Het nieuwe jaarverslag staat online! Ook dit jaar zetten we ons in om kinderrechten en gelijke kansen voor meisjes overal ter wereld te bevorderen, samen met onze Plan Ouders, schenkers, vrijwilligers, lokale partners en collega's. We zijn blij om de resultaten met jou te delen!

Dit jaar hebben meisjes, jongens, vrouwen en mannen, los van leeftijd, afkomst of sociale klasse zich ingezet voor meer gelijkheid en een rechtvaardige wereld waar alle kinderen kunnen leren, leiden, beslissen en zich ontplooien via 16 projecten ondersteund door Plan International België. Dowload het jaarverslag (pdf, 80 p. 3,6 Mb)

 

Video: Bekijk onze resultaten in beeld

Ontdek de resultaten van onze projecten 

 

Bolivia: Sterker in de schoenen, van in de peutertuin tot op de werkvloer

In Bolivia is de economische vooruitgang overal zichtbaar: veelkleurige kabelliften sieren de heuvels van La Paz, gloednieuwe wegen kronkelen door de stad, netjes geplaveide, goed uitgeruste scholen staan er te blinken, groene voetbalvelden nodigen uit tot een match en elke gemeente heeft een keurig groen centraal plein. Maar als je goed kijkt, geniet niet iedereen mee van de voordelen. Kinderen van de oorspronkelijke etnische bewonersgroepen blijven aan de zijlijn staan.

Plan International België en haar lokale partners maken volwassenen – ouders, leerkrachten, zorgverleners, autoriteiten – bewust van hoe belangrijk het is om je capaciteiten en talenten te kunnen ontplooien als kind en als jongere. Onafhankelijk van je etnische of sociale origine of van je geslacht.

Dankzij dit project:

 • kunnen 1.556 kinderen terecht in kleuterklassen.
 • krijgen 2.242 ouders een specifieke vorming.
 • richten 830 jongeren een leerlingenraad op om inspraak te krijgen in het cursusprogramma en hun professionele toekomst gerichter vorm te geven.

Video: Maak kennis met gezondheidswerker Sabina die de allerkleinsten helpt en ondervoeding bestrijdt in Bolivia

 

Bolivia: Een goede start in het leven

De eerste levensjaren van een kind zijn bepalend voor haar of zijn sociale ontwikkeling en leercapaciteiten. Kwalitatief kleuteronderwijs draagt bij aan een samenleving waar meisjes en jongens van in het begin dezelfde kansen krijgen en waar mannen en vrouwen ouderlijke taken thuis én leidinggevende rollen in de samenleving gelijk verdelen.

Voeding en verzorging, leren tellen en lezen, het aanmoedigen van spel en ontdekking: moeders en vaders kunnen alle advies en tips gebruiken om de sociale en relationele vaardigheden van hun kinderen jonger dan 8 jaar te ondersteunen. In december 2017 sloten Plan International en haar lokale partners het project af met succesvolle resultaten in 15 plattelandsdorpen in de departementen La Paz, Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija en Cochabamba.

Het project zorgde ervoor dat:

 • 19.262 kinderen in kleutercentra terecht kunnen.
 • 22.220 ouders van oorspronkelijke bevolkingsgroepen vorming krijgen over optimale opvoeding van de allerkleinsten, zowel meisjes als jongens.

 

Vietnam: Kwaliteitsonderwijs wapent kinderen tegen natuurrampen

Vietnam is een erg diverse samenleving die tal van culturen en religies bundelt. Wist je dat er bijna 75 etnische groepen leven die een talenpalet spreken dat uniek is in Zuidoost-Azië? Hoewel deze groepen van ‘etnische minderheden’ in totaal slechts 15 % van de bevolking vertegenwoordigen, bereikt dat aandeel in bepaalde regio’s in het noorden tot één derde en in sommige provincies zelfs meer dan de helft van de inwoners.

