We waren allemaal geschokt toen we hoorden dat er zich een nieuw conflict op Europese bodem afspeelde. De beelden van kinderen die met tranen in hun ogen hun toevlucht zoeken in kelders, of die de oorlog ontvluchten in overvolle treinstations, laten ons sprakeloos achter.

Plan International verleent al vele jaren hulp in conflictgebieden. Hierdoor ontwikkelden we een aanzienlijke expertise over de gevolgen van deze conflicten bij kinderen. Wij voorzien in humanitaire basisbehoeften met bijzondere aandacht voor hun gezondheid en de voortzetting van hun schoolopleiding.

Geen enkel kind zou het geluid van bommen mogen kennen

Tijdens hun reis om aan de bombardementen in Oekraïne te ontkomen, waren de kinderen getuige van schokkende taferelen. Zij zijn moeten vluchten in ijskoude omstandigheden, in onzekerheid en uit angst voor aanvallen. Zij hebben dringend behoefte aan veilig onderdak, dekens, voedsel en water, maar ook aan bescherming en gezondheidszorg.

Oekraïense kinderen

Het conflict zal ernstige en blijvende gevolgen hebben voor kinderen. Zij zijn kwetsbaarder voor lichamelijk, emotioneel en seksueel geweld en we zien de tekenen van psychologisch leed. Anita Queirazza, de kinderbeschermingsfunctionaris van Plan International.

Oekraïense kinderen worden opgevangen in landen die grenzen aan Oekraïne, zoals Moldavië, Polen en Roemenië. In deze landen werken onze humanitaire teams nauw samen met nationale en lokale organisaties en autoriteiten om ervoor te zorgen dat kinderen, jonge vrouwen en hun gezinnen veilig worden opgevangen. Onze prioriteit is samen met deze organisaties te werken aan antwoorden op de humanitaire behoeften van deze kinderen en hun gezinnen, met bijzondere aandacht voor hun geestelijke gezondheid.

Kunstzinnige therapie als horizon van hoop op een vredig leven

Om deze fysieke en psychologische trauma's te bestrijden, hebben onze deskundigen een aantal activiteiten ontwikkeld, zoals kunsttherapie. De kinderen hebben moeilijkheden doorgemaakt die geen enkel kind zou mogen doormaken. Sommigen zijn gescheiden van een of beide ouders. De gevolgen van deze trauma's zijn enorm en veel kinderen vinden het moeilijk om deze te uiten. De pijn uit zich daarom in slaapstoornissen, gedragsproblemen en ernstige lichamelijke gezondheidsproblemen. Het is van cruciaal belang dat wij deze kinderen helpen uiting te geven aan hun ongemak, zodat wij hen kunnen begeleiden op de weg naar een gelukkige toekomst.

Enfants_ukrainiens_2

Onze specialisten hebben kunstzinnige therapie-activiteiten ontwikkeld om kinderen te helpen uit te drukken wat ze voelen wanner dit met woorden niet lukt. Samen met plaatselijke organisaties ontwikkelen wij activiteiten die zijn aangepast aan de specifieke behoeften van kinderen, bijvoorbeeld op grond van hun geslacht, leeftijd of handicap.

Ten eerste geven wij psychologische eerstehulpcursussen aan eerstelijnspersoneel en vrijwilligers, die vluchtelingen aan de grens en in opvangcentra opvangen.

Ten tweede organiseren wij groepsactiviteiten voor kinderen en tieners, in samenwerking met deskundigen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, waarbij spelactiviteiten, kunst, gezelschapsspelletjes, enz. worden gecombineerd.

Ten slotte kunnen wij dankzij jouw donatie ook technische en materiële steun verlenen om activiteiten van hoge kwaliteit aan te bieden, zodat elk kind zich veilig voelt.

Een gelukkige en vreedzame jeugd is de wens die aan de basis ligt van elk van onze projecten voor Oekraïense kinderen.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!