In Nueva Prosperina, een wijk in de Ecuadoraanse stad Guayaquil, houden gewelddadige drugsbendes de buurt in hun greep. Drugs, geweld, tienerzwangerschappen en een gebrek aan publieke diensten hebben tot gevolg dat de toekomst van de jongeren die hier opgroeien niet al te rooskleurig is. Tijd voor verandering! Onder begeleiding van Plan International en haar partners bouwen jongeren aan hun toekomstplannen. Bewuste en positieve keuzes, gelijke kansen en concrete actie... hier kiezen deze jongeren voor.

Een aanpak die werkt

Samen met JUCONI, een organisatie uit de wijk die ijvert voor inclusie van de meest kwetsbare jongeren, hebben we clubs voor jongvolwassenen gestart. In zo’n club krijgen jongeren informatie, onder meer rond gelijke rechten voor jongens en meisjes en andere maatschappelijk relevante thema’s. Bovendien worden jongeren begeleid in het denkproces over hoe ze in het leven staan, de doelen die ze belangrijk vinden en de concrete stappen die ze moeten zetten om die te bereiken. Veel jongeren realiseren zich tijdens deze workshops dat ze effectief de keuze hébben om zelf een pad uit te stippelen en hun dromen na te streven. Zo dromen sommigen ervan om een universitaire opleiding te starten, in bepaalde sectoren aan het werk te gaan zoals toerisme, gastronomie, enzovoort. Ze inspireren op hun beurt andere jongeren uit hun buurt en pleiten onder andere voor betere publieke diensten en ondersteuning van de overheid. Dit doen ze door projecten en activiteiten op te zetten in hun wijk rond voor hen relevante thema’s waarover ze in de clubs hebben gedebatteerd.

Omdat universele uitwisseling belangrijk is, organiseerde JUCONI in 2018 een ontmoeting tussen 5 jongeren uit België en jongeren uit Ecuador in samenwerking met YOUCA, de Belgische organisatie die het project cofinanciert. Deze ontmoeting vond plaats in Ecuador. Vervolgens reisden 12 Ecuadoraanse jongeren naar België om hier hun leeftijdsgenoten te ontmoeten. De jongeren gingen in gesprek over hun gelijkenissen en stelden zich vragen als: Wat vinden we belangrijk? Wie beschouwen we als rolmodellen? Waarover kunnen we zelf beslissen? Wat zijn onze dromen? Wat hebben we nodig om ze waar te maken?

We werken ook nauw samen met lokale initiatieven om meer bewustzijn te creëren rond tienerzwangerschappen en het voorkomen hiervan. Daarnaast kunnen meisjes en jonge vrouwen die slachtoffer werden van misbruik en geweld ook rekenen op verzorging en juridisch advies in het kader van dit project.

Door te (leren) debatteren over uiteenlopende thema’s in de jongerenclubs, schaven adolescenten uit de wijk hun kennis en allerlei vaardigheden bij. Ze groeien!

 • Ze worden zelfbewuster, zelfverzekerder en maatschappelijk actiever.
 • Ze versterken actief hun participatieve vaardigheden door uitwisseling, het opzetten van projecten (individueel of collectief), het nemen van initiatief in schoolraden ...
 • Ze verrijken hun kennis en vaardigheden over seksuele en reproductieve rechten.
 • Ze gebruiken de verworven kennis in de strijd tegen gendergerelateerd geweld.
 • Ze kiezen bewust om een toekomst te creëren waarin meisjes en jonge vrouwen gelijkwaardig mee de touwtjes in handen nemen.
 • Ze inspireren andere jongens en meisjes door het organiseren van activiteiten.

Ik merk dat de jongeren een positieve verandering doorgemaakt hebben. Ze staan nu kritisch tegenover ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ze kennen duidelijk hun eigen rechten en verspreiden enthousiast die kennis bij vrienden en familie. In dit project geven we méér dan louter informatie. We bieden tools zodat jongeren hun capaciteiten versterken. Zo verwezenlijken ze zelf veranderingen in hun leven.

Benny, gespreksbegeleider, JUCONI
Jongeren branden een kaars op straat

 

Wat hebben we verwezenlijkt?

 • Er werden 6 clubs voor jongeren opgestart, waar in totaal 90 adolescente meisjes en 75 adolescente jongens tussen 15 en 19 jaar zich bij aansloten.
 • Dankzij de vele activiteiten en initiatieven van de jongeren, konden ze in totaal 10.089 adolescente meisjes en jongens en 3.766 volwassenen bereiken met hun positieve bewustmaking.
 • 36 gezondheidswerkers kregen specifieke training over gender en gelijke kansen.
 • 8 jongerenambassadeurs (5 meisjes en 3 jongens) namen deel aan een evenement tegen geweld tegen vrouwen, georganiseerd door een gemeenschapsinitiatief genaamd ‘Vriendin, je bent niet alleen’ als deel van het manifesto rond ‘het recht van vrouwen om te leven zonder geweld’.
 • 8 jonge ambassadeurs presenteerden hun voorstellen aan de ambtenaren van de stad Guayaquil.
 • Wil je graag meer informatie over onze impact? Lees dan zeker verder in ons jaarverslag.

 

Sterke lokale partners

Plan International Ecuador heeft een langdurige samenwerking met JUCONI, de lokaal verankerde participatie-expert uit Nueva Prosperina.

Klik hier voor meer informatie over onze partners in het buitenland.

Duurzame financiering

Dit project werd gecofinancierd door YOUCA, een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenwerking, en de trouwe donateurs van Plan International België.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!