Volgens UNESCO kunnen wereldwijd 1,54 miljard kinderen en jongeren, waarvan bijna 743 miljoen meisjes, momenteel niet naar school. Daartoe behoren ook 111 miljoen meisjes in ontwikkelingslanden, die dagelijks verschillende hindernissen moeten overwinnen om naar school te kunnen gaan. Plan International waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van de sluiting van de scholen door de wereldwijde coronacrisis. Gevolgen die vooral een impact zullen hebben op de toekomst van meisjes.

Meisje op school

 

We verwachten dat de gevolgen van de crisis desastreus zullen zijn. In landen met minimale sociale zekerheid zullen de economische gevolgen voor meisjes bijzonder hard zijn.

Veel meisjes riskeren nooit te zullen terugkeren naar de schoolbanken. Om te vermijden dat we de vooruitgang van de laatste 20 jaar terug moeten inleveren, moeten scholen prioriteit geven aan de noden van meisjes.

 

De lessen van de Ebolacrisis

Scholen staan leeg als een verlaten nest. Het maakt me zo verdrietig. Naar school gaan kan meisjes beschermen tegen een zwangerschap of huwelijk. Veel van mijn vriendinnen zijn zwanger en sommige zijn gedwongen vroeg te trouwen.

Christiana, 17 jaar, Sierra Leone (tijdens de Ebolacrisis in 2014)

Hoewel we nog nooit werden geconfronteerd met een crisis van deze grootte, kunnen we wel leren van de Ebolacrisis in Afrika. Tijdens de piek van die epidemie konden in de hardst getroffen gebieden 5 miljoen kinderen niet meer naar school. Daarnaast betekende de sluiting van de scholen ook een sterke stijging van de armoede.

Velen moesten stoppen met school om meer in het huishouden te helpen, of om bij te dragen aan het gezinsinkomen. De analyse van Plan International toont de impact hiervan op het meisjesonderwijs.

Verschillende studies tonen aan dat de sluiting van de scholen een grote impact had op het fysiek en seksueel geweld tegen meisjes. Om te voorzien in hun basisbehoeften verkochten gezinnen hun dochters. Anderen werden uitgehuwelijkt met de valse hoop hen zo te kunnen beschermen. Tijdens de Ebolacrisis steeg het aantal tienerzwangerschappen in Sierra Leone met 65%. Veel van die meisjes keerden nooit terug naar school, zwangere meisjes werden door het nieuwe beleid zelfs van de schoolbanken geweerd.

Meisjes in onderwijs

 

Hoe kunnen we de lessen van de Ebolacrisis toepassen tijdens de huidige crisis

Voor meisjes zoals Christiana biedt onderwijs bescherming tegen geweld en uitbuiting. Daarnaast geeft het hen ook kracht en hoop voor de toekomst.

Nu de scholen sluiten moeten we de uitdagingen waar meisjes tegenover staan, bestrijden met de lessen die we leerden uit vorige crisissen. Daarom roepen Plan International-medewerkers over de hele wereld de plaatselijke overheden op om de vooruitgang in het meisjesonderwijs te beschermen aan de hand van deze acties:

  • Beïnvloed leerkrachten en gemeenschappen: werk nauw samen met leerkrachten, directies en gemeenschappen om inclusieve onderwijsmethoden te garanderen. 
  • Pas de onderwijsmethode aan aan de context: zorg ervoor dat ook meisjes toegang hebben tot computers en internet. Zorg voor flexibele leersystemen en sta toe dat leerlingen op hun eigen tempo leren, zodat ook meisjes die extra moeten helpen in het huishouden niet benadeeld worden.
  • Vergeet de digitale genderkloof niet: zorg ervoor dat ook meisjes de nodige digitale skills onder de knie hebben en bescherm hen tegen de gevaren van het internet.
  • Waarborg de noodzakelijke diensten: veel meisjes en kwetsbare kinderen verliezen met de sluiting van de scholen bescherming en krijgen onvoldoende voedsel. Maak de scholen daarom toegankelijk voor psychosociale steun en de distributie van voedselpakketten.
  • Motiveer de jongeren: geef meisjes en jongeren de kans om mee te denken over hun opleiding. Laat hen hun eigen ervaringen en behoeftes delen en betrek hen in het beleid.
  • Verzeker hun terugkeer naar school: voorzie bij het heropenen van de scholen flexibele leersystemen. Vermijd zo dat meisjes afgeschrikt zijn door een eventuele achterstand.

 Meer dan ooit hebben we nood aan solidariteit en wereldwijde actie. 

Wat kan jij doen?

Doneer een bedrag. Dankzij jouw bijdrage kunnen we de meest kwetsbare kinderen en hun gezinnen helpen om deze coronacrisis te overleven.

 

 

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!