Meisjes en jongens moeten vanaf de geboorte dezelfde kansen krijgen om zich te ontplooien, vrij van geweld en discriminatie. Meisjes krijgen nog te vaak te maken met gendergerelateerd geweld, gewoon omdat ze meisjes zijn.  Lees hieronder hoe we kinderen en meisjes helpen bij hun ontwikkeling en gendergerelateerd geweld tegengaan in Laos, Vietnam en Niger.

Leerkracht legt iets uit aan kleuters

 

Laos: speelgroepen voor de meest kwetsbare kinderen

Directe begunstigden: 200
Looptijd van het project: 01/10/2016 - 15/11/2020

De regering van Laos erkent het belang van kleuteronderwijs voor een succesvolle schoolloopbaan. Toch hebben nog niet alle kinderen toegang tot het goed uitgebouwde onderwijssysteem. Nog te vaak vallen kinderen van etnische minderheden uit de boot. Doordat ze op afgelegen plekken wonen en andere talen spreken, zijn ze onvoldoende voorbereid wanneer ze op de lagere school starten en stoppen ze vaak vroegtijdig met school. Plan International België pakt dit probleem aan door ruimtes te voorzien waar kinderen uit deze gemeenschappen hun vaardigheden kunnen ontwikkelen.   
In de afgelegen dorpen van de bergprovincie Bokeo verwelkomen onze speelgroepen de allerjongste kinderen. Hier leren ze de Laotiaanse taal, maar ook het alfabet en de cijfers om de overgang naar de lagere school vlot te doen verlopen. De kinderen ontwikkelen er ook al spelend hun motorische, sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden. Speciaal opgeleide lokale vrijwilligers staan in voor de begeleiding. We vinden het ook belangrijk om een draagvlak te creëren voor dit initiatief, zodat het een blijvend en inspirerend voorbeeld kan zijn voor de lokale overheden. 
 

Wat hebben we gerealiseerd?

 • 10 speelgroepen werden opgericht in dorpen in de bergachtige districten Paktha en Pha Oudom. 169 kinderen van 3 tot 5 jaar konden er terecht tijdens het schooljaar 2019-2020. In samenwerking met de gemeenschap werd elke speelgroep uitgerust met een kleine speeltuin en een voorziening om de handen te wassen.  
 • 20 lokale vrijwilligers (waaronder 16 vrouwen) volgden een gespecialiseerde opleiding om deze speelgroepen te begeleiden. 
 • 182 ouders kregen een opleiding om speelgoed te maken en duurzame buitenspeeltoestellen te bouwen, waarbij het gebruik van lokaal beschikbare materialen werd aangemoedigd. 
 • Beschermingsmateriaal tegen de verspreiding van Covid-19 werd verdeeld in de afgelegen dorpen en beschermingsmaatregelen werden aangeleerd. 

Sinds onze dochter naar de speelgroep gaat, heeft ze opmerkelijk veel nieuwe vaardigheden ontwikkeld, zoals zingen en dansen, tekenen, schrijven, tellen en spelletjes spelen. Soms herhaalt ze thuis de verhalen die ze van haar leerkracht hoorde.

Papa van een kind dat naar de speelgroep gaat

Met dank aan:
Donateurs: onze trouwe donateurs 

Vietnam: vrij zijn in de stad

Directe begunstigden: 135.000
Looptijd van het project: 01/01/2018 - 31/12/2020

Om ervoor te zorgen dat meisjes zich veilig voelen op straat en op het openbaar vervoer in de hoofdstad Hanoi, werd het project 'Safer Cities for Girls' opgestart. Groepen jonge meisjes brengen onveilige zones van de stad in kaart en vragen de bevoegde lokale autoriteiten om actie te ondernemen. We betrekken ook buschauffeurs en leerkrachten van het middelbaar onderwijs door hen een training te geven rond gendergerelateerd geweld. Samen met onze jonge 'Champions of Change' ontwikkelen we informatieve affiches en flyers voor pendelaars zodat ze weten hoe gevallen van seksuele intimidatie te identificeren en op een gepaste manier te reageren. 

Wat hebben we gerealiseerd?

 • 1.541 leerkrachten van 55 primaire en secundaire scholen kregen een opfrissingscursus. Deze helpt hen om hun lessen samen te stellen voor hun leerlingen rond verschillende onderwerpen:
  • Anti-seksuele intimidatie en seksueel geweld
  • Hulp vragen wanneer je in aanraking komt met gendergerelateerd geweld
  • Vrienden helpen wanneer die te maken krijgen met gendergerelateerd geweld
 • 67.424 leerlingen (30.677 meisjes en 36.747 jongens) werden hiermee bereikt. 
 • Plan International Vietnam lanceerde in samenwerking met de Universiteit van Transport en Communicatie de wedstrijd 'Designing Safe, Smart, Inclusive Bus Stations'. Het doel was om oplossingen te verzamelen om het openbaar transport veiliger te maken, vooral voor meisjes en jonge vrouwen. 17 teams van 12 universiteiten namen deel en presenteerden hun model. Het winnende model wordt gedeeld met onze partners in de transportsector.
Bus met Safer Cities boodschap op

Met dank aan:
Lokale partner: Light
Donateurs: onze trouwe donateurs

Niger: veilig op school

Directe begunstigden: 432
Looptijd van het project: 01/10/2018 - 31/03/2021

Wanneer geweld meisjes belet om naar school te gaan, moet de hele gemeenschap betrokken worden bij het zoeken naar oplossingen. Met ons ‘Wondiyey Ma Zada’-project pakken we geweld tegen meisjes op school aan op verschillende niveaus. We trainen en sensibiliseren leerlingen, leerkrachten, administratief personeel en leden van schoolcomités en ouderraden over gendergerelateerd geweld. We ondersteunen maatschappelijke werkers bij de preventie van misbruik en het opvolgen ervan. Ook zorgen we voor aparte toiletten voor meisjes en voor jongens. Tenslotte bepleiten we de rechten van meisjes bij de lokale overheden en verantwoordelijke ministeries. 

Met dank aan:
Lokale partners: CONIDE, ASO-EPT en DR/PF/PE
Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en onze trouwe donateurs

Logo DGD

 

Ontdek onze andere projecten. 

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!