De meest gestelde vragen en antwoorden rond onze aanpak van COVID-19 leest u hier.

Vragen specifiek rond mijn Plan Kind

 

Hoe gaat het met mijn Plan Kind?
Door de huidige crisissituatie (COVID-19) kan het zijn dat we niet met zekerheid een update kunnen geven over uw Plan Kind. De huisbezoeken worden immers voorlopig stopgezet om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Op het moment dat Plan International België individuele informatie ontvangt over het Plan kind, wordt u als Plan Ouder op de hoogte gebracht. 

Zal ik geregeld een update krijgen over mijn Plan Kind en de situatie in het land waar mijn Plan Kind woont?
Als Plan Ouder ontvangt u jaarlijks een update over het Plan Kind en het gezin. 2 foto’s van het Plan Kind en een familielid en een overzicht van de programmawerking van Plan International in het gebied waar het Plan Kind woont. Door de huidige crisissituatie kan het jaarrapport vertraging hebben. 

Waarom ontvang ik geen communicatie van mijn Plan Kind?
Momenteel zijn er geen huisbezoeken van de plaatselijke medewerkers aan de Plan Kinderen en de gezinnen. Alle persoonlijke communicatie (brieven, tekeningen) van de Plan Kinderen wordt momenteel on hold gezet. 

Kan ik nog steeds brieven of kaartjes versturen naar mijn Plan Kind?
Wij motiveren u graag om op regelmatige basis te schrijven naar uw Plan Kind. Echter, kunnen wij momenteel de briefwisseling niet versturen en kunnen de briefjes, kaartjes, foto’s niet tot bij de Plan Kinderen worden gebracht. Wij vragen hiervoor uw begrip in deze situatie en zullen u op de hoogte brengen van zodra de communicatie terug mogelijk is. 

Wat met mijn bezoek aan mijn Plan Kind?
Alle bezoeken van Plan Ouders naar de Plan Kinderen zijn opgeschort. Bezoeken zijn niet mogelijk tot een nader te bepalen datum. 

Voor alle verdere vragen rond uw Plan Ouderschap, kunt u terecht bij de medewerkers van het Donor Support team - Plan International België. Wij blijven ter beschikking en helpen u graag verder. U kunt ons bereiken via: bno.sponsorship@planinternational.be. Voor algemene vragen kunt u ons bereiken op het nummer 02 504 60 00 of via info@planinternational.be

 

Vragen rond aanpak van COVID-19 in de landen waar Plan International werkzaam is

 

Hoe is de situatie in de landen waar Plan International werkzaam is?
Op dit moment zijn er weinig gevallen van COVID-19 in landen waar we projecten uitvoeren. Onze activiteiten blijven tot dusver onaangetast en dit proberen we zo te houden.  

Welke acties neemt Plan International in deze situatie om de besmettingen te vermijden?

  • We houden de impact op onze activiteiten nauwlettend in de gaten en hechten het grootste belang aan de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en de gemeenschappen in alle landen waar we werkzaam zijn.  
  • We volgen de richtlijnen voor volksgezondheid die worden opgelegd door de nationale overheden en de Wereldgezondsheidsorganisatie. 
  • We bieden ondersteuning aan de gemeenschappen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit doen we door informatie rond volksgezondheid en (hand)hygiëne te verspreiden, en door te investeren in voorzieningen om de handen te wassen.  
  • Huisbezoeken aan Plan Kinderen worden voorlopig stopgezet om de verspreiding van het virus tegen te gaan.  

Welke impact heeft COVID-19 op kinderen, en specifiek op meisjes in de landen waar Plan International werkzaam is?
Onze ervaring leert ons dat meisjes en jonge vrouwen in noodsituaties bijzonder hard worden getroffen op gezondheidsvlak. En hoewel kinderen minder last lijken te hebben van COVID-19 dan volwassenen, zal de pandemie de omgeving waarin kinderen opgroeien en zich ontwikkelen toch beïnvloeden. De uitdagingen voor kinderen zullen enorm groot zijn. Vooral meisjes in armere landen lopen een verhoogd risico op seksueel geweld, vervroegde schooluitval en mentale gezondheidsproblemen. 

Welke acties zal Plan International nemen wanneer het toch tot een uitbraak komt?
We onderzoeken en evalueren permanent hoe we onze projecten kunnen voortzetten en kinderen, de gemeenschappen en lokale systemen het best kunnen ondersteunen wanneer het toch tot een uitbraak komt. 

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!