In Benin stappen kinderen uren door de brandende zon vooraleer ze op adem kunnen komen in de schaduw die hun klaslokaal biedt. De meisjes en kinderen met een beperking – als ze de mogelijkheid hebben om naar school te gaan - zijn vaak de eersten die uit het schoolsysteem vallen, onder andere omdat ze zich niet veilig voelen op (weg naar) school. Plan International en partners helpen scholen en gemeenschappen om te vormen tot een veilige omgeving zodat ieders recht op secundair onderwijs wordt gewaarborgd.

Ondanks het feit dat de meeste scholen in de dorpen liggen, moeten veel leerlingen toch een heel eind afleggen. Velen wonen immers buiten het dorp waarin de school zich bevindt. Bovendien worden meisjes en kinderen met een beperking de toegang tot het onderwijs vaak ontzegd, omdat de gezinnen ofwel andere prioriteiten hebben ofwel de situatie niet veilig achten om hun kinderen naar school te sturen.

Een aanpak die werkt

Plan International en partners zetten zich in om ervoor te zorgen dat de school in Benin een veilige ruimte wordt waar kwetsbare kinderen zich kunnen ontplooien, zonder het voorwerp te worden van geweld. Om dit te verwezenlijken, is het uitermate belangrijk dat iedereen wordt betrokken: de jongeren zelf, de families, de gemeenschappen en de autoriteiten.

De jongeren worden in de eerste plaats gestimuleerd om actief deel te nemen aan het schoolleven en hun stem te laten horen over de voor hen belangrijke onderwerpen. Ze zetten schoolraden op in samenwerking met leerkrachten en ouders en voeren beleidsbeïnvloedings- en burgercontroleacties uit. Op die manier beogen ze de staat aan te zetten tot het naleven van hun verplichtingen in de strijd tegen geweld en het beschermen van kwetsbare kinderen in het onderwijs. Daarnaast maken de jongeren deel uit van bestaande spaar- en kredietgroepen, die hen helpen bij het uitbouwen van activiteiten om inkomsten te genereren. Zo kunnen ze op zelfstandige wijze in hun educatieve behoeften voorzien. 16 meisjesvoetbalploegen die nu ook al 2 jaar bezig zijn, zien een groeiend zelfvertrouwen en zelfrespect bij de deelnemende meisjes. Deze sportieve meisjes voelen zich sterker en beschouwen zichzelf minder snel als ‘potentieel slachtoffer’ waardoor ze het beter volhouden op school.

Op het gemeenschapsniveau worden ouderverenigingen en beschermingscomités voor kinderrechten en -bescherming opgezet om mee beleidsbeïnvloeding en burgercontroles uit te voeren. Om ervoor te zorgen dat de communicatie vlotter verloopt tussen de kinderen, hun ouders en dorps- en religieuze autoriteiten worden er intergenerationele dialogen opgezet in de gemeenschappen. Iedereen kan nu met elkaar in dialoog treden en samen op zoek gaan naar oplossingen voor de obstakels waar kinderen mee worden geconfronteerd (kinderverlating, misbruik, vroegtijdige zwangerschappen, enzovoort).

Tenslotte worden ook de lokale, regionale en nationale autoriteiten betrokken. Zij worden aangespoord om de nodige maatregelen te nemen zodat kinderen, en met name meisjes, veilig naar school kunnen gaan. Dit kan bijvoorbeeld door het onderwijzend personeel hiervoor op te leiden of door de overheid ertoe aan te zetten om wetten uit te vaardigen die scholen verplichten om schoolraden op te zetten.

Mijn deelname aan de sportvereniging heeft een andere persoonlijkheid in mij opgewekt. Ik heb veel bijgeleerd over mijn rechten en over hoe ik mij moet verdedigen wanneer leraren en mannen in de stad me lastig vallen. Sommigen zijn zelfs bang om mij te benaderen omdat ik lid ben van de vereniging die wordt gesponsord door Plan International Benin. Hierdoor kan ik mij concentreren op mijn studies en mijn baccalaureaat behalen. Ik hoop dat deze activiteit zal worden voortgezet zodat andere meisjes ook dit geluk kunnen ervaren.

Virginie
Jonge vrouw schrijft in een schrift

 

Wat hebben we verwezenlijkt?

  • 343 adolescenten (274 meisjes en 69 jongens) die zich in een gevaarlijke situatie bevonden (bijvoorbeeld kinderarbeid) werden in veiligheid gebracht door de CPS (Centre de promotion sociale).
  • Er werden 140 communautaire organisaties opgericht ter bescherming van kinderen.
  • Jongeren richtten in totaal 56 schoolraden op.
  • 16 meisjesvoetbalploegen blijven actief trainen en versterken zo hun zelfrespect en zelfvertrouwen.
  • In totaal gingen 2.461 personen (kinderen, ouders, dorpsleiders, religieuze leiders) met elkaar in gesprek. Er werden 90 officiële intergenerationele dialogen georganiseerd in 40 dorpen.
  • 8 gemeenten riepen overlegcomités voor kinderrechten en -bescherming in het leven.
  • Bovendien voorzag Plan International schoolmateriaal voor 1.244 studenten en vormden jongeren 57 spaar- en kredietgroepen om hun inkomen te verhogen. Zij betalen op die manier hun studies.
  • 1.223 adolescenten (835 meisjes en 388 jongens) zijn lid van de spaar- en kredietgroepen.
  • Wil je graag meer informatie over onze impact? Lees dan zeker verder in ons jaarverslag.

 

Sterke lokale partners

Plan International Benin kon voor dit project rekenen op 4 sterke lokale partners:

Klik hier voor meer informatie over onze partners in het buitenland.

Duurzame financiering

Dit programma werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, KBVB en de trouwe donateurs van Plan International België.

 

 

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!