Begin 2020 gingen wereldwijd bijna 130 miljoen meisjes niet naar school. Verschillende obstakels houden hen tegen, zoals de financiële situatie van hun ouders. Maar de belangrijkste reden is het feit dat in veel landen meisjes nog steeds een ondergeschikte positie hebben ten aanzien van jongens. Sociale regels bepalen de rol van meisjes en hoe zij zich moeten gedragen. Zo kan er van hen worden verwacht dat zij vroeg trouwen en mama worden, zorgen voor het huishouden en gehoorzaam zijn aan hun mannen. Meisjes lopen dan niet enkel kennis mis, maar ze lopen ook verschillende andere gevaren. Hieronder lijsten we de 9 grootste op.

 

1. Ze worden het slachtoffer van seksueel misbruik en geweld

Meisjes die thuiszitten hebben meer kans om het slachtoffer te worden van seksueel misbruik en geweld door hun gezinsleden, buren of andere personen. Zowel binnen als buiten de eigen huismuren zijn ze niet veilig. 

Zo moeten meisjes vaak een grote afstand afleggen om water te halen om te koken of te kuisen. Onderweg kunnen ze tegengehouden worden door mannen en (seksueel) mishandeld worden. 
 

Een school biedt bescherming aan meisjes en jonge vrouwen. Maar nu de scholen gesloten zijn, neemt het aantal gevallen van verkrachting en aanranding toe.

Georgina, Kenya

 

 2. Ze worden op jonge leeftijd uitgehuwelijkt aan een veel oudere man, die ze vaak niet kennen

Wanneer er niet genoeg geld is, beslissen ouders vaak om hun dochters uit te huwelijken om de financiële last van het gezin te verminderen. Deze uithuwelijking gebeurt bijna altijd tegen de wil van de meisjes, die vaak nog geen 14 jaar oud zijn, én ze huwen met een veel oudere man die ze vaak niet kennen. De meesten keren niet terug naar school nadat ze getrouwd zijn, vaak omdat hun man of schoonfamilie dit niet toelaten. Of omdat ze zwanger zijn.

Ik was nog maar 13 jaar toen ik moest trouwen. Mijn toenmalige man was 42 jaar oud. Toen ik mijn vader vertelde over de registratie voor het examen op school, zei hij tegen mij dat mijn man mijn registratiekosten zal betalen. Dat was zijn manier om te zeggen dat ik word uitgehuwelijkt. Op zeer korte tijd werd ik zo de vierde vrouw van een man die drie keer ouder was dan mij. Ik huilde heel de ceremonie, maar het maakte niets uit.

Jennifer, Ghana 
Jong meisje zwanger

 

3. Ze worden op jonge leeftijd zwanger, vaak buiten hun wil

In veel landen worden meisjes zwanger op jonge leeftijd. Verschillende redenen kunnen aan de basis liggen, zoals te weinig informatie over seksuele en gezondheidsrechten, geen toegang tot voorbehoedsmiddelen en transactionele seks. Meisjes en jonge vrouwen verkopen hun lichaam om te kunnen overleven. Kindhuwelijken zorgen er natuurlijk ook mee voor dat het aantal vervroegde zwangerschappen toeneemt.

 

4. Ze lopen meer risico's om te sterven tijdens de zwangerschap en de bevalling

Het lichaam van jonge meisjes is in de meeste gevallen onvoldoende ontwikkeld om een kind te baren. Hoe jonger de meisjes zijn, hoe groter de kans op complicaties tijdens de zwangerschap en de bevalling die tot moedersterfte kunnen leiden.

Vooral in armere landen lopen meisjes extra gevaar omdat het gezin vaak niet genoeg geld heeft om goede gezondheidszorg te betalen. 
 

