De noodhulporganisaties van Consortium 12-12 lanceerden in maart 2017 'Hongersnood 12-12'. Doel van de inzamelactie: miljoenen mensen helpen die getroffen werden door extreme honger in Afrika en Jemen. Dankzij de vele giften van de Belgische bevolking kon Plan International België tienduizenden kinderen en hun gezinnen in Zuid-Soedan, Oeganda, Nigeria en Ethiopië ondersteunen. De extreme hongersnood werd succesvol overwonnen.

Elke maand krijgen we mais, olie, linzen, erwten en zout. We gaan 's avonds niet langer met honger slapen.

Aman, 20 jaar, moeder van 5 kinderen uit het dorp Awerial, Zuid-Soedan

Dankzij jouw giften konden we...

... strijden tegen hongersnood in Zuid-Soedan

In februari 2017 werd in Zuid-Soedan officieel de toestand van hongersnood uitgeroepen. De situatie was in dat land uiterst kritiek. Dankzij de financiële bijdrage van Plan International België konden 2.239 extra mensen geholpen worden met voedselhulp. 660 kinderen met extreme ondervoeding werden zo via een snelle behandeling gered. We bezorgden daarnaast duizenden mensen op de vlucht een veilig en waardig onderkomen. 

... vluchtelingen helpen in Oeganda

Met de bijdrage van Plan International België konden 15.952 vluchtelingen die de grens overstaken geholpen worden bij de opvang in de vluchtelingenkampen in het noorden van Oeganda. Onze teams focussen op kinderen, meisjes en vrouwen. We zetten voornamelijk in op het voorkomen en behandelen van ondervoeding bij kinderen jonger dan 5 en het bieden van gezondheidszorg.

Dankzij de grote steun van vele Belgen zetten we 27 onthaalcentra op die specifiek gericht zijn op kwetsbare kinderen. 8.593 kinderen kunnen er terecht om er terug 'normale' dagen door te brengen met activiteiten, spel, school en psychosociale steun. De hardst getroffen kinderen krijgen er kleren, beddengoed en basisspullen voor persoonlijke hygiëne.

... ondervoeding bij kinderen tegengaan in Nigeria

Plan International België droeg in het noorden van Nigeria bij aan extra voedselhulp voor gezinnen in hongersnood die het geweld van Boko Haram ontvluchtten. We konden 244 zwaar ondervoede kinderen van speciale voeding voorzien en aan 2.225 moeders de nodige info meegeven over hoe ze in hun precaire situatie kunnen zorgen voor de beste hygiëne, voeding en vaccinatie voor de allerkleinsten.

... zorgen voor water en landbouwgewassen in Ethiopië

Ethiopië werd zwaar getroffen door droogte en een gigantische landbouwcrisis bedreigde miljoenen personen en hun vee. Plan International België kon 12.715 getroffen gezinnen helpen met 12 ton zaden en via het vaccineren van 121.489 dieren. In 3 gebieden waar de droogte het zwaarst huishield, verdeelden noodhulpteams 34 ton water per dag.

REAGEER DIRECT WANNEER HET NOODLOT TOESLAAT

Bij humanitaire rampen, crisissen of conflicten bieden we de meest dringende noodhulp - huisvesting, voedsel, water, hygiëne en zorgproducten - en helpen we getroffen families na een catastrofe om hun leven opnieuw op te bouwen. Om meisjes en jongens te helpen zich te beschermen, hebben we jouw hulp nodig. Wil je op de hoogte blijven van de humanitaire acties van Plan International België en noodhulpoproepen ontvangen van zodra het noodlot toeslaat?

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!