Een hand op je achterste of iemand die tegen je aanschuurt op de metro, vieze blikken op de bus, seksistische commentaren wanneer je op de tram staat te wachten,... In Brussel - net als in alle grote steden - is seksuele intimidatie op en rond het openbaar vervoer dagelijkse realiteit. Vooral meisjes en vrouwen worden ermee geconfronteerd. Om het probleem aan te pakken, slaan de MIVB en jongerenactivisten van Plan International de handen in elkaar. De samenwerking ging van start met een symbolische overname van de bedrijfsleiding door de 15-jarige Romane.

Seksuele intimidatie komt voor op straat, op school, op festivals, en uiteraard ook op en rond het openbaar vervoer.

In 2016 registreerde de federale politie 266 gevallen van seksueel geweld in het openbaar vervoer over heel België. Al wijzen onderzoeken uit dat het werkelijke aantal gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte veel hoger ligt.

De Brusselse jongerenactivisten van het project BruxELLES werken al maanden rond de thematiek van seksuele intimidatie. Voor hen is het openbaar vervoer dé plek bij uitstek om het probleem aan te pakken.

Werken aan een sensibiliseringscampagne van de MIVB 

Reden waarom Plan International België naar de Brusselse openbare vervoersmaatschappij is gestapt om een partnerschap voor te stellen met de jongerenactivisten van Plan International België. Doel is onder meer om te komen tot een campagne om seksuele intimidatie aan te pakken. Een voorstel waar de CEO van de MIVB, Brieuc de Meeûs, meteen van was overtuigd.

Jongeren worden regelmatig geconfronteerd met het fenomeen 'lastigvallen', als slachtoffers en soms ook als dader. Jongeren gebruiken heel vaak het openbaar vervoer in de stad. Ze kunnen ons dus helpen door hun ervaringen en mening met ons te delen. 

Brieuc de Meeûs, CEO MIVB

Concreet zullen de Brusselse jongerenactivisten tussen nu en mei 2019 verschillende verantwoordelijken en medewerkers van de MIVB ontmoeten: maatschappelijke referentiepersonen, veiligheidspersoneel, bestuurders, communicatiemedewerkers, ... Een traject dat moet leiden tot verschillende voorstellen, waaronder een sensibiliseringscampagne voor de gebruikers van het openbaar vervoer.

Juliette, 15, deelnemer aan het project BruxELLES, is alvast enthousiast:

Het gebeurt niet vaak dat er naar onze mening wordt geluisterd, naar wat we denken, naar wat we voorstellen, naar wat we te zeggen hebben,... In Brussel is seksuele intimidatie een enorm probleem. En wij hebben oplossingen.

Romane wordt CEO van de MIVB

Het startschot van de samenwerking was de overname van de macht bij de MIVB door Romane, 15 jaar. Ze mocht een vergadering leiden van het uitvoerend comité, een belangrijk beleidsorgaan van de openbare vervoersmaatschappij.

Romane greep haar kans om het te hebben over de te nemen maatregelen in de strijd tegen seksuele intimidatie en de aanwerving van vrouwen.

In België wordt er maar één openbare vervoersmaatschappij geleid door een vrouw”, En vrouwen vind je maar weinig onder het personeel, vooral in de technische jobs. Meer vrouwen in de sector is niet alleen een kwestie van gelijkheid, maar ook van veiligheid, vooral voor meisjes.

Romane, 15 jaar

De GirlsTakeover-actie van Plan International wordt rond Wereldmeisjesdag in meer dan 70 landen georganiseerd. De actie herinnert eraan dat meisjes het potentieel hebben om de leiding te nemen, ook al krijgen ze vaak af te rekenen met stereotypen en discriminatie, wat hun kansen beperkt.

Staatshoofden, ministers, bedrijfsleiders,... In totaal zijn er meer dan 1.000 personen met macht uit maar liefst 70 landen die naar aanleiding van Wereldmeisjesdag 2018 hun plaats afstonden.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!