Door kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met kinderrechten help je hen specifieke waarden, gedrag en vaardigheden ontwikkelen die ze kunnen toepassen in de praktijk: samenwerken, verantwoordelijkheid opnemen, opkomen voor hun rechten en andermans rechten, enzovoort. Kinderen pikken het snelst zaken op in een stimulerende omgeving waar hun geest geprikkeld wordt en waar ze kunnen interageren met leeftijdsgenoten. Een school is daar een perfect voorbeeld van. Daarom zetten Plan International België en haar partners sterk in op het onderwijs en doorlopen we samen met kinderen, juffen, meesters en directie een traject waarbij kinderrechten centraal staan. Op het einde van het traject ontvangt de school een Kinderrechtenlabel en mag zich een ‘Kinderrechtenschool’ of een ‘School for Rights’ noemen.

Een school in Brussel ontvangt het Kinderrechtenlabel

 

Zo ontving op 21 november 2018 de school ‘Ecole des étoiles’ in Brussel het Kinderrechtenlabel uit handen van onze directrice Régine Debrabandere en Bernard Devos, de Kinderrechtencommissaris van de Federatie Wallonië-Brussel.

GBS De Vlieger ontvangt het Kinderrechtenlabel

 

Ook GBS De Vlieger te Kasterlee ontving op 23 juni 2019 het Kinderrechtenlabel uit handen van Mieke Casier, voorzitster van de Algemene Vergadering van Plan International België.

Kinderrechten werden daar op verschillende manieren toegepast: lessen over kinderrechten, verschillende kringgesprekken waar kinderen worden gehoord, kinderen werden gestimuleerd om de rechten van andere kinderen te helpen realiseren, enzovoort.

Het is belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van hun rechten om een zelfstandig individu te kunnen worden in de maatschappij, gevuld met een dosis zelfvertrouwen en assertiviteit, geschonken door de kennis van hun rechten. Dit zelfvertrouwen, gebaseerd op hun rechten, zal hen ook doen beseffen dat rechten ook verantwoordelijkheden meebrengen.

Tine Moorkens, kleuterjuf, GBS De Vlieger te Kasterlee

Soms zeg ik iets bij mijn vrienden en dan vinden ze mijn mening raar en dan zeg ik: ‘dat maakt niet uit, ik heb recht op mijn mening’.

Charlotte, 11 jaar, leerlinge GBS De Vlieger te Kasterlee

 

Wil je graag meer informatie over onze impact? Lees dan zeker verder in ons jaarverslag 

 

Partners met expertise

De trajectbegeleidingen komen tot stand dankzij een uniek samenwerkingsverband met KIYO, Djapo DGDE en VIA Don Bosco. Elk van deze organisaties heeft een specifieke expertise op het vlak van kinderrechten.

Klik hier voor meer informatie over onze partners in het buitenland.

Duurzame financiering

Dit project werd gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!