In Bangladesh is een nieuwe wet gestemd die minderjarige kinderen toelaat om ‘onder bijzondere omstandigheden’ te trouwen met ouderlijke toestemming en goedkeuring van het gerecht. De ‘bijzondere omstandigheden’ zijn nergens gedefinieerd en ook de mening of toestemming van het kind zelf is niet vereist. Dit is een stap achteruit in de strijd tegen kindhuwelijken.

In Bangladesh trouwt 52% van de meisjes voor haar 18de verjaardag, terwijl dat al sinds 1929 verboden is. De nieuwe wet voert strengere straffen in voor wie met een minderjarige trouwt, maar ze staat kindhuwelijken ‘onder bijzondere omstandigheden’ wel toe.

In plaats van te streven naar een betere toepassing van het verbod, kiest de Bengalese overheid er dus voor om kindhuwelijken in zekere mate te legaliseren. Meisjes die werden verkracht, kunnen voortaan verplicht worden te trouwen met hun belager. Meisjes die buiten het huwelijk zwanger geraakten, kunnen eveneens in een huwelijk worden gedwongen. En wat met meisjes die in hun dorp met een jongen ‘gezien’ werden, en die slachtoffer worden van roddels?

De conservatieve krachten die achter de nieuwe wet zitten, beweren dat die er is gekomen om meisjes te beschermen tegen discriminatie en sociale uitsluiting. Een meisje dat seks heeft gehad buiten het huwelijk, loopt immers het risico om nooit aan een man te geraken en haar leven lang buiten de maatschappij te staan.

Bangladesh houdt dus tradities en praktijken die meisjes discrimineren en schaden staande. Een mentaliteitsverandering kan er immers enkel komen wanneer die wordt ondersteund door wetgeving die kindhuwelijken principieel verbiedt. Het land schendt ook een aantal kinderrechten, door geen rekening te houden met de mening van de minderjarigen zelf.

Van 65% naar 52%

De voorbije vijftien jaar is het aantal meisjes dat voor haar 18de verjaardag trouwt gedaald van 65% naar 52%. Vraag is of die trend zich zal voortzetten, nu er in het land niet langer een totaalverbod op kindhuwelijken bestaat.

Plan International zet zich al sinds 1994 in voor beter onderwijs voor meisjes in Bangladesh, één van de sleutels om kindhuwelijken te stoppen. Daarnaast zorgen we er ook voor dat meisjes beter voor zichzelf kunnen opkomen én dat meisjes, jongens en volwassenen zich bewust worden van de gevaren van vroeg trouwen. De voorbije drie jaar alleen al bereikte Plan International zo’n 700.000 jongeren en slaagde ze erin om 2.000 kindhuwelijken te stoppen.

Meer over onze strijd tegen kindhuwelijken in Bangladesh:

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!