Elk kind moet de kans krijgen om te leren, van jongs af aan. Maar dat is niet altijd het geval en meisjes hebben het vaak moeilijker dan jongens om naar school te (blijven) gaan.  Lees hieronder hoe we samen met onze partners en donateurs ervoor zorgen dat kinderen, en specifiek meisjes, kunnen leren in Mali, Benin, Tanzania, Bolivia en Vietnam.

Kinderen tonen hun schoolboeken

 

Mali: veilig, inclusief en kwaliteitsvol onderwijs in noodsituaties

Directe begunstigden: 16.499
Looptijd van het project: 01/04/2019 - 31/09/2021

Sinds 2012 is Mali ondergedompeld in een diepe crisis die vele kinderen blootstelt aan psychologisch, seksueel en/of gewapend geweld. In zulke noodsituaties speelt onderwijs een grote beschermende rol.  

In de gemeenten Mopti en Bankass, in het centrum van Mali, helpen we de toegang tot school te verzekeren voor kinderen die vroegtijdig school hebben verlaten of die achterstand opliepen door de moeilijke situatie. We trainen en begeleiden lokale leiders om kinderen te identificeren die niet naar school gaan. Verder ondersteunen we hen ook om de integratie van ontheemde bevolkingsgroepen, waar veel van deze kinderen vandaan komen, te vergemakkelijken.  
 
Schoolcomités organiseren versnelde scholings- of overbruggingsstrategieën die kinderen in staat stellen de achterstand in te halen die ze hebben opgelopen door het conflict. De comités krijgen een aanbod aan vormingen in educatie en kinderbescherming, preventie van geweld (met extra aandacht voor gendergerelateerd geweld) en non-discriminatie. In samenwerking met de schoolcomités hebben we veilige en toegankelijke schoollocaties geïdentificeerd in gebouwen die ter beschikking werden gesteld door de gemeenschappen. In deze gebouwen krijgen meisjes en jongens aparte toiletten om het veiligheidsgevoel te verhogen en om het risico op intimidatie te voorkomen. 
 

Wat hebben we gerealiseerd?

  • Analyse van de noden en ondersteuning bij de scholing van 900 kinderen. 
  • Opleiding van 30 facilitators en sensibilisering van 20 gemeenschapsleiders. 
  • Oprichting en capaciteitsopbouw van schoolcomités (60 vrijwilligers). 
  • Herinrichting en opening van 38 gemeenschapsruimtes voor noodgeval/uitwisseling/educatie.   
  • Opzetten van kinderbeschermingsmechanismen in de gemeenschappen. 

Een jaar geleden kon ik niet lezen of schrijven. Maar dankzij het project van Plan International kon ik bijles volgen in het centrum en vanaf januari 2021 naar school gaan. Later wil ik graag leerkracht worden om andere kleine meisjes te helpen.

Aissata, 12 jaar, Mopti Regio

Met dank aan:
Lokale partners: R.A.R.E., Eveil en Centre d'Animation 
Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, delaware en onze trouwe donateurs

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking logo
logo delaware

 

Benin: schooluitval vermijden

Directe begunstigden: 18.000*
Looptijd van het project: 01/12/2019 - 30/11/2023

Te weinig leerkrachten, genderongelijkheid, onzekerheid en Covid-19 verklaren de leerachterstand en het vroegtijdig schoolverlaten, vooral bij meisjes. Om de toegang tot school te bevorderen en schooluitval te vermijden, ondersteunen we leerlingen, gemeenschappen en leerkrachten d.m.v. van training en bewustmaking, inclusief rond gendergelijkheid. We helpen lokale organisaties om synergieën te ontwikkelen met actoren binnen het onderwijs zodat alle leerlingen de nodige steun krijgen. Deze organisaties behartigen de belangen van de onderwijssector bij de overheid zodat het een nationale prioriteit blijft. 

Met dank aan:
Partners: Aide et Action, DEDRAS, Plan International Benin en Plan International Frankrijk
Donateurs: DDC en onze trouwe donateurs

logo DDC

*Dit zijn de verwachte resultaten. Het project bevindt zich nog in de opstartfase. 

