Vrouwenbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking is een praktijk die in Soedan zeer gebruikelijk is. Ongeveer negen op tien vrouwen tussen 15 en 49 jaar is besneden. Toch heeft deze praktijk geen enkel (medisch) voordeel en is in veel opzichten juist schadelijk voor de gezondheid van meisjes en vrouwen. Niet alleen lijden ze psychische en lichamelijke schade, maar lopen ze ook andere risico’s op. Zo kunnen meisjes doodbloeden of sterven aan infecties.

Wie nu deze praktijk nog uitvoert, riskeert een gevangenisstraf van drie jaar en een boete. Plan International werkte de laatste twee decennia hard om vrouwenbesnijdenis te bannen. We zijn dan ook enorm verheugd met het goede nieuws, want deze wetswijziging is volledig in overeenstemming met de visie van Plan International. We willen aan een wereld bouwen waarin meisjes en vrouwen zich vrij van geweld kunnen ontplooien en zelf kunnen beslissen over hun lichaam en leven.

Dit is nog maar het begin. Als de wet eenmaal in werking treedt, moeten we ervoor zorgen dat ze wordt uitgevoerd. Dit kan alleen gebeuren als iedereen, vooral ouders, leiders, meisjes en jonge vrouwen op de hoogte zijn van deze beslissing en de gevolgen ervan.

Anika Krstic, directeur van Plan International Soedan

Wat is vrouwenbesnijdenis?

Vrouwelijke genitale verminking of vrouwenbesnijdenis komt voor in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Het gaat om alle vormen van verwijdering of verminking van de vrouwelijke genitaliën, zonder medische reden. Het zijn vooral traditionele ‘besnijdsters’ die deze praktijk uitvoeren. De manier waarop meisjes verminkt worden (met een zakmes, scheermes, ...) verschilt per land, regio en bevolkingsgroep. Lees meer over de verschillende vormen van genitale verminking bij vrouwen.

Waarom is vrouwenbesnijdenis nog steeds aan de orde in Soedan?

Diepgewortelde sociale normen, misvattingen en schadelijke genderstereotypen liggen vaak aan de basis van deze verschrikkelijke praktijk. Zo geloven bijvoorbeeld veel Soedanezen dat besneden meisjes meer kans maken om een partner te vinden en te trouwen. Vaak durven moeders niet weigeren omdat ze niet willen dat hun dochter gestigmatiseerd wordt in het dorp of bestempeld wordt als onrein.

Jaarlijks 3 miljoen meisjes in gevaar voor vrouwenbesnijdenis

Volgens de WHO lopen jaarlijks naar schatting meer dan 3 miljoen meisjes risico op vrouwelijke genitale verminking of vrouwenbesnijdenis. Meer dan 200 miljoen meisjes en vrouwen in 30 landen in Afrika en het Midden-Oosten hebben dit reeds ondergaan.

Plan International zet zich onverminderd in om vrouwenbesnijdenis te stoppen. We werken met de lokale gemeenschappen en met besluitvormers op alle niveau’s.

We betrekken grootmoeders, die vaak de belangrijkste rol spelen bij vrouwenbesnijdenis van hun kleindochters. Daarnaast geven we informatiesessies in scholen en op dorpspleinen. Het is enorm belangrijk dat we ook lokale leiders, imams en besnijdsters mee overtuigen om het tij te doen keren. 

Nu Soedan vrouwelijke genitale verminking criminaliseert, moeten we ervoor zorgen dat deze wet effectief geïmplementeerd wordt, zodat vrouwelijke genitale verminking voor altijd kan worden verbannen.

Anika Krstic, directeur van Plan International Soedan

We roepen alle betrokkenen in Soedan op om deze positieve trend voort te zetten, bescherming te waarborgen en de rechten van vrouwen, meisjes en kinderen volledig te handhaven.
 

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!