In België, maar ook in andere landen, roept Plan International de overheden op om de meest kwetsbare mensen te beschermen tegen de verspreiding van COVID-19. De ergste gezondheidscrisis uit onze generatie vormt momenteel een ernstige uitdaging voor de meest ontwikkelde economieën, met een groeiend aantal dodelijke slachtoffers. Verregaande maatregelen zijn daarom nodig om het aantal besmettingen in ons land, maar ook daarbuiten zoveel mogelijk te beperken. Dit is nodig, want in ontwikkelingslanden met kwetsbare gezondheidssystemen kunnen de gevolgen nog rampzaliger zijn.

Meisjes en jonge vrouwen als indirecte slachtoffers

Onze ervaring leert ons dat meisjes en jonge vrouwen in noodsituaties bijzonder hard worden getroffen op gezondheidsvlak. En hoewel kinderen minder last lijken te hebben van COVID-19 dan volwassenen, zal de pandemie de omgeving waarin kinderen opgroeien en zich ontwikkelen toch beïnvloeden. Ouders of zorgverleners die ziek worden of sterven, het wegvallen van inkomsten, de sluiting van scholen, hongersnood enzovoort. De uitdagingen voor kinderen zullen enorm groot zijn. Vooral meisjes in armere landen lopen een verhoogd risico op seksueel geweld, schooluitval en mentale gezondheidsproblemen. 

Onze maatregelen

We volgen de situatie nauw op in de landen waar we werkzaam zijn. Ook daar stijgen de cijfers van het aantal besmettingen fors. Plan International stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kinderen, en specifiek meisjes en jonge vrouwen, beschermd worden tegen de mogelijke negatieve impact van COVID-19. 

De gevolgen van een globale pandemie voor kinderen en jonge vrouwen zijn niet te overzien. Meisjes en de meest kwetsbare kinderen hebben geen toegang meer tot essentiële diensten nu de scholen gesloten zijn, zoals schoolmaaltijden en sociale bescherming.

Anne-Birgitte Albrectsen, CEO van Plan International

Plan International focust op volgende interventies: 

  • We bieden getroffen families financiële ondersteuning zodat ze in hun basisbehoeften kunnen voorzien.
  • Niet-begeleide kinderen worden opgevangen door personen die we nauwkeurig hebben geselecteerd en getraind. Daarnaast voorzien wij ook mechanismen om gezinsscheiding te vermijden en familieherenigingen te bewerkstelligen. 
  • Heel wat scholen zijn gesloten om besmettingen te voorkomen. Wij motiveren ouders om thuis aan de slag te gaan met hun kinderen zodat hun kinderen blijven leren en zich ontwikkelen.
  • Om tienerzwangerschappen te vermijden, zetten we ons in op het sensibiliseren van jongeren op het vlak van seksuele en reproductieve gezondsheidsrechten via pamfletten, sociale media en SMS nu grote bijeenkomsten niet meer mogelijk zijn.
  • Deze crisis brengt ook een verhoogd risico met zich mee op het vlak van seksuele misbruik van kinderen en adolescenten en partnergeweld. Wij voorzien in mechanismen om dit te voorkomen en ertegen op te treden.
  • ...

Wij stemmen ook op regelmatige basis af met de gezondheidssector om de capaciteit van het gezondheidssysteem in kaart te brengen en te anticiperen op de mogelijke negatieve impact op onze projecten.

Al onze speciale maatregelen kan u lezen in de FAQ (Frequently Asked Questions of ‘meest gestelde vragen’).

We onderzoeken en evalueren permanent hoe we onze projecten kunnen voortzetten tijdens en na de crisis en kinderen, de gemeenschappen en lokale systemen het best ondersteunen. Dankzij onze experten die werken in crisissituaties en de ervaring die de Ebola uitbraak in West-Afrika in 2014 ons heeft geleerd, passen we onze werkwijze dagelijks aan.

Met uw steun blijven we onze uiterste best doen om samen met de zorgverleners, ouders en leerkrachten de meest kwetsbare kinderen over de hele wereld zo goed mogelijk te ondersteunen, ook in noodsituaties. Bedankt! 

De meest gestelde vragen en antwoorden rond onze aanpak van COVID-19 leest u hier.

Meer informatie over de aanpak van Plan International tijdens de coronacrisis leest u hier.

Doneer nu

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!