Alle antwoorden op uw vragen over uw Plan Ouderschap tot de impact op onze projecten, veiligheid van ons personeel en lokale gemeenschappen leest u hier.

Vragen specifiek rond mijn Plan Kind

 

Hoe gaat het met mijn Plan Kind?
Door de huidige crisissituatie (COVID-19) en quarantainemaatregelen per land is het voor onze lokale medewerkers moeilijk om informatie te verzamelen over uw Plan Kind. De huisbezoeken zijn voorlopig stopgezet om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. U begrijpt dat op dit moment de gezondheid van het Plan Kind en onze medewerkers op de eerste plaats komt. Op het moment dat Plan International België opnieuw individuele informatie ontvangt over uw Plan Kind, wordt u als Plan Ouder op de hoogte gebracht. 

Zal ik geregeld een update krijgen over mijn Plan Kind en de situatie in het land waar mijn Plan Kind woont?
Als Plan Ouder ontvangt u jaarlijks een update over uw Plan Kind met 2 foto’s van uw Plan Kind en een familielid en een overzicht van de programmawerking en activiteiten van Plan International in het gebied waar uw Plan Kind woont. Door de huidige crisissituatie kan het jaarrapport vertraging oplopen. 

Waarom ontvang ik geen communicatie van mijn Plan Kind?
Om de veiligheid van zowel de Plan Kinderen en hun familie, als van Plan International-medewerkers te waarborgen, zijn er momenteel geen huisbezoeken aan de Plan Kinderen en gezinnen toegelaten. Alle persoonlijke communicatie (brieven, tekeningen) van de Plan Kinderen wordt momenteel on hold gezet. Van zodra onze lokale medewerkers opnieuw post mogen ophalen, versturen wij alles naar de Plan Ouders.

Kan ik nog steeds brieven of kaartjes versturen naar mijn Plan Kind?
Hoewel we de brieven, foto’s, tekeningen en kaartjes op dit moment niet kunnen versturen, is het zeker een goed idee om op regelmatige basis naar uw Plan Kind te schrijven. Wel vragen we u een zekere mate van voorzichtigheid wanneer u spreekt over COVID-19 om paniek te vermijden in hoofde van uw Plan Kind en zijn/haar omgeving.

Wat met mijn bezoek aan mijn Plan Kind?
Alle bezoeken van Plan Ouders aan Plan Kinderen zijn op dit moment niet toegelaten. Samen met onze lokale collega’s volgen we de reisadviezen door de overheden dagelijks op en informeren we u wanneer bezoeken opnieuw toegelaten zijn. 

Voor alle verdere vragen rond uw Plan Ouderschap, kunt u terecht bij de medewerkers van het Donor Support team - Plan International België. Wij blijven ter beschikking en helpen u graag verder. U kunt ons bereiken via: bno.sponsorship@planinternational.be. Voor algemene vragen kunt u ons bereiken op het nummer 02 504 60 00 of via info@planinternational.be

 

Vragen rond de impact van COVID-19 en aanpak in de landen waar Plan International werkzaam is

 

Hoe is de situatie in de landen waar Plan International werkzaam is?
We volgen de situatie nauw op in de landen waar we werkzaam zijn. Ook daar stijgen de cijfers van het aantal besmettingen fors. Plan International werkt nauw samen met scholen, lokale gemeenschappen en overheden om te proberen besmettingen te voorkomen. Hierbij zetten we in op informatie- en sensibilisatiecampagnes voor de bevolking over COVID-19 en over hoe ze besmettingen kunnen voorkomen.

Welke impact heeft COVID-19 op kinderen, en specifiek op meisjes in de landen waar Plan International werkzaam is?
Hoewel kinderen minder last lijken te hebben van COVID-19 dan volwassenen, zal de pandemie de omgeving waarin kinderen opgroeien en zich ontwikkelen toch sterk beïnvloeden. Ouders of zorgverleners die ziek worden of sterven, het wegvallen van inkomsten van ouders, de sluiting van scholen, voedseltekort enzovoort. De uitdaging voor kinderen zullen enorm groot zijn. Meisjes in armere landen lopen al een verhoogd risico op seksueel geweld, tienerzwangerschappen, schooluitval, enz. Deze risico’s zullen enkel toenemen door deze crisis (zoals aangetoond tijdens de uitbraak van het Ebola virus in West-Afrika in 2014).

Welke preventieve acties neemt Plan International om besmettingen te voorkomen en de negatieve impact op meisjes en jonge vrouwen te beperken?
Wij baseren ons aanpak op de ervaringen die we hebben opgedaan tijdens de bestrijding van het Ebola virus in West-Afrika in 2014. 

 • Huisbezoeken aan Plan Kinderen worden voorlopig stopgezet om de verspreiding van het virus tegen te gaan.  
 • We volgen de richtlijnen voor volksgezondheid die worden opgelegd door de nationale overheden en de Wereldgezondsheidsorganisatie (WHO). 
 • We werken samen met de zorgverleners, lokale gemeenschappen en overheden om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit doen we door informatie rond volksgezondheid en (hand)hygiëne te verspreiden, en door te investeren in voorzieningen om de handen te wassen. Hierbij proberen we geen paniek te creëren en letten we er op dat er geen fake news wordt verspreid.
 • Heel wat scholen zijn gesloten om besmettingen te voorkomen. Wij motiveren ouders om thuis aan de slag te gaan met hun kinderen zodat hun kinderen blijven leren en zich ontwikkelen.
 • Om tienerzwangerschappen te vermijden, zetten we ons in op het sensibiliseren van jongeren op het vlak van seksuele en reproductieve gezondsheidsrechten via pamfletten, sociale media en SMS nu grote bijeenkomsten niet meer mogelijk zijn.
 • Deze crisis brengt ook een verhoogd risico met zich mee op het vlak van seksueel misbruik van kinderen en adolescenten en partnergeweld. Om besmettingen te voorkomen worden scholen gesloten en moeten mensen thuis blijven. Dit verhoogt echter de kans op partnergeweld en het seksueel misbruik van meisjes en jonge vrouwen door familieleden, buren, ... Wij voorzien in mechanismen om dit te voorkomen en ertegen op te treden. 
 • ...

Welke acties zal Plan International nemen wanneer het aantal besmettingen toeneemt?
We onderzoeken en evalueren permanent hoe we onze projecten kunnen voortzetten en kinderen, de gemeenschappen en lokale systemen het best kunnen ondersteunen.

 • We bieden getroffen families financiële ondersteuning zodat ze in hun basisbehoeften kunnen voorzien.
 • We selecteren nauwkeurig personen die het best geplaatst zijn om niet-begeleide kinderen op te vangen. Deze personen ontvangen de nodige training om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Daarnaast voorzien wij ook mechanismen om gezinsscheiding te vermijden en familieherenigen te bewerkstelligen.
 • We stemmen op regelmatige basis af met de gezondheidssector om de capaciteit van het gezondheidssysteem te achterhalen en de mogelijke negatieve impact op onze projecten te anticiperen.
 • ...

Doneer nu 

Voor het laatste nieuws over de impact van COVID-19 en onze aanpak, klik hier.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!