Maandag 6 februari is de Internationale Dag van Nultolerantie tegen Vrouwelijke Genitale Verminking. Elke dag lopen 8000 meisjes het risico te worden besneden. De praktijk komt veel voor in Afrika en het Midden-Oosten maar ook in België lopen 4000 meisjes gevaar slachtoffer te worden van genitale verminking.

Plan België voert in tal van landen in Afrika en het Midden-Oosten de strijd tegen vrouwenbesnijdenis. Dit jaar werkten we samen met Mandy Smith, die bekend werd met haar project ‘No More Cutting’ (www.nomorecutting.com). Ze maakt papierkunstwerkjes van het vrouwelijk geslachtsorgaan, op basis van foto’s die vrouwen haar toesturen.

Meer info:

In Egypte zijn 9 op de 10 meisjes besneden. Plan helpt er de praktijk te stoppen. © Plan International

Bij genitale verminking worden de clitoris en de schaamlippen gedeeltelijk of helemaal weggesneden. In sommige gevallen wordt de vulva vervolgens dichtgenaaid. De praktijk verschilt van regio tot regio en ligt verankerd in de socio-culturele tradities die er heersen. Slachtoffers worstelen levenslang met de lichamelijke en emotionele gevolgen van deze verminking, waaraan sommige meisjes sterven. Wereldwijd moeten meer dan 200 miljoen meisjes en vrouwen leven met de gevolgen van genitale verminking. 

"We moeten actie ondernemen om deze praktijk te stoppen"

Genitale verminking is altijd een gerespecteerde traditie geweest in mijn dorp. Mijn vriendinnen en ik wilden allemaal worden besneden zonder echt te beseffen wat dit betekende. Na een sensibiliseringscampagne van Plan International besloten we ons niet te laten besnijden en sindsdien zet ik me samen met mijn vriendinnen in opdat geen enkel meisje uit het dorp genitale verminking moet ondergaan. Lelenta, 16 jaar, Ethiopië 

De meeste slachtoffers van genitale verminking leven in Indonesië (70 miljoen), Egypte (27 miljoen) en Ethiopië (24 miljoen). Maar de hoogste percentages vinden we in Sub-Sahara-Afrika, waar in zo’n tien landen meer dan drie vierde van de vrouwen tussen 15 en 49 jaar besneden is. Van Somalië (98%), tot Guinee (97%), Djibouti (93%), Sierra Leone (90%), Mali (89%), Soedan (87%), Eritrea (83%), Burkina Faso (76%) en Gambia (75%). (cijfers 2016)

In 2012 schatte de FOD Volksgezondheid het aantal vrouwen en meisjes dat in België leeft en zeer waarschijnlijk genitaal is verminkt op 13.000. Meer dan 4.000 meisjes zouden het risico lopen om besneden te worden. 

De cijfers van genitale verminking dalen wereldwijd maar inspanning blijven nodig. 

"Een tienermeisje loopt vandaag 30% minder kans op genitale verminking dan dertig jaar geleden. Maar die tendens zien we niet overal. In sommige regio’s blijft het erg moeilijk om het fenomeen te bestrijden. We moeten inspanningen blijven leveren.”Régine Debrabandere, Nationaal Directeur Plan België

Help ons genitale verminking te bestrijden

Meer informatie over onze projecten

Wat doet Plan België om genitale verminking te stoppen?

Plan België is actief in West-Afrika (Mali, Niger, Sierra Leone, Guinee Bissau en Guinee-Conakry). We hebben ook prograééa's in Egypte en in de Hoorn van Afrika.

  • In Mali, wordt 89% van de vrouwen tussen 15 et 49 jaar besneden. Plan werkt daarom intensief sinds 2010 in meer dan 160 dorpen waar de praktijk het meest voorkomt. Dankzij de inzet van de lokale medewerkers beloofden 74 dorpen genitale verminking in hun gemeenschap te verbieden. De dorpshoofden, lokale autoriteiten, religieuze leiders en leden van de gemeenschap beloven dit tijdens een plechtige en officiële ceremonie. Dit engagement wordt nauw opgevolgd door de gemeenschap die gevallen van genitale verminking melden aan de autoriteiten. 
  • In Guinee Bissau wordt één meisje op twee besneden. De regio Gabu, in het oosten van het land, is koploper in genitale verminking met 94,5%. Plan is actief in 40 gemeenschappen in Gabu en Bafata. Dankzij het beleidsinvloedende werk van Plan werd genitale verminking bij wet verboden in het land. Maar de toepassing van de wet in de meest afgelegen gebieden blijft moeilijk.  
  • In Oost -en Noord-Afrika werkt Plan in Kenia, Soedan, Ehtiopië en Egypte om de oorzaken van genitale verminking aan te pakken in samenwerking met lokale en religieuze leidersscholen en ouders

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!