“Er wordt vaak gezegd dat wij, kinderen, de toekomst zijn. Maar we zijn meer dan alleen de toekomst, we zijn ook het heden!” – Huon, jongerenactiviste van Plan International Vietnam

Dankzij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, dat werd vastgelegd in 1989, zijn kinderen en jongeren vandaag echte burgers van de wereld. Ze groeien op in een diverse samenleving die voortdurend in verandering is, wat een hoop kansen en uitdagingen met zich meebrengt.  In vele gevallen wordt hun stem gehoord en worden hun rechten gerespecteerd. Toch zijn er bepaalde gebeurtenissen of situaties (armoede, humanitaire rampen, enz.) waarin de rechten van kinderen niet noodzakelijkerwijs een prioriteit zijn. Daarom blijft het belangrijk om - ondanks de weg die we al hebben afgelegd- deze essentiële rechten van kinderen niet uit het oog te verliezen en ze in ons dagelijkse leven te blijven verdedigen.

Rechten voor elk kind ter wereld

Vanaf onze geboorte worden we erkend als mens en daardoor kunnen we aanspraak maken op onze mensenrechten.  Je hebt ze nodig om een menswaardig leven te leiden: leven, leren, spelen, eten, participeren... Als deze rechten niet gerespecteerd worden heeft dat niet alleen persoonlijke maar ook wettelijke consequenties. Kinderen en jongeren (-18 jaar) hebben specifieke noden en daarom werd er voor hen een speciaal verdrag gecreëerd: het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 

Het Verdrag in enkele woorden

20 november 1989, de dag waarop de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York het ‘Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind’ aannam, is dan ook een historische mijlpaal. Het Verdrag werd toen ondertekend door twintig lidstaten. Nu, dertig jaar later is het Verdrag ondertekend door 196 landen en daarmee het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag. Het Verdrag erkent de burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten van kinderen en is juridisch bindend. In 54 artikelen worden er afspraken vastgelegd over de rechten van kinderen tot 18 jaar. Want kinderen hebben het recht om te groeien, leren, spelen en zich te ontwikkelen. Momenteel heeft enkel de Verenigde Staten dit verdrag nog niet erkend.

Het verdrag beschouwt de rechten van kinderen als één geheel. Alle rechten zijn even belangrijk en onderling afhankelijk. Ze zijn concreet gedefinieerd in 54 artikelen. 

Hier vind je alvast het volledige verdrag en een vereenvoudigde versie van de 54 artikels in dit Verdrag.

Lees de vereenvoudigde versie

 

Plan International en het Kinderrechtenverdrag

Ondanks het bestaan van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind blijven de uitdagingen op het vlak van onderwijs, participatie, gelijkheid, inspraak en bescherming enorm.

Daarom zet Plan International, als kinderrechtenorganisatie, programma’s op in meer dan 70 landen in Europa, Afrika, Azië en Latijns-Amerika. We investeren in o.a. kwaliteitsvol onderwijs, een goede start in het leven, proper water en sanitair, bescherming tegen misbruik, geweld en kindhuwelijken, seksuele gezondheid, een behoorlijk inkomen, sport, noodhulp, ...

Ook in België vinden we het belangrijk om kinderen, jongeren en gemeenschappen te informeren en te sensibiliseren over het belang van kinderrechten. Dit doen we door acties te voeren om beleidsmakers te mobiliseren tot het nemen van actie. 

Schoolforrights.be - een site over werken aan kinderrechten op school

Via School for Rights bieden we ook lesmaterialen en trajectbegeleidingen aan, zodat elke school Kinderrechten kan integreren in haar dagdagelijkse werking. Kinderen worden op die manier bewust gemaakt van hun rechten en die van leeftijdsgenoten hier en elders in de wereld.

Meer informatie over School for Rights, klik hier.

Streven naar gelijkheid en respect voor kinderrechten? Dat kunnen wij niet alleen. Steun onze projecten. 

 

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!