Afgelopen weekend werd GBS De Vlieger Kasterlee officieel een Kinderrechtenschool. Na een traject van 3 jaar intensief werken rond kinderrechten, kreeg de school het label uit handen van de burgemeester van Kasterlee, Ward Kennes.

GBS De Vlieger is niet zomaar een Kinderrechtenschool geworden. Onder begeleiding van Plan International België en onze partners hebben de kinderen, juffen, meesters en de directie de voorbije 3 jaar hard gewerkt om ervoor te zorgen dat kinderrechten in de hele school een plek kregen. Via verschillende activiteiten leerden de jongeren hun eigen rechten kennen, zelfbewust zijn, empathisch zijn ten aanzien van hun medeleerlingen en kwamen ze tot het besef dat alle kinderen rechten hebben, ook al worden die niet overal ter wereld evenveel gerespecteerd.

We vinden kinderrechten heel belangrijk omdat we meer en meer merken dat kinderrechten - ook hier bij ons - geschonden worden. Kinderen mogen schijnbaar steeds meer, maar anderzijds blijven zij wel een heel kwetsbare partij, die gemakkelijk weggezet kan worden in een hoekje. Wij vinden dat kinderen echt wel recht hebben op bescherming en willen daar een steentje toe bijdragen.

Viviane Wouters, Directrice GBS De Vlieger Kasterlee

Samen met het kernteam, bestaande uit leerkrachten van verschillende graden, leerkrachten levensbeschouwelijke vakken en de directie, zijn we op zoek gegaan naar wat het betekent om kinderrechten in de school te integreren.

Het is belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van hun rechten om een zelfstandig individu te kunnen worden in de maatschappij, gevuld met een gezonde dosis zelfvertrouwen en assertiviteit, geschonken door de kennis van hun rechten. Dit zelfvertrouwen, gebaseerd op hun rechten, zal ze ook doen beseffen dat rechten ook verantwoordelijkheden met zich meebrengen.

Tinne Moorkens, kleuterjuf en lid van het kernteam, GBS De Vlieger Kasterlee

Hoe werden kinderrechten praktisch toegepast in GBS De Vlieger?

 Gedurende een traject van 3 jaar werd samen met het kernteam een scan gemaakt van bestaande kinderrechteninitiatieven op school en werden een aantal verrijkende activiteiten in het leven geroepen:

 • Leerlingen kregen lessen over kinderrechten, of bepaalde lessen werden gelinkt aan kinderrechten zoals lessen over verkeersveiligheid, milieuzorg op school etc.
   
 • In het begin van het schooljaar werd een grote vlieger opgehangen met aan zijn staart verschillende kinderrechten, in tekeningen afgebeeld. Alle klassen kwamen hier langs met hun juffen en meesters om te bespreken waarover deze kinderrechten gaan. Deze tekeningen werden ook op verschillende plaatsen, waar het recht betrekking op heeft, verspreid om de kinderen op continue wijze bewust te maken. Zo hangt er bijvoorbeeld een tekening rond het recht op privacy aan de toiletten.
   
 • De leerlingenraad, bestaande uit verkozen vertegenwoordigers van de leerlingen, nam deel aan een workshop over kinderrechten en kinderrechteneducatie. Om andere leerlingen hiervan op de hoogte te brengen, gingen zij op hun beurt alle klassen rond om aan de andere leerlingen uit te leggen wat kinderrechten op school inhoudt. Als vertegenwoordigers van de leerlingen krijgen zij de ruimte om allerlei initiatieven te lanceren gebaseerd op voorstellen van de leerlingen die ze vertegenwoordigen. Op die manier leren ze reeds op jonge leeftijd om te gaan met democratie, communicatie en relaties. Zo vonden bijvoorbeeld enkele leerlingen dat er iets gedaan moest worden aan het afval op de speelplaats. Met goedkeuring van de directie hebben ze een sensibiliseringscampagne en een afvalopruimactie opgestart voor hun medeleerlingen.
   
 • Alle leerkrachten werden ondergedompeld in de betekenis van kinderrechten en kinderrechteneducatie, zodat ze die rechten zelf ook kunnen toepassen in hun eigen lespraktijk en in de dagelijkse omgang met alle leerlingen.
   
 • Kinderen hadden op allerlei manieren inspraak. Zo werd bijvoorbeeld hun mening gevraagd over de manieren van evalueren en de invulling van hun rapporten. Op basis van deze resultaten werden de rapporten aangepast. Vanaf nu wordt er minder ingezoomd op punten, maar meer op de talenten van de leerlingen.
   
 • Om het welbevinden van de leerlingen te vergroten, wordt in een deel van de klassen bij het begin van de les een kringgesprek georganiseerd. Verder kunnen leerlingen aangeven hoe zij zich voelen in de les door bepaalde emoji's bij hun naam te plakken.
   
 • Kinderen leerden elkaars rechten respecteren en werden gewezen op hun verantwoordelijkheid om de rechten van andere kinderen te helpen realiseren. Zo kregen kinderen van de 3e graad verantwoordelijkheid over het spelmateriaal op de speelplaats. Zij moeten er voor zorgen dat iedereen er mee kan spelen.
   
 • Oudere leerlingen hielpen de jongere leerlingen op vrijwillige basis met lezen enz.
   
 • De schoolkalender stond in het teken van kinderrechten. Elke maand werd melding gemaakt van een specifiek onderdeel van de nieuwe visie van de school. Deze bestaat uit een aantal pijlers die allemaal te maken hebben met kinderrechten.
   
 • ...

Leren over kinderrechten opent het perspectief van de kinderen. De wereld wordt breder. Als je dan thuis zit te praten en er komt een bepaald thema aan bod, bijvoorbeeld met de vluchtelingen, dan beginnen zij daar op een andere manier over te praten. Zij zeggen dan: 'Die mensen hebben ook rechten'»

Rein Sobrie (mama van 3 kinderen)

Soms zeg ik iets bij mijn vrienden en dan vinden ze mijn mening raar en dan zeg ik: 'dat maakt niet uit, ik heb recht op mijn eigen mening' »

Charlotte (11 jaar), leerlinge GBS De Vlieger Kasterlee
Kinderrechtenboom

 

Maak van jouw school ook een kinderrechtenschool

Wil je ook van jouw school een Kinderrechtenschool maken? Meer informatie kan je vinden op kinderrechtenschool.be.

Klik hier voor meer informatie over het Partnerschap (Plan International België, Djapo, DGDE, KIYO, Unicef en Via Don Bosco). 

GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

GBS De Vlieger
GBS De Vlieger

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!