De straten van de stad zijn jouw domein. Hier moet je je welkom, gewaardeerd, veilig en gehoord voelen. Maar heb je ook echt het gevoel dat er naar jou wordt geluisterd en dat je inspraak hebt in je stad? Met het nieuwe digitaal platform Safercities geven wij jou, andere jongeren en in het bijzonder meisjes en jonge vrouwen een stem. Want iedereen moet zich veilig en gehoord voelen in zijn of haar stad!

Safer what?!

Safercities is een nieuw digitaal platform waarop jongeren de openbare plaatsen waar ze zich ongemakkelijk, bang of net gelukkig en veilig voelen, kunnen identificeren en delen. Waarom? Omdat het nodig is! Het is belangrijk om onveilige ervaringen onder de aandacht te brengen en plaatsen te identificeren waar verandering nodig is. Bovendien is het ook belangrijk dat jongeren de plekken waar ze zich wel goed en veilig voelen in de spotlight kunnen zetten. Hiermee verkrijgen we zeer bruikbare informatie voor stedelijke beleidsmakers over welke factoren belangrijk zijn om te komen tot een veiligere publieke ruimte.  Jongeren krijgen de kans om een locatie toe te voegen op de kaarten van Antwerpen, Brussel of Charleroi en daar hun verhalen te delen. De verschillende aanduidingen op de kaarten onthullen échte verhalen van jongeren en maken ze zichtbaar voor de buitenwereld.

Deel je ervaring op het platform!

Tijd voor verandering

Een walgelijke man schreeuwde vuile dingen naar mij en volgde mij tot aan de deur van de school. Het ergste is dat na enkele uren, ik terug naar buiten kwam en hij nog steeds op mij aan het wachten was op een bankje. Het voorval laat me achter met negatieve gevoelens en nu ben ik echt bang.

Jonge vrouw, 19 jaar, Madrid

Hanoi, Madrid of Kampala. Ook in andere steden over de hele wereld deelden jongeren de plaatsen waar ze van hielden, vermeden, zich veilig en onveilig voelden. En dat gebeurde niet zomaar. Alle gegevens werden verzameld en voorgelegd aan de besluitvormers en dienstverleners in de steden. De veranderingen die volgden, waren verbazingwekkend.

En die positieve verandering willen wij ook in de Belgische steden zien. De verhalen, ervaringen en ideeën van de jongeren en vrouwen zullen voorgelegd worden aan de beleidsmakers van Antwerpen, Brussel en Charleroi. Maar daar stopt het niet. De verzamelde gegevens zullen over de landsgrenzen heen gaan. Met het onderzoek vragen wij aandacht voor de verschillende uitdagingen waarmee jongeren en specifiek meisjes en jonge vrouwen in steden worden geconfronteerd. In heel Europa en over de hele wereld.

Aan de slag!

Antwerpen, Brussel of Charleroi? Kies een kaart en plaats de aanwijzer op de plek waarover jij iets wilt vertellen. Vervolgens geef je aan of je een positieve of negatieve ervaring met deze plek had. Indien je dat wenst en de ervaring negatief was, kan je je verhaal met iedereen delen. Heeft iemand je fysiek, verbaal of non-verbaal lastiggevallen? Waar ging je naartoe? Wie was betrokken? Heb je ideeën over het verbeteren van deze ruimte? Laat het ons weten! Aarzel ook niet om de kaart te delen op Facebook, Twitter en/of Instagram. Zo kennen ook je vrienden en duizenden andere jongeren de veilige en onveilige plaatsen in jouw stad!

Maak samen met andere jongeren van jouw stad een Safer City!

Wat kan je doen als je zelf slachtoffer bent van seksuele intimidatie?

  • Praat erover met een vertrouwenspersoon uit je omgeving.
  • Bel, mail of chat met de jongerentelefoon Awel via awel.be of via 102.
  • Neem contact op met een zorgcentrum na seksueel geweld via seksueelgeweld.be via 09/332.80.80 of zsg@uzgent.be (in Gent) of via 02/535.45.42 of CPVS@stpierre.bru.be (in Brussel).
  • Roep professionele hulp in bij een dienst voor slachtofferhulp van een Centrum Algemeen welzijnswerk via caw.be (er zijn 11 centra verspreid in Vlaanderen).
  • Neem contact op met een psycholoog of een seksuoloog van een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in je buurt via geestelijkgezond.be.
  • Bel of surf naar de hulplijn 1712 waar je terecht kan met vragen over (lichamelijk, psychisch of seksueel) geweld, misbruik en kindermishandeling.
  • Bij Teleonthaal kan je anoniem je verhaal kwijt als je het moeilijk hebt. Dit op het nummer 106 of via chat.
  • Wil je klacht indienen, dan kan je contact opnemen met de politie.

Download hier onze Q&A over het Platform Safer Cities.

Download hier onze lespakket over seksueel geweld.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!