Tanzania: op weg naar een inkomen

Directe begunstigden: 400*
Looptijd van het project: 01/11/2019 - 30/09/2021

Als je jong bent en ook nog eens een vrouw, is het in Tanzania moeilijker om een job te vinden. In de regio Mwanza verbeteren we de inzetbaarheid van 400 bijzonder kwetsbare jongeren. We helpen hen hun weg te vinden op de arbeidsmarkt via technische en vakopleidingen, alsook door het aanbieden van gecertificeerde stages. De jongeren kunnen zich aansluiten bij spaar- en kredietgroepen en worden opgeleid in financieel beheer. Zo helpen we hen om de stap naar de echte arbeidsmarkt te zetten. Tenslotte sensibiliseren we ook de leden van hun gemeenschappen over het belang van gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, in het bijzonder voor jonge vrouwen.   

Jonge vrouw naait kleding

Jonge vrouw volgt een opleiding tot naaister.

Met dank aan:
Lokale partners: AGH, SIDO en VETA
Donateurs: de Europese Unie, Enabel, VET Toolbox en onze trouwe donateurs

logo co-funded by EU
Logo Enabel
Logo VET Toolbox

 

*Dit zijn de verwachte resultaten. Het project bevindt zich nog in de opstartfase.

Bolivia: de meest geïsoleerden bereiken

Directe begunstigden: 15.956
Looptijd van het project: 01/01/2017 - 31/12/2021

In de plattelandsgebieden bieden we een inclusieve, veilige en kwaliteitsvolle schoolomgeving aan de kinderen tussen 0 en 8 jaar. Met de steun van gemeenten organiseren we kinderopvang, workshops en huisbezoeken om zo jonge ouders te leren hoe ze hun kinderen het allerbest kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Verder bieden we ambtenaren en leerkrachten specifieke vormingen aan i.v.m. de cruciale vroege kinderjaren en zetten we projecten op voor geweldpreventie in tijden van lockdown. Op secundaire scholen bieden we ondersteuning bij het opzetten van workshops voor vakopleidingen en stimuleren we leerlingenparticipatie via schoolraden. Om de voedselbevoorrading te verbeteren, hebben we 125 moestuinen aangelegd voor 500 mensen.

Met dank aan:
Lokale partners: PROMETA en FAUTAPO
Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, Wan Voyage en onze trouwe donateurs

Logo DGD
Logo Wan Voyage

 

Vietnam: veerkrachtig dankzij onderwijs

Directe begunstigden: 6747
Looptijd van het project: 01/01/2017 - 31/12/2021

Kinderen van etnische minderheden in de provincies Lai Chau en Kon Tum hebben nog steeds niet altijd toegang tot kwaliteitsvol onderwijs. Wij zorgen ervoor dat 1090 kinderen van 0 tot 8 jaar zich kunnen ontwikkelen via speel- en leesgroepen en op de kleuterschool. Ook de ouders krijgen begeleiding zodat ze hun jonge kinderen optimaal kunnen ondersteunen. Diezelfde regio's zijn bijzonder hard getroffen door de klimaatverandering. We trainen daarom de leerkrachten en 405 leerlingen van 20 lagere scholen met de ‘Safe Schools’-methode. Zo begrijpen ze beter hoe ze met de veranderde omstandigheden kunnen omgaan en creëren ze de juiste reflexen als er een natuurramp dreigt. 

Wat hebben we gerealiseerd?

  • 522 ouders en hun kinderen onder 3 jaar ontmoeten elkaar maandelijks in speelgroepen voor kleuters. Daar leren ze meer over de ontwikkeling en de bescherming van kinderen.
  • 568 kinderen tussen 4 en 8 jaar nemen deel aan de speelgroepen en leesgroepen, als voorbereiding op de primaire school.
  • 165 jongens en 240 meisjes uit 20 scholen komen maandelijks samen en bespreken zaken zoals: de impact van klimaatverandering, de gevolgen van natuurrampen en hoe te reageren in geval van rampen. Zij bereiden vervolgens activiteiten voor om andere leerlingen in hun school te informeren hierover.

Met dank aan:
Lokale partners: Vietnam Women Union en Live & Learn
Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en onze trouwe donateurs

Logo DGD

 

Ontdek onze andere projecten.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!