Adolescente meisjes ervaren crises anders dan hun mannelijke leeftijdsgenoten en volwassen vrouwen. Tijdens een crisis zijn ze bijzonder kwetsbaar voor geweld en uitbuiting. Als gevolg van de bestaande genderongelijkheid en discriminatie, is de kans groter dat adolescente meisjes onder meer vervroegd moeten stoppen met school, het slachtoffer worden van geweld en discriminatie, kindhuwelijken en tienerzwangerschappen. De gevolgen zijn desastreus voor meisjes die in crisis leven. We lijsten er hieronder vijf op. 

Meisje kookt

 

1. Meisjes moeten stoppen met school

Wanneer de scholen gesloten zijn door een lockdown, lopen vooral meisjes een achterstand op. Zij hebben vaak geen tijd om lessen vanop afstand te volgen, aangezien ze heel wat huishoudelijke taken op zich moeten nemen.  

En ook als de schooldeuren terug open gaan, zullen veel van deze meisjes nooit terugkeren naar de schoolbanken. De kans is groot dat ze uitgehuwelijkt werden op jonge leeftijd, zwanger zijn en/of moeten werken om geld te verdienen.  

Door de coronacrisis zit ik elke dag thuis. Ik vind het hier niet leuk aangezien ik de enige ben die van ‘s morgens tot ‘s avonds huishoudelijke taken moet doen, terwijl mijn broers buiten spelen met hun vrienden.

Emma, 14 jaar, Ghana

In tijden van crises werkt Plan International samen met lokale organisaties en lokale overheden om ervoor te zorgen dat meisjes en jongens op afstand kunnen blijven studeren, via afgeprint lesmateriaal, radio of TV. Ouders worden aangemoedigd om met hun kinderen aan de slag te gaan en worden gewezen op het belang van onderwijs voor meisjes. Ontdek hier hoe we in Mali ook tijdens een humanitaire crisis kinderen de kans geven om te studeren. 

Meisje kijkt uit het raam

 

2. Meisjes worden vaker het slachtoffer van geweld en misbruik

De sluiting van de scholen hebben verregaandere gevolgen voor meisjes dan louter het mislopen van kennis. Wanneer meisjes niet op school zitten, lopen ze het risico om mishandeld of misbruikt te worden. Een school biedt immers in de meeste gevallen een veilige omgeving voor meisjes tegen seksueel en gendergerelateerd geweld, ongeplande zwangerschappen, kindhuwelijken, rekrutering in gewapende groepen, meisjesbesnijdenis enzoverder. Zonder de veilige omgeving van de schoolmuren zijn meisjes extra kwetsbaar tijdens crises. Zo gaan besnijdsters tijdens de coronacrisis deur-aan-deur om meisjes te besnijden aangezien ze door de lockdown thuis zitten. 

De lockdown en de sluiting van de scholen wordt gezien als een geschikt moment om meisjes thuis te besnijden omdat ze nu de tijd hebben om goed te genezen.

Sadia Allin, hoofd van Plan International Somalië

Plan International België en Plan International Rwanda werken samen om meisjes en jonge vrouwen in vluchtelingenkampen te beschermen. Zij krijgen psychologische steun om hun trauma’s te verwerken en leren om zelf hun eigen onderneming opstarten. Ontdek ons project hier.  

Meisje met een baby op haar rug

 

3. Meisjes worden sneller uitgehuwelijkt op jonge leeftijd

Wanneer gezinnen in financiële moeilijkheden verkeren, lopen meisjes een groter risico om uitgehuwelijkt te worden. Ouders ‘verkopen’ hun dochters om in hun basisbehoeften te kunnen voorzien. Anderen worden uitgehuwelijkt met de valse hoop hen zo te kunnen beschermen. 

Door het coronavirus kunnen veel gezinnen in de gemeenschap het zich niet veroorloven om hun kinderen weer naar school te sturen. Velen hebben hun werk verloren en dragen extra kosten voor de aankoop van voedsel en sanitaire producten. Twee van mijn nichten, die 15 zijn, overwegen een man te zoeken die in deze moeilijke tijd voor hen kan zorgen. En vooral veel oudere mannen beloven hen dat.

Maria, 14 jaar, Mozambique

In Niger krijgen meisjes en jonge vrouwen de kans om hun rechten te leren kennen, zich te verzetten tegen een kindhuwelijk en op eigen benen te staan. Ontdek ons project hier

Jonge mama met baby in het ziekenhuis

 

4. Beperkte toegang tot gezondheidszorg leidt tot meer moedersterftes

Tijdens crises hebben meisjes nog minder toegang tot anticonceptie, gezondheidszorg en veilige abortusmogelijkheden. Aangezien het seksueel geweld toeneemt tijdens crises, leiden deze beperkingen tot een toename van tienerzwangerschappen en moedersterftes. Complicaties tijdens zwangerschappen is nog altijd een van de belangrijkste sterfteoorzaak van adolescente meisjes.  

Tijdens de Ebolacrisis is het sterftecijfer onder moeders in West-Afrika met 70% gestegen. De reden hiervoor is dat de medische middelen destijds werden aangewend om het ebolavirus te bestrijden. Het aantal bevallende vrouwen in ziekenhuizen en gezondheidsklinieken daalde ook met 30%. 

In tijden van crisis biedt Plan International dringende medische benodigheden aan gezondheidsfaciliteiten. We blijven in de eerste plaats inzetten op het voorkomen van gendergerelateerd geweld tegen meisjes en jonge vrouwen zodat ze niet het slachtoffer worden van vervroegde zwangerschappen, kindhuwelijken, mishandeling enzoverder. 

Meisje wast haar handen

 

5. Ondermaatse hygiëne en sanitatie leidt tot een snellere verspreiding van ziektes

In heel wat ontwikkelingslanden en vluchtelingenkampen wonen gezinnen in overvolle ruimtes, vaak met slechte hygiëne en sanitaire voorzieningen. Wanneer ziektes zich verspreiden en beperkende maatregelen moeten getroffen worden, is de kans groot dat meisjes hieronder zullen lijden. Het risico op seksueel en gendergerelateerd geweld, uitbuiting, kindhuwelijken, enzoverder neemt zienderogen toe. 

Wanneer er een crisis uitbreekt, kampen heel wat gezinnen met voedseltekort en hebben ze geen geld om proper water en zeep te kopen. Om de verspreiding van ziektes te helpen tegengaan, biedt Plan International hygiënische producten aan meisjes en hun gezinnen zodat ze zichzelf kunnen beschermen.  

 

Hoe kan jij helpen?

Door te doneren zorg jij er mee voor dat meisjes: 

  • op afstand kunnen blijven studeren;
  • in tijden van crisis niet verhongeren;
  • zich kunnen beschermen tegen ziektes (door middel van proper water, zeep, beschermingsmiddelen, etc.);
  • beschermd worden tegen geweld en misbruik die kunnen leiden tot vervroegde zwangerschappen, verminking en zelfs sterfte;
  • de nodige medische ondersteuning krjigen.

Help nu een meisje uit de crisis. Doe een donatie.

Ik doneer

Ontdek hier onze acties tegen COVID-19.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!