Drie jaar geleden werd er niet omgekeken naar kindhuwelijken in de Dominicaanse Republiek. Ze bestonden al generaties, maar werden niet als een probleem beschouwd waardoor donateurs er geen geld voor wilden vrijmaken. De overheid vond het niet nodig om in te grijpen en het grote publiek dacht dat kindhuwelijken geen slechte invloed hadden op het land. We vonden dat het tijd was om het kindhuwelijk nationaal aan de kaak te stellen. Een gedurfd doel, waar we samen met jonge activisten aan wilden werken: tegen 2030 zou geen enkel meisje onder 18 jaar nog uitgehuwelijkt of zwanger mogen worden. En dat was nog maar het begin!

Bij Plan International, weten we echter dat gehuwde meisjes stoppen met school. We weten ook dat velen onder hen snel zwanger worden of gaan samenwonen met een oudere man. In de Dominicaanse Republiek was dit heel normaal.

De omvang van het probleem van kindhuwelijken begrijpen

We waren ambitieus, maar hoe konden we het probleem duidelijk maken opdat iedereen in de Dominicaanse Republiek zich zou verzetten tegen kindhuwelijken? We voerden een reeks studies uit om de omvang van het probleem aan te tonen en de perceptie van kindhuwelijken in het land te veranderen. De eerste studie moest de omvang van de kindhuwelijken en de gevolgen ervan voor meisjes onderzoeken door het gesprek aan te gaan met de gemeenschappen en de meisjes zelf. We waren het erover eens dat de wet die kindhuwelijken toestaat, moest veranderen.

Onze tweede studie focuste op zwangerschappen bij meisjes, de gevolgen voor die meisjes en wat het verband is met gedwongen huwelijken. Uit deze studie blijkt dat we onze inspanningen ook moeten richten op seksuele gezondheid, seksuele rechten en seksuele vorming.

Onze laatste studie nam het concept mannelijkheid onder de loep nam om de cultuur beter te begrijpen en een antwoord te vinden op waarom mannen jonge meisjes willen huwen. Deze reeks studies bracht fascinerende inzichten met zich mee.

Een land mobiliseren - onze strategie

Er was meer nodig dan alleen grondige studies en interessante gegevens om een land te mobiliseren. Ook onze drie jaar durende communicatiestrategie speelde een belangrijke rol. We wilden niet alleen het probleem van kindhuwelijken in de kijker zetten, maar ook de positie die Plan International inneemt als toonaangevende organisatie voor de rechten van meisjes. Voor elk onderzoek gingen we bij de media langs zodat we echt overal het onderwerp konden aankaarten en we dé organisatie werden voor onderwerpen over meisjes.

Dat andere gelijkgestemde organisaties zich bij onze beweging aansloten, hielp ons enorm. We werkten samen met onder meer UNICEF, Save the Children en de Child Rights Coalition. Ook de Women's Movement zette onze boodschappen kracht bij en ondersteunde jeugdorganisaties. We zochten steun in het Congres en lobbyden actief: we brachten de wijziging van de huwelijkswet twee keer voor het Congres, maar geraakten nooit tot bij de senatoren.

Het was belangrijk dat we het grote publiek zo ver kregen dat ze kindhuwelijken als een probleem gingen beschouwen en dat ze het niet langer als normaal zagen. We voerden nationale campagnes met krachtige boodschappen die mensen echt uitdaagden om deze situatie niet meer te dulden. In twee jaar tijd werd het kindhuwelijk een van de belangrijke onderwerpen waardoor donateurs, zoals de Europese Unie en USAID, ons werk begonnen te financieren.

 

Billboard

Wereldmeisjesdag bereikte zijn doel

In augustus 2020 trad er een nieuwe regering toe, waarin tal van onze bondgenoten zetelden. We wilden dat het verbod op kindhuwelijken een van de eerste wapenfeiten van de nieuwe regering werd. Hiervoor gingen we onverstoord verder met lobbyen.

Wereldmeisjesdag (Day of the Girl) in 2020 was een geweldige kans om onze inspanningen op te voeren. In het kader van #GirlsTakeover steunden we Melany (10 jaar) die een dag de plek innam van de president van de Dominicaanse Republiek, Luis Abinader. Die dag drong ze aan op de bescherming en de handhaving van de rechten van Dominicaanse meisjes. "Meneer de president, ik kom bij u terug voor een follow-up", zei ze toen ze het paleis verliet.

Het was duidelijk dat de nieuwe regering klaar was voor verandering.

IDG20

 

In november 2020 riep de president zijn ministeries en de vertegenwoordigers van alle politieke partijen op om overal in het land te verkondigen dat kindhuwelijken een nationale prioriteit zijn en dat hij zou optreden om er een einde aan te maken. Zo werd er net voor het einde van het jaar een nieuwe wet goedgekeurd die kindhuwelijken verbiedt in de Dominicaanse Republiek. Bij Plan International zijn we uitermate trots dat we ons doel hebben verwezenlijkt. Ons werk zit er echter niet op. Nu is het tijd om de cultuur en het gedrag te veranderen die kindhuwelijken hebben veroorzaakt. Deze overwinning toont aan dat het mogelijk is. Dat we de levens van miljoenen meisjes kunnen veranderen. Het vraagt gewoon moed, discipline en volharding.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!