De Afrikaanse landen hebben strenge maatregelen ingevoerd om de pandemie in te dijken, maar deze hadden een zware impact op de economie en het welzijn van vele gezinnen. Zij hadden geen toegang meer tot belangrijke middelen door de langdurige lockdowns of de verplaatsingsbeperkingen tussen de steden en het platteland.

Covid-19 bestrijden door te informeren

Op dit continent, waar de gezondheidszorginfrastructuur zeer fragiel is, gebruiken we alle mogelijk kanalen om de gemeenschappen van onze Plan Kinderen te informeren over het virus en hoe ze zich ertegen kunnen beschermen. In Senegal, Mali en elders in Afrika verspreiden we informatie aan duizenden mensen via de lokale radio en sociale media. In tal van landen zoals Egypte, Niger en Burkina Faso leiden we gemeenschapsleiders, lokale ngo's waarmee we samenwerken en duizenden vrijwilligers op om te sensibiliseren rond COVID-19-preventie. In Togo bereikte onze radio- en televisiecampagne samen met het Rode Kruis meer dan 2,5 miljoen mensen. 

In mijn omgeving nam niemand het virus ernstig. Ze deden gewoon alsof er niets aan de hand was. Dankzij Plan International zijn we nu veel beter op de hoogte van de dingen die we moeten doen om ons te beschermen. Sindsdien zie ik mensen maskers dragen op begrafenissen, vermijden ze bijeenkomsten en wassen ze hun handen veel vaker. Nu dragen ook de verkopers op de markt maskers.

Mazalo, 18 jaar, Togo

Met de hulp van Plan International hebben de stadsomroepers de door de overheid opgelegde maatregelen verspreid onder de bevolking. Er is onder meer een gratis nummer waarnaar je kan bellen als je symptomen hebt. 

Marie, Plan Kind, Benin
Man niest in zijn elleboog

 

De basisstructuren uitrusten

Er was een gebrek aan preventiemateriaal in gezondheidscentra, publieke ruimtes, scholen en crèches. In Mali, Benin, Ethiopië, Burkina Faso, Oeganda en veel andere landen hebben we massaal maskers, hydroalcoholische gel, handschoenen, thermometers en handwassystemen verdeeld en zetten we isolatieruimtes op in gezondheidscentra. In Togo, bijvoorbeeld, kregen alle 34.000 gezinnen van Plan Kinderen maskers en zeep. Daarnaast boden we ook ondersteuning aan 353 gezondheidscentra. In Senegal hebben we 143.000 maskers uitgedeeld aan de meest kwetsbare gezinnen.

De hulp van Plan International heeft ons in staat gesteld zeer proactief te zijn in de strijd tegen Covid-19. Plan International is de voornaamste donateur van ons regionaal noodplan en maakte mee de implementatie van dit plan mogelijk.

Dr. Yameogo, Burkina Faso

 Mijn school was meerdere maanden gesloten. Op dit moment is ze terug open. Dankzij Plan International heeft de school nu maskers en handwassystemen zodat we onze handen kunnen wassen met zeep en ontsmetten met alcoholgel.

Hatoumata, 18 jaar, Plan Kind, Mali
Ziekenhuis ontvangt beschermingsmateriaal

 

De meest kwetsbaren helpen en opleiden

In meerdere gemeenschappen waar we actief zijn brachten de lockdown en het verlies van inkomen de gezinnen plots in een precaire situatie. We hebben hulp geboden op verschillende niveaus. In Sierra Leona hebben we rijst uitgedeeld aan zo'n 14.000 kinderen als compensatie voor de schoolmaaltijden die ze niet meer krijgen. In Ethiopië hebben meer dan 6.100 huishoudens voedselhulp ontvangen. In Togo hebben we naast voedselrantsoenen ook materialen geleverd aan microbedrijven die vrouwen hebben opgericht om 30.000 maskers te produceren. We hebben ook 931 jongeren opgeleid opdat ze zelf hun micro-bedrijf konden oprichten in de productie van zeep. Ook in Kameroen hebben we de opleidingen van 300 adolescenten voorgezet. Zij volgen een opleiding om naaister of kapper te worden of aan de slag te gaan met informatica of elektriciteit.

Meisje naait kleding

 

Onderwijs voortzetten

Gelukkig konden de scholen in veel Afrikaanse landen na enkele maanden opnieuw de deuren openen. Intussen hebben onze inspanningen veel leerlingen geholpen om te blijven studeren. Vooral meisjes hebben hier veel baat bij. Zonder onderwijs lopen ze immers een groter risico om te worden uitgehuwelijkt. 

In Sierra Leone kregen 23.000 leerlingen les via radio's op zonne-energie. In Burkina Faso hebben we de overheid begeleid in het organiseren van 60 remediëringslessen die via de lokale radiozenders werden uitgezonden. We hebben ook pakketten met pedagogische activiteiten uitgedeeld. In andere landen zoals Mozambique hebben we 118 onderwijzers opgeleid in lesmethodiek voor afstandsonderwijs. Daarnaast hebben we ook materiaal uitgedeeld aan meer dan 36.000 kinderen. 

Ik kon niet meer studeren, want ik kon het schoolmateriaal niet betalen dat de school aanbood. Sinds ik van Plan International materiaal heb gekregen, studeer ik drie dagen per week. Ik ben klaar om terug naar school te gaan.

Dulce, 17 jaar, Mozambique
Kinderen volgen thuis les via de radio

 

Misbruik voorkomen

Gedurende meerdere weken hebben we onze inspanningen verhoogd om misbruik en familiaal geweld, vooral ten opzichte van meisjes, aan banden te leggen. Door de lockdown is het aantal gevallen zienderogen toegenomen.

In Togo en Sierra Leone hebben we callcenters opgezet om preventieve informatie te geven en signalen van misbruik op te vangen. In Senegal werd een informatieve multimediacampagne verspreid in meer dan 29 gemeenschappen waar Plan International actief is. In Kenia werden onze boodschappen rond de bescherming van kinderen en het identificeren van geweld verspreid via de lokale radiozenders of per sms. Zo hebben we sinds het begin van de pandemie meer dan 300.000 mensen bereikt. 

Ik neem actie zodat in mijn dorp de strijd wordt aangegaan tegen zowel Covid-19 als kindhuwelijken. Ik ben verantwoordelijk voor het herhalen van de Covid-19 maatregelen, maar ik herinner iedereen er ook aan dat ze de rechten van meisjes moeten respecteren, en dat we alleen samen voor verandering kunnen zorgen.

Aïssatou, student, Senegal
Adviseurt beantwoordt oproep in callcenter

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!