Het is geen geheim dat meisjes en vrouwen in noodsituaties veel meer risico lopen op misbruik. In vluchtelingenkampen in Rwanda strijden de teams van Plan International tegen geweld en discriminatie door te werken met jongens tussen 12 en 17 jaar en hen te leren om vrouwen en meisjes te respecteren.

Egide, 24 jaar, begeleidt tieners bij het project ‘Boys for Change’. Foto: Plan International

Egide, 24 jaar, begeleidt tieners bij het project ‘Boys for Change’.

We leren jongens alles over gelijkheid tussen man en vrouw en tegelijk tonen we hen hoe je als man op een positieve, geweldloze manier door het leven kan. We informeren hen over de nefaste gevolgen van drugs, alcohol en onverantwoordelijke seksuele relaties. Bij meer dan twee op drie jongens merken we na onze vormingen een veranderde houding op. 

Broer en zus op gelijke voet

Jongens en mannen spelen een essentiële rol in de strijd tegen ongelijkheid. Roger is 15 en maakt deel uit van het ‘Boys for Change’-project. Hij merkt zelf dat zijn houding tegenover zijn zus is veranderd sinds hij aan de vormingen deelneemt.

Voor ik bij de groep kwam, was ik ervan overtuigd dat mijn zus en ik helemaal verschillend waren. Ze hield zich uitsluitend bezig met huishoudelijke klussen, terwijl ik maar enkele taken had, zoals het halen van water. Vandaag is dat anders: ik help veel meer mee in het huishouden en de relatie met de rest van mijn gezin, en zeker met mijn zus, is nu stukken beter.

Zoveel mogelijk jongeren bereiken

Onze teams bezoeken gezinnen om na te gaan of de ouders thuis veranderingen merken bij hun zonen sinds de start van ‘Boys for Change’ en of er een positief effect is op het gezin.

Egide wil graag nog meer jongens bij het project betrekken.

Wat we leren aan onze jongens is cruciaal voor onze samenleving. Maar op dit moment is het aantal deelnemers nog te beperkt. We willen meer jongeren engageren om deel te nemen en zo de impact van het project vergroten.

Roger is 15 en maakt deel uit van het ‘Boys for Change’-project. Foto: Plan International

Roger voelt zich beter in zijn vel sinds hij deelneemt aan ‘Boys for Change’ en hij heeft zelfs enkele constructieve suggesties:

Het zou goed zijn als onze begeleiders events en spelen zouden organiseren. Zo bereiken ze meer jongeren van mijn leeftijd om hen aan te moedigen om hun houding te veranderen. Ik droom er ook van dat Plan een uitwisseling zou organiseren met jongeren uit andere vluchtelingenkampen, zodat we onze leeftijdsgenoten zelf kunnen informeren over wat we hier leerden.

Unlock the power of girls

Meisjes en jonge vrouwen zijn de eerste slachtoffers van schending van kinderrechten. Vrij van geweld en discriminatie zullen meisjes, samen met jongens en mannen, een politieke en sociale verandering in beweging zetten voor iedereen. Vanaf nu tot en met 2022 wil Plan International bijdragen aan gendergelijkheid door 100 miljoen meisjes de kans te geven om te leren, leiden, beslissen en groeien.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!