Kan je je inbeelden dat je nooit naar school bent kunnen gaan? Omdat school te duur was, te ver van waar je woonde, of omdat je thuis moest helpen. Of dat je broer wel naar de middelbare school mocht, maar jij als meisje niet? Voor 260 miljoen kinderen en jongeren is dat de realiteit. We interviewen onze beleidsmedewerker Romeo Matsas over de ‘Global Partnership for Education Financing Conference’. De conferentie gaat door op 1 en 2 februari in Dakar. NGO's, onderwijsexperten en goodwill ambassadrice van het Global Partnership for Education (GPE) Rihanna zullen wereldleiders concrete investeringen in onderwijs vragen.

UPDATE 5 februari 2017:

Intussen heeft de conferentie plaatsgehad. België heeft er zoals verwacht bevestigd dat ze via het GPE 26 miljoen euro zal investeren in onderwijs. De vertegenwoordiger van België zei tijdens zijn speech ook dat onderwijs voor meisjes voor ons land een prioriteit is. Het doel van de conferentie was om van alle vertegenwoordigde landen samen 3,1 miljard dollar (2,5 miljard euro) te krijgen voor de periode 2018-2020. Dat doel is helaas niet gehaald. Het GPE haalde in totaal uiteindelijk 2,3 miljard dollar (1,85 miljard euro) op.

Wat is het Global Partnership for Education?

Romeo Matsas: Het Global Partnership for Education (GPE) streeft naar voldoende middelen om op termijn elk kind van jongs af aan op de schoolbanken te krijgen en te houden. Het is een samenwerkingsverband tussen overheden in rijkere en armere landen, internationale organisaties, organisaties van leerkrachten, stichtingen en de privésector.

Wat is het belang van een conferentie over de financiering van onderwijs in de landen waar dat het meeste nodig is?

Romeo Matsas: De grote conferentie in Dakar op 1 en 2 februari is hét moment waarop de internationale gemeenschap zich engageert om van onderwijs een financiële prioriteit te maken. Rijkere landen beloven dan om een deel van hun budget voor ontwikkelingssamenwerking via het GPE in onderwijs te investeren. De landen die op die manier steun krijgen, engageren zich ook om meer van hun uitgaven aan onderwijs te besteden.

Welke rol speelt België?

Romeo Matsas: We weten al dat de Belgische overheid zal beloven om via het GPE 26 miljoen euro in onderwijs te investeren. Dat is minder dan wat tijdens de vorige conferentie in 2014 beloofd werd. Gezien de enorme uitdagingen valt dat te betreuren.

Kan België via ontwikkelingssamenwerking meer doen voor onderwijs?

Romeo Matsas: België kan er alleen maar bij winnen als ze haar middelen voor onderwijs verhoogt. In de arme en kwetsbare Belgische partnerlanden wil onze minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo economische groei, waarvan de voordelen verdeeld zijn over de hele bevolking, en respect voor de mensenrechten. Hij wil ook bijdragen aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). En hij wil belangrijke stappen zetten voor meisjes- en vrouwenrechten. Wat is de basis om daartoe te komen? Juist, onderwijs. Goed onderwijs van bij de peuterleeftijd tot het einde van de middelbare cyclus. En er moet bijzondere aandacht gaan naar onderwijs voor meisjes. Ook al beginnen er steeds meer meisjes met school, toch zijn zij het die massaal moeten afhaken, ook al willen ze het niet.

Dat geeft de minister toe. Recent verklaarde hij dat investeren in onderwijs één van de slimste investeringen in ontwikkeling is. Maar dan moet België wel de ambitie hebben om haar budget voor ontwikkelingssamenwerking van nog geen 0,5% van het BNI tot de beloofde 0,7% op te trekken. Uit berekening blijkt dat dat slechts 0,7 euro per inwoner per dag zou kosten. Daarvan moet minstens 10% aan onderwijs worden besteed.

Verder blijven we ervoor pleiten dat België in haar rechtstreekse samenwerking met partnerlanden meer in onderwijs zou investeren. De voorbije jaren hebben we vanuit Plan International België intens samengewerkt met een aantal volksvertegenwoordigers om het parlement zover te krijgen daar een resolutie over te stemmen. Sinds juni is die resolutie er. We hopen dat de regering er snel gehoor aan zal geven.

Volg het debat over de conferentie in Dakar via de hashtag #Wearethenext op Twitter.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!