De wereld ondertekende vier jaar geleden de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) en ging daarbij akkoord om niemand achter te laten. Zonder rekening te houden met de specifieke noden en rechten van kinderen, en in het bijzonder die van meisjes, is een duurzame en inclusieve groei onmogelijk. Op 26 mei trekken we naar de stembus. Om het Belgische beleid duurzaam en inclusief te maken, stelden we een agenda voor kinder- en meisjesrechten op voor de kandidaten. Ontdek hieronder de aanbevelingen van Plan International België.

Dit is onze agenda voor kinder- en meisjesrechten!

In de Belgische wet op ontwikkelingssamenwerking vallen kinderrechten onder het prioritair thema mensenrechten. Om van kinderrechten echt een prioriteit te maken, moeten ze op een transversale wijze opgenomen worden in de buitenlandse en ontwikkelingspolitiek, zodat elke actie en financiering getoetst moet worden aan het kinderrechtenkader.

Hetzelfde geldt voor meisjesrechten. Meisjes willen zich net als alle andere kinderen overal ter wereld vrij van geweld ontplooien. Ze willen kunnen leren, leiden en zelf beslissen over hun lichaam en hun toekomst. Toch ondervinden zij meer hindernissen dan jongens. Meisjesrechten verdienen daarom naast kinderrechten onze expliciete aandacht, zowel in de wet als in het beleid.

1. Erken kinder- en meisjesrechten als fundamenteel kader

  • Leg het belang van het kinderrechtenkader in de Belgische ontwikkelingssamenwerking wettelijk vast: laat elke ontwikkelingsinterventie – en uitgave toetsen aan kinderrechten.
  • Onderscheid in de Belgische wet op ontwikkelingssamenwerking meisjesrechten van kinderrechten en vrouwenrechten en maak er een specifieke doelstelling van.

2. Voorzie kwaliteitsvol en inclusief onderwijs voor alle kinderen – ook voor meisjes

  • Investeer in kwaliteitsvol en inclusief onderwijs voor alle kinderen, in het bijzonder meisjes, in de Belgische partnerlanden. Zorg er ook voor dat meisjes in noodsituaties kunnen blijven leren.
  • Speel via onderwijs in de partnerlanden in op de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt voor kinderen, in het bijzonder voor meisjes.
  • Zet in België in op kinderrechteneducatie.

3. Bescherm kinderen, in het bijzonder meisjes, tegen geweld

  • Werk samen met middenveldorganisaties een strategie uit om verschillende vormen van gendergerelateerd geweld tegen meisjes te bestrijden.
  • Hou in internationale onderhandelingen en in humanitaire missies rekening met de specifiek nood van meisjes aan bescherming in crisissituaties.

4. Laat kinderen en meisjes participeren

  • Maak geen enkele beslissing over kinderen en meisjes zonder hen aan het woord te laten.
  • Ondersteun kinderen, in het bijzonder meisjes, zodat zij hun ervaring kunnen delen op verschillende beleidsniveaus en mee kunnen beslissen.
  • Laat niemand achter. Zorg er dus voor dat de meest kwetsbare kinderen, in het bijzonder meisjes die risico’s lopen, ook hun stem kunnen laten horen.

Meer weten?

Roméo Matsas - Ontwikkelingssamenwerking en onderwijs en algemene coördinatie
romeo.matsas@planinternational.be
02 504 60 12

Tess Vanacker - Ontwikkelingssamenwerking en gender
tess.vanacker@planinternational.be 
02 504 60 10

Wouter Stes - Kinderrechteneducatie in België
wouter.stes@planinternational.be
02 504 60 11

Download ons memorandum (pdf, 28 p. 1,1 Mb)

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!