Om de ongelijkheid tussen jongens en meisjes te doorbreken, hanteert het programma een gendergelijke aanpak: alle informatie- en communicatiedragers worden in dat licht herwerkt, vaders worden aangemoedigd om zich te engageren en we versterken leiderschapsrollen voor meisjes en jonge vrouwen. Dat alles doen we in samenwerking met de erg invloedrijke Vietnam Women’s Union.

Dankzij dit project:

 • Kregen 3.456 kinderen jonger dan 8 jaar en afkomstig uit etnische minderheden kwalitatief kleuter- en basisonderwijs.
 • Werden 22 basis- en middelbare scholen beter voorbereid tegenover natuurrampen met een eigen ‘Safe Schools’-plan.

 

Laos: Ook kleuters in de meest afgelegen regio’s hebben recht om al spelend te leren

Kleutertuinen schieten in Laos als paddenstoelen uit de grond: de overheid heeft het belang van kleuteronderwijs begrepen en voorziet er budget voor. Toch moeten we aandacht blijven hebben voor de meest afgelegen regio’s van dit uitgestrekte land. Kinderen van etnische minderheden hebben er nog altijd minder toegang tot onderwijs.

Plan International België en haar lokale partners zetten sinds oktober 2016 in de dorpen in Bokeo speelcentra op. Daar bewegen, springen, spelen, rekenen en lezen kinderen in het Lao. Meisjes en jongens leren samen spelen en krijgen ondersteuning van volwassenen die zich volledig focussen op hun groei en ontwikkeling.

Dankzij dit project:

 • Leren 198 meisjes en jongens van etnische minderheden de officiële onderwijstaal Lao.
 • Ontwikkelen ze hun speel- en leervaardigheden in lokale veilige speelgroepen.

 

 

Benin: Impact’Elle, onderwijs voor meisjes in een veilige omgeving

In Benin stappen kinderen uren door de vlakke zon vooraleer ze op adem kunnen komen in de schaduw van de klas. De weinige scholen, die vaak ver van de dorpen liggen, zijn zelden aangepast om kinderen met een handicap toegang te bieden. En ook meisjes vinden minder vaak de weg naar school, omdat gezinnen in armoede er de meerwaarde niet van inzien. Zij vallen vaakst en snelst uit het schoolsysteem, waar intimidatie en verbale of fysieke straffen dagelijkse kost zijn.

Met het project ‘Girl Power’, dat liep van augustus 2015 tot juni 2017, konden microkredieten en voetbalploegen-met-meerwaarde ervoor zorgen dat bijna 500 jongeren uit Atacora de weg naar onafhankelijkheid vonden. ‘Girl Power’ inspireerde ons voor ‘Impact’Elle’, een nieuw en uitgebreid programma dat meisjes in staat stelt om hun toekomst in handen te nemen.

Dankzij dit project:

 • Zetten 175 jongeren een leerlingenraad op poten.
 • Engageren 352 jonge meisjes zich in 16 voetbal- en andere sportclubs.
 • Zijn er drie keer minder tienermeisjes zwanger dankzij de bewustmakingscampagne ‘Nul zwangerschappen op school’.

 

België: Kinderrechten in de praktijk, in het bijzonder het recht op inclusief en kwaliteitsvol onderwijs

De meeste mensen kennen kinderrechten van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, een theoretisch kader waarop een groot deel van de werking van Plan International steunt. Het is onze taak om kinderrechten ook in België in praktijk te brengen, met als doel een positieve en tastbare impact hebben op het leven van kinderen en jongeren. Een efficiënte manier om dat te verwezenlijken is intensief samenwerken met scholen.

 • Via de pedagogische pakketten die we opstuurden, bereikten we 20.519 Nederlandstalige leerlingen en 19.263 Franstalige leerlingen.
 • Daarbovenop werden 5.587 pedagogische dossiers gedownload.

