Met het onderschrijven van dit charter wil Plan International België de brug slaan tussen internationale ontwikkeling, de privésector en het maatschappelijk middenveld om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen waar te maken.

Bedrijven en middenveldorganisaties ondersteunen ambitie van Plan International België om de ontwikkelingsdoelen waar te maken

Het Belgisch SDG Charter voor Internationale Ontwikkeling komt er onder impuls van vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo.  Samen met meer dan 80 Belgische bedrijven, middenveldorganisaties en vertegenwoordigers van de publieke sector, ondertekende Plan België's directeur Régine Debrabandere het charter in Brussel. Het doel? De brug slaan tussen internationale ontwikkeling, de privésector en het maatschappelijk middenveld om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen waar te maken.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) werden vorig jaar door de Verenigde Naties goedgekeurd. Het plan: tegen 2030 extreme armoede bannen, onze planeet beschermen en menselijke ontwikkeling stimuleren. Plan International België ondersteunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en zet met name in op het vierde (onderwijs) en vijfde (gelijke kansen voor meisjes) ontwikkelingsdoel. Op 11 oktober presenteerde Adeline, een Plan Kind uit Benin, de beleidsaanbevelingen van Plan International België aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

De VN's ontwikkelingsagenda als business model voor de komende vijftien jaar

Het Belgisch SDG Charter voor Internationale Ontwikkeling schetst het engagement van de Belgische privésector, middenveld en de publieke sector op basis van de 5 P’s van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen: People, Planet, Profit, Peace en Partnerschappen. De Croo zei tijdens de ondertekening:
 

Een internationaal ontwikkelingsbeleid zonder samenwerking met de privésector kan nooit duurzaam zijn. Nu is het tijd om van de woorden naar de actie te gaan. Bedrijven die duurzame ontwikkeling omarmen zijn betere bedrijven. 

Een brug slaan tussen internationale ontwikkeling en de privesector is één van de aandachtspunten van minister De Croo. Plan International België kan al rekenen op de steun van verschillende bedrijfspartners voor de projecten in het Zuiden. Zo ondersteunt SN Brussels Airlines het voetbalproject voor meisjes in Benin. Plan International België juicht het toenemende bewustzijn rond de ambitieuze duurzame ontwikkelingsagenda binnen de Belgische privésector toe. Dat vandaag al meer dan 50 bedrijven het charter ondertekenen, is een belangrijk signaal.

Samenwerking rond vijf kernthema’s

Het Belgisch SDG Charter wordt vanaf vandaag verder opengesteld voor brede ondertekening. De volgende maanden en jaren zullen op basis van het Belgisch SDG Charter concrete intiatieven opgezet tussen overheid, privésector en middenveldorganisaties. Daarbij zal gefocust worden op vijf concrete thema’s: (1) gezondheid, (2) hernieuwbare energie, (3) digitalisering, (4) landbouw en voeding en (5) duurzaam ondernemerschap. Bedoeling is dat uiteindelijk Belgische bedrijven, ontwikkelingsactoren uit het middenveld en de publieke sector elkaar wederzijds versterken ten bate van een duurzame economische inclusieve groei en ontwikkeling, in ons land maar zeker ook in de partnerlanden van het Belgisch ontwikkelingsbeleid. 

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!