Goed nieuws! Wanneer je in de loop van 2020 een donatie doet aan Plan International België, kan je genieten van een belastingsvermindering tot 60% (ipv 45%). Dit heeft de Kern beslist op 12 juni.

Deze beslissing werd genomen om de bevolking aan te moedigen een donatie te doen, aangezien ook de ngo-sector zwaar wordt getroffen door de coronacrisis. In landen waar Plan International actief is, werken onze lokale medewerkers hard om het virus te bestrijden en de bevolking te beschermen. Hiervoor rekenen we op de vrijgevigheid van de bevolking, die jammer genoeg zelf op financieel vlak wordt getroffen door de crisis. We zijn dan ook blij met deze beslissing, die ons een duwtje in de rug kan geven en die voor donateurs financieel voordelig is.

Hieronder kan je de antwoorden terugvinden op je vragen rond deze nieuwe maatregel.

 

Vraag en antwoord

  • Voor welke periode geldt deze nieuwe belastingsvermindering?

Deze belastingsvermindering is van toepassing op je donatie die je hebt gedaan tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020.

  • Vanaf welk bedrag geldt deze nieuwe belastingsvermindering?

Alle giften van minstens € 40 op jaarbasis komen in aanmerking voor de nieuwe belastingsvermindering. Dit bedrag kan samengesteld zijn uit verschillende giften aan Plan International België, zolang ze in hetzelfde kalenderjaar gestort worden. Deze belastingsvermindering is niet van toepassing op giften afkomstig van inzamelingsacties zoals Facebook Fundraising en Super Plan.

  • Moet ik hiervoor bepaalde acties ondernemen?

Neen, je hoeft enkel een donatie te doen aan Plan International België. Jouw gift moet minstens € 40 op jaarbasis bedragen om in aanmerking te komen voor deze belastingsvermindering. Zie vorige vraag.

  • Hoe kan ik doneren aan Plan International België?

Via deze pagina kan je kiezen tussen een maandelijkse donatie of een éénmalige donatie.

  • Krijg ik een fiscaal attest?

Ja.

  • Op welke naam staat het fiscaal attest?

Het fiscaal attest zal uitgereikt worden op de naam van de titularis van de rekening van waar de bijdrage werd gestort.

  • Voor welk fiscaal jaar ontvang ik een attest?

Een fiscaal attest geldt voor alle giften (van in totaal minimum €40) die Plan International België ontvangen heeft in de loop van het voorgaande kalenderjaar.

Bijvoorbeeld:

Je doet een gift op 28 december 2020. De betaling staat op onze rekening...

... op 31 december 2020. Je ontvangt het attest begin maart 2021.

... op 2 januari 2021. Je ontvangt het attest begin maart 2022.

  • Waar vul ik mijn gift in op de belastingsaangifte?

Vermeld in vak X, A van de belastingsaangifte het bedrag van de giften die u in 2020 heeft gedaan en waarvoor je een fiscaal attest hebt ontvangen.

  • Wordt het bedrag van mijn fiscaal attest meegedeeld aan de Federale Overheidsdienst Financiën?

Ja, we sturen alle gegevens met betrekking tot het fiscaal attest door aan het ministerie van Financiën. Hierdoor kan je jouw gift terugvinden wanneer je aangifte doet via Tax-on-web. Die staat in vak X, A. Vind je jouw gift niet terug in de aangifte? Vermeld deze dan in de rubriek X en houd je fiscaal attest goed bij.

Doe een gift

 

Heeft u vragen? Contacteer ons via info@planinternational.be of bel naar 02 504 60 00.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!