Bij humanitaire rampen, crisissen of conflicten bieden we de meest dringende noodhulp (huisvesting, voedsel, water, hygiëne en zorgproducten) en helpen we getroffen families na een catastrofe om hun leven opnieuw op te bouwen. We hebben speciale aandacht voor meisjes omdat zij meer gevaar lopen tijdens een catastrofe.  Lees hieronder hoe we jongeren en gezinnen hun levens opnieuw helpen opbouwen na noodsituaties in Ecuador, Niger en de Centraal-Afrikaanse Republiek. 

Ecuador: herstel na de aardbeving

Directe begunstigden: 936
Looptijd van het project: 01/02/2017 - 31/08/2020

Op 16 april 2016 werd de noordkust van Ecuador getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. De provincies Manabí en Esmeraldas werden het hardst geraakt. Al snel kampten veel gezinnen met enorme uitdagingen op vlak van gezondheid, onderwijs en kinderbescherming.  
 
In eerste instantie boden we humanitaire noodhulp aan om kinderen en hun gezinnen te voeden, te huisvesten en te beschermen. Maar in de nasleep van de ramp werden de reeds beperkte middelen voor de preventie van gendergerelateerd geweld en tienerzwangerschappen nog schaarser. Voor getroffen gezinnen is de terugkeer naar het dagelijks leven enorm zwaar. Onze programma's zijn daarom zowel gericht op het beperken van het inkomstenverlies, als op het heropstarten van het onderwijssysteem en het bieden van psychosociale ondersteuning aan de meest kwetsbare en emotioneel getroffen gezinnen. In 8 gemeenschappen in het kanton Pedernales helpen we gezinnen om hun levensonderhoud te herstellen. We doen dat door vrouwelijk ondernemerschap te steunen. Bovendien krijgen jonge gezinnen ook ondersteuning via workshops over de ontwikkeling van hun jongste kinderen. 
 

Wat hebben we gerealiseerd?

  • 170 volwassenen en 210 kinderen volgden workshops over positief ouderschap en educatieve technieken. 
  • 192 basisschoolleerkrachten werden getraind over het belang van seksuele voorlichting. 
  • 63 vrouwen sloten zich aan bij een vrouwencoöperatie. 
  • Bijna 100 jonge moeders werden ondersteund bij de oprichting van 3 bedrijven: allerlei diensten, verkoop van schoonmaakproducten en garnalenpeeling. 
  • Verdeling van voedsel- en hygiënepakketten aan mensen die het hardst getroffen werden door de coronacrisis. 

 Hier leven we allemaal van de dagelijkse visvangst. Covid-19 treft onze hele gemeenschap omdat er geen kopers meer zijn voor garnalen en de prijzen sterk dalen. Dank aan Plan International voor al hun steun en voor de voedselhulp die we hebben ontvangen.

Aracely, 31 jaar, La Playita de Coaque

 

Met dank aan:
Donateurs: alle donateurs die dit project steunden dankzij een bijdrage aan het noodhulpfonds van Plan International België. 

Logo DGD

 

Niger: een nieuw toekomstperspectief

Directe begunstigden: 2400*
Looptijd van het project: 01/04/2019 - 31/03/2023

In een regio die in een diepe humanitaire, ecologische en veiligheidscrisis verkeert, valt de bevolking ten prooi aan onophoudelijk geweld door gewapende groepen. We trachten de veerkracht van jongeren te versterken, hun dagelijks leven te verbeteren en hen toekomstperspectief te bieden. Voor deze jongeren hebben we vakopleidingen voorzien en bieden we bovendien begeleiding naar werk, alsook ondersteuning van ondernemerschap. Via de heropbouw van ruimtes voor sport en cultuur dragen we ook bij aan het versterken van de sociale cohesie. 

Members of youth saving groups

Jongeren maken deel uit van onze spaargroepen.

Met dank aan:
Lokale partner: GAMA
Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de stad Gent en onze trouwe donateurs

Logo DGD

 

*Dit zijn de verwachte resultaten. Het project bevindt zich nog in de opstartfase. 

De Centraal-Afrikaanse Republiek: gezinshereniging na de crisis

Directe begunstigden: 32.888
Looptijd van het project: 09/07/2018 - 08/01/2020

In een context van extreme onzekerheid en gewapende conflicten, verliezen kinderen vaak hun familie wanneer hun dorpen worden aangevallen of wanneer ze moeten vluchten uit hun woonplaats. We slaagden erin om 807 niet-begeleide kinderen in pleeggezinnen op te vangen en te voorzien van de nodige psychosociale, educatieve en financiële ondersteuning.  Inmiddels gaan maatschappelijk werkers en gemeenschappen met onze steun verder met het identificeren van kinderen, het doorverwijzen naar geschikte diensten en het opsporen van hun ouders. Intussen hebben we 565 kinderen herenigd met hun families. 

Kind wordt herenigd met ouder

Een mama wordt herenigd met haar kind.

Met dank aan:
Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en onze trouwe donateurs

Logo DGD

 

Ontdek onze andere projecten. 

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!