Kinderrechten zijn universeel: ze gelden voor elk kind, waar ook ter wereld. Ook in eigen land zijn we daarom al jaren actief met tal van educatieve projecten rond kinderrechten, die we zien als een essentieel onderdeel van mondiaal en solidair burgerschap. De visie die we via het 'School for Rights'-project aan kinderen, leerkrachten en beleidsmakers willen geven, valt kort samen te vatten: ik heb rechten (ontwikkelen van emancipatie), jij hebt rechten (ontwikkelen van empathie), wij kunnen samen de rechten van anderen verdedigen (solidariteit). Daarnaast hebben we ook in België het 'Safer Cities for Girls'-project lopen, alsook verschillende sensibilisatiecampagnes en beleidsbeïnvloeding. 

Safer Cities for Girls

'Safer Cities for Girls'

Directe begunstigden: 56
Looptijd van het project: 01/07/2019 - 31/12/2021

In juli 2019 gaven we officieel het startschot voor het ‘Safer Cities for Girls’-project in België en Spanje. Op 11 oktober 2019 lanceerden we het programma in beide landen, verspreid over 6 steden, ons digitaal platform ‘Safer Cities’. Meisjes en vrouwen kunnen er melden waar ze zich wel of niet veilig voelen in de stad.  Ze kunnen op het platform ook aanbevelingen doen voor verbetering. Sinds de opstart zijn al meer dan 2000 meldingen binnengekomen. Met al deze informatie trekken we naar beleidsmakers om concrete acties te eisen die steden veiliger maken voor meisjes.   

Wat hebben we gerealiseerd?

  • 56 jongerenactivisten waren betrokken bij dit project.
  • Meer dan 165.000 mensen bereikt met onze boodschap.
  • Meer dan 2000 meldingen ontvangen.

Ik word heel vaak verbaal aangevallen op straat. Mannen hangen rond en geven dan commentaar wanneer ik voorbijwandel, of ze staren mij aan op een agressieve of seksuele manier. Daardoor voel ik me ongemakkelijk en soms bang.

Anonieme getuigenis, vrouw, 26 jaar, Antwerpen

Met dank aan:
Dit project was mogelijk dankzij de steun van Canon België, Canon EMEA, equal.brussels, stad Brussel, de Europese Commissie en onze trouwe donateurs. 

logo Canon
logo equal.brussels

 

logo EU

 

logo de stad Brussel

 

 

30 jaar kinderrechten! 

Op 20 november 2019 was het 30 jaar geleden dat de VN het Internationaal Kinderrechtenverdrag goedkeurde. Die dag werd uitgeroepen tot Internationale Dag van de Rechten van het Kind en is voor Plan International België een cruciale dag. Samen met onze partners, vrijwilligers en donateurs hebben we deze verjaardag dan ook uitbundig gevierd met verschillende evenementen en activiteiten. 

 

Kinderrechtenprijs

De kinderrechtenprijs

Een jongerenjury van Plan International België met 20 Belgische jongeren van 12 tot 17 jaar kende de kinderrechtenprijs van 2019 toe aan La Maison Source. Deze vereniging uit Bastogne ondersteunt jonge kansarme ouders bij hun dagelijkse activiteiten, zodat ze steviger in de schoenen staan en hun kinderen de nodige ondersteuning kunnen bieden. Het prijzengeld van € 10.000 wordt geschonken door onze partner BDO Belgium. 

De halve finale vond plaats in het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel, in aanwezigheid van minister-president Rudy Demotte. De prijsuitreiking zelf gebeurde in het Federale Parlement, met parlementsleden Zakia Khattabi en Sofie Rohonyi, als ambassadeurs van de kinderrechtenprijs. We bedanken de Délégué Général aux Droits de l'Enfant en het Vlaams Kinderrechtencommissariaat, net als BDO Belgium en het parlement van de Franse gemeenschap voor de steun. 

Vroeger had ik de indruk dat volwassenen de rechten van kinderen vertegenwoordigden. Ik vond het interessant dat onze stem gehoord werd en dat we invloed hadden.

Perrine, jurylid kinderrechtenprijs (2e middelbaar)

 

logo DGD
logo BDO

 

Kunstacademie Merksem

Uitreiking van het 'Kinderrechtenschool'-label

In 2017 startte de Kunstacademie van Merksem met haar 6 filialen enthousiast aan het traject om het label ‘Kinderrechtenschool’ te behalen. Gedurende 3 schooljaren begeleidden de coaches van Plan International België het team van 137 leerkrachten. De academie ondernam in die periode tal van acties om kinderrechten te promoten. Zo was er de installatie van een ‘kinderrechtenboot’ in de hal, waar kinderen inspraak krijgen en voorstellen kunnen doen over wat ze voor de academie en zichzelf willen. Er zijn nu regelmatig uitwisselingen tussen leerkrachten en kinderen om samen beslissingen te nemen en ook de klasafspraken werden samen met de leerlingen geschreven. Er hangen ideeënbussen en 1252 kinderen kregen les over kinderrechten.  

In 2019 rondden ze het traject af en kreeg de Academie Merksem als eerste academie in België het kostbare label ‘Kinderrechtenschool’.    

 Kinderen kruipen in hun schulp omdat ze niet genoeg gehoord worden door de maatschappij en onder steeds hogere druk staan. We wilden dit helpen veranderen door als academie alvast een veilige omgeving te vormen voor ontwikkeling. Een plek waar het vertrouwen, zelfbeeld en respect voor zichzelf en anderen aangemoedigd worden.

Lin Van Mierlo, algemeen directeur van Kunstacademie van Meksem

Het programma ‘Kinderrechtenschool’ / ‘School for Rights’ is mogelijk dankzij de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 

logo DGD
Minister Désir

Minister op bezoek in Moeskroen

De Raymond Devosschool in Moeskroen verwelkomde de minister van Onderwijs van de Franse Gemeenschap Caroline Désir. Ze kwam kijken hoe de school kinderrechten in haar dagelijkse werking verweefde. In 2013 behaalde deze school na een intens traject van 2 jaar met Plan International België het label ‘Kinderrechtenschool’. 

Kinderrechtenfestival in Leuven

Stad Leuven organiseerde een kinderrechtenfestival op een wel heel bijzondere locatie: in het stadhuis. Dit deed ze samen met een aantal organisaties die werken rond kinderrechten en gendergelijkheid. Het was de perfecte gelegenheid om groot en klein te sensibiliseren op een speelse manier. Zo’n 400 kinderen, ouders en leerkrachten speelden er het spel ’Scoor voor Plan’, en ontdekten zo de obstakels die meisjes in hun dagelijks leven moeten overwinnen. Deelnemers konden er ook meer informatie krijgen over kinderrechten en gelijke rechten tussen meisjes en jongens. 

Internationaal congres

KU Leuven, Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen organiseerden een internationaal congres rond het Kinderrechtenverdrag. De verschuiving van het concept van bescherming naar die van ‘empowerment’ van jongeren werd er besproken. De jongerenactivisten van Plan International, Rimsha (België), Yousri (België) en Jeidy (Ecuador), presenteerden er hun visie en ervaringen rond inspraak van jongeren voor een publiek van 50 academici.

 

Ontdek onze andere projecten.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!