 

België: Jongeren - meisjes in het bijzonder - nemen het woord en beïnvloeden beleidskeuzes

Ook in België streeft Plan International naar respect voor kinderrechten, met een bijzondere focus op meisjesrechten. Om dat te bereiken moet er naar kinderen en jongeren worden geluisterd. Ze moeten het woord krijgen, zodat ze zelf impact kunnen hebben op het Belgische beleid en op de bredere samenleving.

 • In België vonden maar liefst 8 girls takeover-acties plaats.
 • 476 jongeren gaven hun mening over gendergelijkheid via een opiniepeiling.
 • 150 jongeren gingen in debat over seksuele intimidatie in de openbare ruimte.
 • 14 jongeren namen deel aan een Brussels pilootproject rond datzelfde thema.

 

 

Niger: "Weyborey Ma Farhan" of "Wanneer meisjes openbloeien"

In Niger, een droog woestijnland dat kampt met een groeiende instabiliteit, is het dagelijkse leven geen pretje en is situatie van kinderen en meisjes vaak schrijnend. 1 tienermeisje op 7 is er al mama, 3 meisjes op 4 zijn getrouwd voor hun 18de verjaardag, waarvan dat bij 1 op 3 voor hun 15e is.

Weyborey Ma Farhan betekent ‘Wanneer meisjes openbloeien’ en is de naam die de gemeenschap gaf aan het nieuwe vijfjarige programma van Plan International Niger en haar lokale partners. Het programma biedt oplossingen op maat van de noden van meisjes en jonge vrouwen: hun kinderen voedzaam eten geven en goed laten groeien, hen beschermen tegen gendergerelateerd geweld, met name een kindhuwelijk, en hun dochters toestaan om secundair onderwijs te volgen en een beroep te leren.

Dankzij dit programma:

 • Sloten al 1000 meisjes zich aan bij 50 spaar- en kredietgroepen voor jongeren. Ze leren een beroep dat hen onafhankelijkheid geeft en beschermt tegen kindhuwelijken.
 • Evalueerden 12 deelneemsters de impact van het project op de sociale normen via participatieve videotechnieken.

Video: Djamila evalueerde de impact van het project tegen kindhuwelijken samen met haar vriendinnen

 

 

Niger: Herstel en herintegratie van kindbruiden

In Niger ligt de huwbare leeftijd voor jongens wettelijk vast op 18 jaar. Voor meisjes is dat al vanaf 15 jaar. Opvallend: 1 op 3 meisjes stapt al vóór die leeftijd in het huwelijksbootje. Driekwart van de Nigerese vrouwen is gehuwd voor haar 18de. 1 op de 7 tienermeisjes wordt moeder wat enorme gezondheidsrisico’s met zich meebrengt: hun lichaam is nog niet klaar en hun bekken is te smal.

Plan International België en haar lokale partners herstelden en re-integreerden van april 2015 tot juni 2018 tientallen meisjes in 30 dorpen in Dosso en Tillabéri. Door hen de kans te geven om hun zelfvertrouwen terug te winnen en door de dialoog te openen met jongvolwassen mannen, ouders en invloedrijke volwassenen vermindert het traditionele gebruik van kindhuwelijken, worden seksistische sociale normen in vraag gesteld en leren honderden meisjes een beroep in een veilige omgeving, zonder angst of geweld.

Dankzij dit project:

 • Werden 240 jonge meisjes met een fistel geopereerd en gere-integreerd in hun familie en samenleving.
 • Leerden 600 jonge meisjes een beroep dat hen beschermt tegen een kindhuwelijk en een tienerzwangerschap.

 

België: Focus op de wereldwijde bescherming van meisjes

Het voorbije jaar vormde de bescherming van meisjes tegen geweld een rode draad doorheen onze activiteiten. Van de strijd tegen genitale verminking in West-Afrika tot het opzetten van studies over seksuele intimidatie in België: we mobiliseerden het brede publiek en pleitten bij Belgische overheden om zich te engageren en haalden daarbij bemoedigende resultaten.

 • 13.318 mensen ondertekenden een online petitie om een Malinees parlementslid te steunen in haar strijd tegen genitale verminking.

