In onze gemeenschap gaan jongens vaker naar school dan meisjes. Ik denk dat meisjes ook deel uitmaken van de samenleving en de kans moeten krijgen om eraan deel te nemen.” Diarra, 20 jaar

Onderwijs is een fundamenteel recht!

Kwaliteitsvol en inclusief onderwijs zorgt ook voor meer gelijkheid tussen jongens en meisjes en voor een duurzamere ontwikkeling door: actief burgerschap, naleving van de mensenrechten, economische, sociale en inclusieve groei, antwoorden op de uitdagingen van de klimaatverandering, vredesopbouw, en veel meer.

Ook voor meisjes die kwaliteitsvol onderwijs genieten, zijn de voordelen heel duidelijk: ze nemen een actievere rol op binnen hun gemeenschap, ze kunnen zelf beslissen over hun lichaam en hun leven (bijvoorbeeld met wie ze trouwen of niet), ze worden op oudere leeftijd moeder, hebben minder kinderen en sturen hun kinderen ook vaker naar school.

 “Ik geef lichamelijke opvoeding. Wanneer meisjes zien dat een vrouw hen een sport aanleert, worden ze moedig. Ze voelen zich bekwaam om zelf ook een sport te leren beoefenen.”

Mevr. Ndeye Ami Sene, leraar lichamelijke opvoeding

 

Onderwijs is een sleutelelement om de situatie en levensomstandigheden van meisjes te verbeteren.

Samen voor onderwijs. Teken de petitie

 

Toch tonen cijfers aan dat heel wat kinderen in ontwikkelingslanden geen onderwijs volgen, en zij die wel de kans hebben gehad zetten hun studies vaak niet voort. Maar soms laat ook de kwaliteit van het onderwijs te wensen over. In Niger, bijvoorbeeld, kan slechts 1 op 10 kinderen die de lagere school afmaakt, lezen of schrijven.

Vaak zijn het meisjes die als eersten obstakels ondervinden op (weg naar) school. In Sub-Sahara Afrika maakt slechts 1 op 4 meisjes haar secundair onderwijs af...met financiële afhankelijkheid tot gevolg. Hun opleiding wordt bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt, voornamelijk vanaf de adolescentie, door sociale regels die worden opgelegd, discriminatie en/of geweld op basis van hun geslacht, kindhuwelijken en vroegtijdige zwangerschappen of een gebrek aan schoolinfrastructuur en sanitaire voorzieningen die aangepast zijn aan hun noden en gemakkelijk bereikbaar zijn.

 “Na het laatste jaar lager onderwijs, verlaten veel meisjesschool doordat ze moeten trouwen of huishoudelijk werk verrichten, maar net zoals jongens hebben zij recht op onderwijs.”

Mr. Ousseynou Fall, directeur

 

 

We laten niemand achter

Vooral de kwetsbare situatie van meisjes in noodsituaties verdient bijzondere aandacht. In 2015 gingen 39 miljoen meisjes niet naar school door conflict of natuurrampen, situaties waarvan is aangetoond dat meisjes en vrouwen er een hogere tol voor betalen.

De gevolgen die gelinkt zijn aan voedselonzekerheid, mede veroorzaakt door de klimaatverandering, hebben ook een grotere impact op meisjes. Meisjes worden dan bijvoorbeeld van school gehaald om huishoudelijke – of landbouwtaken uit te voeren, of om uitgehuwelijkt te worden.

Meisjes en jonge vrouwen in ontwikkelingslanden vragen om kwaliteitsvol onderwijs. Steun jij hen?

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!