Steeds meer bedrijven en ngo’s werken structureel samen rond de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Een ontwikkeling dat een boost geeft aan de impact en innovatie, maar enkel als deze samenwerking opgebouwd is op dezelfde waarden en normen. Daarom adviseert Forum Ethibel Plan International België door een duurzaamheidsanalyse uit te voeren vooraleer elk nieuw corporate partnershap van start gaat. Deze analyse is naast een objectief rapport ook een handig instrument voor zowel Plan International België als het bedrijf om samen te werken aan een duurzame samenleving.

Onderzoeksmedewerker Laura Uwase legt uit hoe ze samenwerkt met het corporate partnerships team van Plan International België.

Wat is Forum Ethibel en waarom werken jullie samen met ngo’s zoals Plan International België?

Bij Forum Ethibel doen we onderzoek naar duurzaam ondernemen en investeren. Door dit actief te promoten en hier ondersteuning in te bieden, wil Forum Ethibel de overgang naar een duurzame samenleving bespoedigen. Gebaseerd op bestaande standaarden van de internationale Plan International federatie werkten we samen aan een ethische code voor Plan International België. Als ngo staat Plan International België voor specifieke waarden zoals gendergelijkheid, kinderrechten en mensenrechten en hebben zij een voorbeeldfunctie in de sector waarin ze werken. Het is logisch dat zij deze waarden ook zoeken in partners waar ze mee samenwerken zodat er sociale verandering plaats kan vinden.

Laura Uwase, Onderzoek medewerker by Forum Ethibel

Hoe verloopt deze duurzaamheidsanalyse?

Duurzaamheid en verantwoord ondernemen zijn concepten die potentieel voor iedereen een andere betekenis kunnen hebben. Daarom werken we op maat en analyseren we in samenwerking met de organisatie de ethische standaarden die ze in huis hebben. Voor Plan International België bijvoorbeeld wegen mensenrechten, gendergelijkheid en kinderrechten zwaar door in de afweging.

De bedrijven zelf analyseren we rekening houdend met hun specifieke context. Bovendien vergelijken we ze met andere bedrijven binnen dezelfde sector. We halen de informatie uit publiek beschikbare informatie zoals jaarverslagen, publicaties door het bedrijf of door de pers, gerechtelijke uitspraken maar ook door het analyseren van de feedback op een door ons ontwikkelde bevragingslijst waar we hun CSR-beleid bevragen en toetsen op bestaande policies.

Na de duurzaamheidsanalyse van een potentieel nieuwe corporate partner informeren we Plan International België over de positionering van deze partner op vlak van duurzaam ondernemen.

Logo van Forum Ethibel

Hoe kijken bedrijven naar deze duurzaamheidsanalyse?

Het is onze taak om het taboe te doorbreken dat deze duurzaamheidsanalyses negatief en controlerend bedoeld zijn. Het belangrijkste is om inzichten te verkrijgen in hoe het bedrijf scoort op diverse domeinen en welke visie het bedrijf heeft op de toekomst. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, niemand blinkt in alles uit maar hier kan je mee aan de slag. Het willen verbeteren en stappen ondernemen om je beleid aan te passen is cruciaal om maatschappelijke impact te kunnen creëren.

Toch zijn er sectoren waar Plan International nooit mee zal samenwerken zoals de wapen- of tabaksindustrie omdat het product gewoonweg niet in lijn is met de visie van Plan International.

Wat zijn de voordelen voor het bedrijf om deel te nemen aan een duurzaamheidsanalyse?

Deelnemen en transparant communiceren verhoogt niet alleen de geloofwaardigheid van je bedrijf. Het toont ook aan dat het partnerschap met een ngo veel meer is dan het louter financieel ondersteunen van een goed doel.

De analyse biedt inzichten in de sterktes èn verbeterpunten van een bedrijf. Met deze aandachtspunten kan een bedrijf echt wel aan de slag om (verder) te investeren in de SDG’s en kan het dus de basis vormen voor een duurzaamheidsrapport of stappenplan. Plan International België kan het bedrijf dan ook verder op weg helpen bij het realiseren van diverse SDG-doelstellingen.

Zie je een evolutie in de thema’s waar bedrijven of ngo’s op focussen?

Er werd lang gedacht dat duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en verantwoord investeren een hype was, maar we zien dat het niet zo is. Men hecht steeds meer waarde aan duurzaamheid en men verwacht dat overheden, consumenten maar ook bedrijven steentje bijdragen. De maatschappelijke eisen en concrete invulling van duurzaamheid zijn veranderlijk en dat maakt deze analyses dynamisch. Er is invloed van de publieke opinie, de tijdsgeest, de organisatie zelf, de medewerkers, …

Zo krijgen milieu en klimaat actueel veel meer aandacht dan pakweg tien jaar geleden. Je ziet ook de professionalisering van de partnerschappen tussen publieke en private sector om de SDGs te behalen. Elk vanuit hun eigen positie, kunnen dus een bijdrage leveren.

Begin vandaag nog met een samenwerking op maat als sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemer. Contacteer ons via corporates@planinternational.be of 052 04 60 07.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!