 

Laos: Bescherming van de meest kwetsbare meisjes en jonge vrouwen

In de provincie Bokeo in Laos, een bergachtig gebied vlak bij China, gaan meer en meer mensen werken op commerciële bananenplantages. Ook uit naburige regio’s migreren massa’s mensen naar de plantages voor werk. Maar het werk op die plantages is niet zonder risico’s. Zo worden chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt, waarvan arbeiders de gevaren niet kennen. Het gevolg is dat ze ziek worden en longproblemen krijgen. Doorgaans kennen ze ook hun rechten niet. Dat maakt de werkcontext nog moeilijker.

Lokale medewerkers en partners van Plan International werken sinds 2016 op en rondom de bananenplantages om de arbeiders en hun gezinnen te beschermen. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar meisjes en vrouwen en hun specifieke noden.

 • 733 meisjes en 1.865 vrouwen leerden via theater over hun rechten en hoe ze die kunnen afdwingen.
 • Via radio werden 468 vragen beantwoord over onder meer geweld tegen meisjes en vrouwen.

 

Ecuador: Erkenning voor de specifieke onderwijsnoden van kinderen uit oorspronkelijke bevolkingsgroepen

In Ecuador, een groen en toeristisch land op de uitlopers van de Andes, leeft driekwart van de kinderen van oorspronkelijke bevolkingsgroepen in armoede. Economische uitsluiting en racisme zorgen ervoor dat deze groep in de marge van de samenleving gedrukt wordt.

Plan International België ondersteunt de burgerbewegingen met financiële en logistieke middelen. Doorheen het hele land staan ze op om het recht op inclusief onderwijs, mét garanties voor culturele diversiteit en gendergelijkheid, op te eisen.

Dankzij dit project:

 • Ondertekende de president van Ecuador het nationale decreet dat het recht op onderwijs voor meer dan 450.000 meisjes en jongens van oorspronkelijke afkomst garandeert.

 

Oeganda: Humanitaire hulp aan vluchtelingen uit Zuid-Soedan en hun gastgemeenschappen

De oorlog die sinds 5 jaar woedt in Zuid-Soedan dwong meer dan 2 miljoen mensen, waarvan de meerderheid vrouwen en kinderen, te vluchten naar buurlanden. Oeganda vangt het grootste aantal vluchtelingen op, vooral in het noorden van het land. In enkele jaren ontstonden daar gigantische vluchtelingenkampen om elke dag meer mensen op te vangen, die volledig afhankelijk zijn van internationale hulp om te overleven. Net buiten deze kampen ontstonden talrijke samenlevingen in of aan de rand van bestaande dorpen.

Plan International ondersteunt al van bij het begin van het conflict de mensen uit Zuid-Soedan. Naast het project dat door Plan International België werd gefinancierd, zijn teams van Plan International Oeganda en hun partnerorganisaties in de weer om 35.000 vluchtelingen in 19 kampen te helpen. Dat is in de regio’s Adjumani, Yumbe en Arua.

Het project dat door Plan International België wordt gefinancierd, zorgt ervoor dat:

 • 2.715 ondervoede kinderen en patiënten met ernstige infecties medische hulp kregen.
 • 1.519 kwetsbare gezinnen (vluchtelingen- en lokale gezinnen) zaaigoed van hoge kwaliteit ontvingen om toekomstige oogsten te doen slagen.

 

Ethiopië: Jonge kinderen en hun moeders gered van ondervoeding

De bevolking in Ethiopië moet het hoofd bieden aan de ergste droogte in 50 jaar. Het uitblijven van regen in combinatie met het El Niño-fenomeen, verlengt de droogteperiode, die startte in 2016. De gevolgen zijn ronduit dramatisch: er is geen water meer, oogsten zijn bedroevend of mislukken totaal, vee verzwakt of sterft.

