Terwijl het coronavirus door de wereld raast, werkt Plan International verder. Onze expertise bouwt verder op de lessen die we trokken uit de ebolacrisis in West-Afrika tussen 2014 en 2016.

Bij de eerste ebola-uitbraak in maart 2014 leefden de getroffen gemeenschappen voortdurend in angst. De lokale overheden hadden niet de geschikte middelen om de medische teams, kinderen, vrouwen en andere kwetsbare mensen te beschermen. De media werd ingezet om de preventieve maatregelen te verspreiden onder de bevolking om verdere besmettingen te verspreiden. Men begreep ook snel dat de gemeenschappen een actieve rol moesten spelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en om de meest kwetsbare kinderen te beschermen. 

Preventie en samenwerking

In totaal werden 28,600 mensen besmet met het ebolavirus, waarvan er 11,325 stierven aan de ziekte. Preventie was dus de voornaamste prioriteit. Maar ook de samenwerking met lokale overheden en partners was essentieel. 

Plan International ondersteunde tijdens deze crisis de gezondheidsautoriteiten en zamelde fondsen in die werden gebruikt voor:

 • Verdeling van proper water en voedsel;
 • Verdeling van hygiënekits;
 • Verspreiding van correcte informatie rond hygiëne;
 • Bouw en ondersteuning van specifieke gezondheidscentra om patiënten met symptomen te isoleren;
 • Plaatsen van extra handwasstations op scholen, lokale markten en andere ontmoetingsplaatsen;
 • ...
Gezondheidswerkers in Liberia

 

Beschermen van kinderen

Uit de ebolacrisis bleek dat kinderen enorm kwetsbaar waren. Door onder andere het sluiten van scholen, het wegvallen van gezinsinkomsten of het verlies van een ouder of zorgverlener, liepen kinderen een verhoogd risico op:

 • Verwaarlozing en mishandeling;
 • Ondervoeding door een gebrek aan gezinsinkomsten;
 • Geweld (inclusief partnergeweld), tienerzwangerschappen en kindhuwelijken;
 • Psychologische problemen; 
 • Uitbuiting en kinderarbeid;
 • Stigmatisering door de ziekte waardoor kinderen en hun gezinnen werden verstoten uit de gemeenschap;
 • Verlies van hun ouders: kinderen verloren hun ouders of raakten gescheiden van hun ouders in de chaos van de crisis.

In Sierra Leone werkte Plan International nauw samen met de lokale overheid om kinderen te identificeren die gescheiden waren van hun ouders door de ebola-uitbraak. Deze kinderen werden vervolgens herenigd met familieleden of geplaatst bij pleeggezinnen wanneer een hereniging onmogelijk was. 

Kinderen

 

In al onze maatregelen probeerden we de lokale gemeenschappen zoveel mogelijk te betrekken. Hun actieve betrokkenheid zorgde ervoor dat de maatregelen ter bescherming van kinderen goed werden nageleefd, en op die manier ook een duurzaam karakter verkregen.

Wat doet Plan International tijdens de coronacrisis

We werken samen met lokale zorgverleners, lokale gemeenschappen en lokale overheden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit doen we door onder andere correcte informatie rond volksgezondheid en (hand)hygiëne te verspreiden, en door te investeren in voorzieningen om handen te wassen. 

In al onze interventies vestigen we de aandacht op de directe en indirecte risico’s die COVID-19 met zich mee kan brengen voor kinderen, en specifiek die voor meisjes en jonge vrouwen:

 • We werken nauw samen met families en zorgverleners om te verhinderen dat kinderen aan geweld worden blootgesteld (onder andere familiaal geweld wegens stress);
 • We bieden getroffen families financiële ondersteuning zodat ze zelf in hun basisbehoeften kunnen voorzien;
 • We herenigen kinderen, die hun ouders hebben verloren door de ziekte of door de chaos van de crisis, met hun familieleden. Wanneer een hereniging onmogelijk is worden ze opgevangen door pleeggezinnen;
 • We werken nauw samen met meisjes en vrouwen om hun stem te laten horen en hun noden duidelijk in kaart te brengen;
 • We geven meisjes en vrouwen hygiënische artikelen en menstruatieproducten, informeren hen over het belang van menstruele hygiene en verwijzen hen door naar specifieke diensten.

Ook tijdens de coronacrisis is het belangrijk om de lokale gemeenschappen te betrekken en ervoor te zorgen dat onze maatregelen een duurzaam karakter hebben. Op deze manier helpen we de getroffen bevolking om zo vlot mogelijk terug te keren naar een normaal leven.

 

Auteurs:

- Marta Ricci, Specialist in kinderbescherming, Plan International België
- Andreas Van Peteghem, Noodhulp assistent, Plan International België

Meer informatie over de aanpak van Plan International tijdens de coronacrisis leest u hier.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!