussen 10 mensen financieren, zoals zeep, gezondheidszorg, voeding, enzovoort.

Terwijl de zoektocht naar Saliou’s biologische ouders nog steeds loopt, merkt het team en zijn pleeggezin dat Saliou zich langzaam beter voelt. In de kindvriendelijke ruimte maakt hij nieuwe vrienden. Hij is vrolijker, meer open en is dankbaar tegenover zijn pleeggezin en het team.

Ik dank mijn pleegouders en Plan International voor alles wat ze voor mij hebben gedaan. Vandaag heb ik nieuwe vrienden waarmee ik kan spelen en ik huil ’s nachts niet meer zoals voorheen.

Saliou

 

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!