De resolutie, die tot stand kwam dankzij de input van jongeren in verschillende fases, vraagt aan de volgende Brusselse regering om een reeks acties te ondernemen in de strijd tegen seksuele intimidatie op het openbaar vervoer.

Op 29 april stemde het Brusselse parlement over oppositie- en coalitiegrenzen heen unaniem voor een resolutie. De resolutie, die tot stand kwam dankzij de input van jongeren in verschillende fases, vraagt aan de volgende Brusselse regering om een reeks acties te ondernemen in de strijd tegen seksuele intimidatie op het openbaar vervoer.

Zo vragen de jongeren om meer betrokken te worden in de hele beslissingsprocedure wanneer die een impact heeft op hun dagelijks leven en vormingen voor het transportpersoneel, zodat ze over de middelen beschikt om gepast te reageren.

Wij, jongeren, ijveren voor een betere toekomst en niet slechts de komende 4 jaren. De beslissingen die worden genomen op dit moment zullen later een impact hebben op ons. Niet alleen willen we een goede toekomst aan de volgende generatie bieden, maar zelf willen we ook de positieve impact ervan zelf meemaken. En wanneer het gaat om beslissingen die impact hebben op ons leven, dan zouden we daar toch een stem in mogen hebben?" 

Pauline, Jongerenactiviste

 

Jongerenparticipatie in de praktijk! 

De rode draad van het werk van Plan International is het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). Dit jaar vieren we op 20 november de 30e verjaardag van dit verdrag. Als er één recht is dat vaak fout geïnterpreteerd wordt of moeilijk te verwezenlijken lijkt voor beleidsmakers, dan is het wel artikel 12, dat het recht op participatie van kinderen en jongeren waarborgt.

Wereldwijd merken we in de praktijk vaak nog twijfels of tegenzin wanneer het gaat over participatie van kinderen en jongeren. Men twijfelt openlijk aan de kwaliteiten van kinderen om hun mening te uiten of mee te beslissen. Men neemt aan dat volwassenen het 'belang van het kind' het best kunnen beoordelen en erover beslissen.

Ik heb het gevoel dat de stem van jongeren niet vaak weerklank vindt in de media. Jongeren lijken daarom niet geïnteresseerd te zijn in belangrijke zaken, maar integendeel. Wij, jongeren, hebben ook een mening. Wij weten hoe ons leefwereld in elkaar steekt, wij hebben daar dagelijks ervaring mee. Jammer genoeg wordt er niet vaak om onze mening gevraagd, terwijl onze antwoorden klaar liggen.

Yousri, Jongerenactivist

Kinderen en jongeren hebben het recht om hun mening te uiten én dat deze mening ook effectief gehoord wordt in besluiten die jongeren aangaan. En dat is exact wat we de afgelopen 12 maanden hebben gedaan, met een indrukwekkend resultaat tot gevolg: een parlementaire resolutie waarvan de prioriteiten werden bepaald door de jongeren.

Jongen spreekt voor het Brusselse parlement rond seksuele intimidatie op openbaar vervoer en openbare ruimte

Parlementaire hoogmis van jongerenparticipatie: de 'Jeudi de l'hémicycle' 

Om te komen tot concrete aanbevelingen, organiseerden we een groot evenement in het Franstalig Brussels parlement op 26 april 2018. Met meer dan 100 jongeren uit verschillende Brusselse scholen namen we die dag het parlement over om het te hebben over één centraal thema: Seksuele intimidatie in Brussel en op het Brussels openbaar vervoer.

Deze diverse groep jongeren ging in eerste instantie in verschillende commissies aan de slag, waar ze in debat gingen met parlementsleden van de verschillende politieke partijen. Onder begeleiding van het team van Plan International België en haar partners uit de gendersector kwamen de jongeren tot concrete aanbevelingen, die ze uiteindelijk officieel aan elkaar en aan de beleidsmakers voorstelden in het parlementair halfrond.

Jongeren spreken voor het Brusselse parlement rond seksuele intimidatie op openbaar vervoer en openbare ruimte

Jongeren worden erkend als expert in Brussel

Op basis van de aanbevelingen die voortkwamen uit de commissie 'seksuele intimidatie in het openbaar vervoer' namen twee parlementsleden, David Weytsman (MR) en Magali Plovie (Ecolo) het initiatief om een resolutie uit te werken. 

Het is altijd belangrijk om burgers te betrekken in het proces van beslissingsvorming. Burgerschap beperkt zich niet enkel tot het recht om te stemmen. In dit geval, hebben jongeren een probleem aangekaart die impact heeft op hen en hebben ze oplossingen aangereikt. Het is de samenwerking tussen de burgers, ngo's en parlementariërs die moet worden herhaald.

Magali Plovie

Ik bedank de jongerenactivisten die, dankzij hun engagement, getuigenis maar ook hun expertise, dit project mee hebben gevormd. Dit is de beste manier om een effectieve implementatie van deze resolutie te verzekeren.

David Weytsman

Om ook ervoor te zorgen dat de stem van jongeren zou gehoord worden, vond een historisch moment plaats in het Brussels parlement: voor het eerst in de geschiedenis van het parlement zijn jongeren als expert bevraagd in een parlementaire commissie. In de commissie 'infrastructuur' bogen parlementsleden, genderexperts, directie van openbaar vervoersmaatschappij MIVB én 2 jongerenactivisten van Plan zich over de vraag welke aanpak nodig is tegen seksuele intimidatie.

Yousri (18 jaar) en Juliette (15 jaar) brachten daar 4 concrete maatregelen naar voor om te strijden tegen seksuele intimidatie op het openbaar vervoer in onze hoofdstad.

  • De opstart van een sensibiliseringscampagne over hoe je als getuige van seksuele intimidatie kan reageren
  • Vormen van het MIVB-personeel, creëren van tools die het personeel kan gebruiken
  • Creatie van een specifiek noodnummer voor op het openbaar vervoer
  • Installeren van een participatie-structuur binnen de MIVB zodat jongeren ook in de toekomst betrokken blijven bij zaken die hun dagelijks leven beïnvloeden

En zo werd de resolutie geboren

De resolutie die vandaag unaniem werd gestemd, met inbegrip van de 4 voorstellen van de jongeren van tijdens de auditie, is het resultaat van een jaar uitwisseling, voorstellen en debat. Het gaat om een eerste én beslissende stap in de echte verwezenlijking van jongerenparticipatie en gendergelijkheid.

Er is volgens mij een te grote afstand gecreëerd tussen de politiek en de jongeren. Die wereld bestaat uit allemaal volwassenen, die een complex vocabulaire gebruiken. Jongeren zijn bang dat ze niet serieus worden genomen. Het beeld dat ze hebben van politici is dat ze niet bereikbaar zijn. Met dit project hebben we zeker al een grote stap vooruit gezet om de afstand tussen de politici en de jongeren te verkleinen. Er moet en kan hier zeker verder op gebouwd worden.

Yousri, Jongerenactivist

Nu de resolutie gestemd is, wordt het interessant om de reacties van de verschillende betrokkenen mee te nemen. Bij de politici en de MIVB klinkt het éénduidig: dit traject was een unieke kans om het te verrijken met een stem die, hoewel ze tot hun doelpubliek hoort, toch te weinig gehoord wordt: de stem van jongeren.

En voor de jongeren? Zij zijn niet alleen de eersten die samen met hun leeftijdsgenoten profiteren van een veiliger vervoer naar school, vrienden of hobby's. Met hun acties hebben ze ook duidelijk aangetoond dat elke twijfel over het nut van participatie naar de prullenbak mag: hun mening telt echt!

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!