Elk mens heeft het recht om vrij en geïnformeerd keuzes te maken over zijn of haar lichaam, vrij van dwang, discriminatie en geweld. Het recht om zelf te bepalen wanneer en met wie je trouwt, of niet trouwt. Het recht om zelf te beslissen of je klaar bent om kinderen te hebben of niet. Toch wordt dit recht nog vaak geschonden bij meisjes. Zij krijgen nog steeds te maken met gedwongen huwelijken, genitale verminkingen, vroegtijdige zwangerschappen enzoverder.

Lees hieronder hoe we ons verzetten tegen praktijken die de seksuele en reproductieve rechten van meisjes schenden en hoe we meisjes leren opkomen voor zichzelf in Niger, Benin en Ecuador.  

Jonge meisjes zitten op de grond

 

Niger: meisjes bouwen aan hun toekomst

Directe begunstigden: 24.037
Looptijd van het project: 01/01/2017 - 31/12/2021

Wanneer het voor een gezin te moeilijk wordt om hun dochter naar school te sturen, zien ouders een kindhuwelijk vaak als oplossing om hun dochter relatieve veiligheid te garanderen. De effecten van een kindhuwelijk op psychologisch, sociaal-economisch en gezondheidsvlak zijn echter vernietigend. We doen er alles aan om jonge meisjes en hun families andere opties te bieden.  

We moedigen onderwijs voor meisjes aan door scholen veiliger en toegankelijker te maken. Dankzij onze trainingen voor leerkrachten, worden scholen omgevormd tot plaatsen zonder geweld, waar er geluisterd wordt en waar positieve discipline wordt gebruikt, zonder toepassing van lijfstraffen.  
Daarnaast maken we leerkrachten, ouders en gemeenschappen bewust van het belang van onderwijs voor meisjes. Wij versterken de economische situatie en het zelfvertrouwen van meisjes via vakopleidingen en helpen hen bij het oprichten van kleine ondernemingen. Daarnaast bieden we ook toegang tot spaar- en kredietgroepen en geven materiële ondersteuning zoals naaimachines, tuinbouwapparaten, enz.  
We betrekken de gemeenschappen via het oprichten van vrijwilligerscomités. Wanneer een meisje uit het dorp het risico loopt om vroegtijdig te trouwen, gaan deze comités preventief de dialoog aan met haar familie. 
 

Wat hebben we gerealiseerd?

  • 2000 meisjes volgen een beroepsopleiding die hen meer zelfstandigheid en bescherming biedt. Hun ouders verbinden zich ertoe om hun dochters niet te laten trouwen voor het einde van de opleiding. 
  • 350 jongens tussen 15 en 25 jaar leren in de ‘clubs voor toekomstige echtgenoten’ hoe belangrijk onderwijs en meisjesrechten zijn. Zij delen deze kennis met vrienden en leeftijdsgenoten. 
  • Oprichting van spaar- en kredietgroepen. 
  • Oprichting en training van 50 kinderbeschermingscomités. Zij spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van kindhuwelijken en de bescherming van kinderrechten. 

Dankzij dit programma kon ik ontsnappen aan een kindhuwelijk en spaarde ik genoeg geld om een schaap te kopen. Later ga ik de lammetjes verkopen, en met dat geld ga ik een eigen onderneming opstarten.

Halimatou, 15 jaar, Tamtala

Met dank aan:
Lokale partners: AEC, ANTD, CONIDE, ASO-EPT en DIMOL
Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en onze trouwe donateurs 

Logo DGD

 

Benin: een veilige schoolomgeving

Directe begunstigden: 5919
Looptijd van het project: 01/01/2017 - 31/12/2021

Wanneer school een veilige plek is, krijgen ook de meest kwetsbare kinderen de kans om een opleiding te volgen. We richten schoolraden op, bestaande uit kinderen en creëren ruimte voor dialoog tussen kinderen, ouders, religieuze leiders en lokale overheden om te praten over kwesties die een impact hebben op jongeren, en meer bepaald op meisjes. Daarnaast zetten we spaar- en kredietgroepen op waarmee jongeren hun opleiding kunnen betalen. Het effect: een stevige daling van het aantal vroegtijdige schoolverlaters en het aantal tienerzwangerschappen in de regio Atacora, van 374 naar 136 in 3 jaar tijd.  

Een jonge vrouw leert weven

Via ons programma volgen jonge meisjes beroepsopleidingsworkshops zoals weven, krijgen ze advies over het starten van een eigen bedrijf en kunnen ze deelnemen aan spaar- en leengroepen. Aan het einde van hun leertijd worden ze ondersteund bij het behalen van het beroepsdiploma en bij de start van hun activiteit.

Met dank aan:
Lokale partners: CBDIBA, FEE-Dev, CBO EPT en IFMA
Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en onze trouwe donateurs

Logo DGD
Logo RBFA

 

Benin: taboe doorbreken

Directe begunstigden: 606
Looptijd van het project: 01/04/2020 - 31/12/2020

In een maatschappij waar seksualiteit nog steeds taboe is, blijft gezinsplanning een weinig besproken thema. Samen met gezondheidscentra bieden we begeleiding bij gezinsplanning en gezondheidszorg aan voor jonge moeders. Naast het geven van trainingen aan jeugdverenigingen en contactpersonen binnen de gemeenschappen, verspreiden we informatiepaketten over ongewenste zwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoeningen en maken we anticonceptie en gezinsplanning toegankelijk. Tenslotte trainen we jongeren zodat ze zelf kunnen communiceren over deze onderwerpen met anderen binnen hun gemeenschap. 

Met dank aan:
Lokale partners: GRASID en SNA
Donateurs: UNFPA en onze trouwe donateurs

Logo UNFPA

Ecuador: een toekomst zonder geweld

Directe begunstigden: 589
Looptijd van het project: 01/07/2018 - 31/12/2020

We helpen jonge mensen hun dromen na te jagen, afzijdig van de drugskartels en de criminaliteit in de sloppenwijken van Guayaquil. Samen met lokale verenigingen richtten we 6 jongerenclubs op, waar 103 meisjes en 64 jongens hun plannen voor de toekomst bespreken en buurtactiviteiten organiseren die het dagelijkse leven van de bewoners verbeteren. Deze clubs zijn dé plaatsen bij uitstek waar jongeren informatie sprokkelen over gelijke kansen, geweld tegen vrouwen en andere sociale kwesties. Ontmoetingsreizen brengen deze jonge Ecuadorianen en Belgische jongeren samen om hun persoonlijke uitdagingen, hun projecten en hun toekomstvisie te bespreken. 

Ecuador: jongeren kiezen voor geweldloze toekomst

Met dank aan:
Lokale partner: JUCONI
Donateurs: YOUCA en onze trouwe donateurs

Logo YOUCA

 

Ontdek onze andere projecten. 

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!