5. Ze kunnen mishandeld worden door hun partners

Ouders huwelijken hun dochters soms ook uit in de hoop dat hun dochters een beter leven kan leiden dankzij haar partner. Dit is helaas niet altijd het geval. 
In vele gevallen worden meisjes mishandeld en uitgebuit. Ze worden geslagen, seksueel misbruikt, moeten hard werken en mogen niet meer naar school. 
 

Mijn familie moedigde mij aan om te trouwen omdat ze arm zijn en het zich niet konden veroorloven om schoolmateriaal voor hun zeven kinderen te betalen. Ik moest vroeg trouwen om zo de last voor hen te verminderen, zoals het kopen van uniformen en boeken. Mijn ex-man beloofde mijn familie dat hij mij schoolmateriaal zou geven als ik met hem zou trouwen, maar dat was een leugen en ik miste twee jaar school terwijl ik getrouwd was.

Maria, 14 jaar, Mozambique

 

6. Ze lopen meer risico's op genitale verminking

Genitale verminking is het gedeeltelijk of helemaal wegsnijden van de vrouwelijke geslachtsorganen, zonder dat daarvoor medische redenen zijn. Slachtoffers van genitale verminking worstelen levenslang met de vreselijke gevolgen van de ingreep, zoals chronische pijn, ontstekingen, pijn bij seks, trauma’s en complicaties bij zwangerschap en bevalling. Vooral nu de scholen gesloten zijn door de coronacrisis worden er meer meisjes genitaal verminkt aangezien ze thuiszitten en meer tijd hebben om te genezen. De verschillende maatregelen zoals de lockdown, samenscholingsverbod enzoverder hebben ook tot gevolg dat de acties om genitale verminking te voorkomen niet naar behoren kunnen worden uitgevoerd.

De lockdown en de sluiting van de scholen wordt gezien als een geschikt moment om meisjes thuis genitaal te verminken omdat ze nu de tijd zouden hebben om te genezen.

Sadia Allin, hoofd van Plan International Somalië

 

7. Ze moeten werken terwijl ze nog kind zijn

Vaak moeten meisjes stoppen met school om het gezin mee te ondersteunen. Door de coronacrisis krijgen veel gezinnen het financieel moeilijk en moeten meisjes dus bijspringen in het huishouden of mee geld verdienen. Dit betekent dat ze moeten werken in omstandigheden die schadelijk zijn voor hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. 

 

Vroegere kind soldaat

Lisa* was vroeger lid van een gewapende groep in Centraal Afrikaanse Republiek

 

8. De kans is groter dat ze kindsoldaat worden

Arme of misbruikte kinderen lopen meer risico’s om gerekruteerd te worden door gewapende groepen. Sommige kinderen worden ontvoerd, anderen sluiten zich aan bij gewapende groepen omdat ze geen andere uitweg zien. 

Ook meisjes worden benaderd. Zij kunnen dienen als boodschapper, spion, drager, kokkin of worden gebruikt als levend schild of seksueel object.
 

9. Ze belanden in een vicieuze cirkel van armoede

Wanneer meisjes niet naar school gaan, kunnen ze hun potentieel niet bereiken. Ze blijven in een ondergeschikte positie en blijven afhankelijk van andere personen. Hun leven in armoede zal zich doortrekken naar dat van hun kinderen en kleinkinderen.

 

Onderwijs verbetert het leven van meisjes, hun gezinnen en gemeenschappen

Onderwijs zorgt ervoor dat meisjes kennis opdoen en tegelijkertijd beschermd worden tegen gevaren zoals seksueel misbruik en geweld, kindhuwelijken en vervroegde zwangerschappen. Het is aangetoond dat onderwijs de levens van meisjes, hun gezinnen en gemeenschappen verbetert. Het geeft meisjes ook meer beslissingsmacht, niet enkel in hun eigen leven, maar ook in hun gemeenschap. Door naar school te gaan, hebben ze meer kans om later een goede job te vinden, een hoger inkomen te krijgen en hun stem te laten horen op politiek en sociaal vlak. 

*Naam werd gewijzigd om privacy redenen.

Meisje op school

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!