Om die problemen op te vangen, organiseerden Plan International Ethiopia en Plan International België van april 2017 tot december 2018 humanitaire noodhulp in Dehana en Sehala, in de regio Amhara in het noorden van het land. Voornaamste doel: de allerzwaksten redden, de voedselonzekerheid en ondervoeding verminderen, andere manieren bieden om in levensonderhoud te voorzien en gezinnen voorbereiden op toekomstige humanitaire crisissen. Ook schoon drinkwater en betere hygiënische voorzieningen zijn noodzakelijk om ziekten en infecties te voorkomen.

Het project dat werd ondersteund door Plan International België zorgde ervoor dat:

 • 30.376 zwangere vrouwen, moeders die borstvoeding geven en kinderen jonger dan 5 gered werden van ernstige hongersnood in het noorden van Ethiopië.

 

Nigeria: Jonge kinderen gered van ernstige ondervoeding

De jihadistische opstand van de terroristische groepering Boko Haram die in 2009 startte in het noorden van Nigeria, leidde tot één van de grootste humanitaire rampen in de wereld, waar intussen vier landen bij betrokken zijn: Nigeria, Niger, Tsjaad en Kameroen.

Miljoenen mensen vluchtten weg van het geweld, en dat in moeilijke klimaats- en natuuromstandigheden. In 2018 hadden 10,7 miljoen burgers, waarvan de meerderheid vrouwen en kinderen, nood aan dringende humanitaire hulp. Alleen al in Nigeria waren dat er 6 miljoen. Van september 2017 tot december 2018 bood Plan International België financiële steun aan een noodvoedingsproject in de regio Borno, in het noordoosten van Nigeria. Het werd gestart na een noodkreet van de Verenigde Naties over een dreigende hongersnood in die regio. Het project focuste op dringende noodvoeding voor kinderen jonger dan 5, en op het versterken van de capaciteiten van teams van gezondheidswerkers en gemeenschappen om beter te leren omgaan met de reden op vlak van voeding en om de zwaarst ondervoede kinderen beter te kunnen helpen.. Ook dorpen werden gesteund met betere voeding voor hun acuut ondervoede kinderen.

Het project dat door Plan International België werd gefinancierd zorgde ervoor dat:

 • 753 jongens en 940 meisjes jonger dan 5 jaar behandeld werden voor ernstige ondervoeding in consultatiecentra.

 

Ecuador: Zorgen voor je baby na een aardbeving

April 2016: een zware aardbeving treft Ecuador. De balans was zwaar: 660 doden, 30.000 gewonden en 80.000 mensen die plots geen huis meer hadden.

De overheid besloot dan ook om vanaf januari 2018 hun samenwerking met ngo’s, waaronder Plan International, te versterken. Het ministerie van Economische en sociale inclusie ondertekende een conventie die het overleven en de ontwikkeling van de jongste kinderen verzekert. Prioriteiten? Positief ouderschap, betrokkenheid van vaders en een preventiemethode om geweld tegen meisjes, en in het bijzonder intrafamiliaal seksueel geweld, tegen te gaan.

Dankzij dit project:

 • Konden 276 gezinnen en 333 meisjes en jongens jonger dan 6 jaar terecht bij speciaal voor hen ingerichte onthaalcentra.

 

Financiële cijfers

Plan International België gaat op een transparante en correcte wijze om met haar beschikbare fondsen. De jaarrekening wordt opgemaakt door de raad van bestuur en goedgekeurd door de algemene vergadering. Ze wordt bovendien gecontroleerd door onze commissaris PWC.

Bekijk de financiële resultaten voor het boekjaar 2017 - 2018.

 

Lees het volledige jaarverslag

Lees het integrale jaarverslag om de impact en resultaten van de projecten van Plan International België op het dagelijkse leven van duizenden meisjes en jongens en hun families in detail te bestuderen. Je vindt er eveneens een exhaustief overzicht van onze partners, samenwerkingen en jaarrekening voor de periode 1 juli 2017 tot 30 juni 2018. 

 

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!