Meisjes hebben nood aan positieve rolmodellen en een samenleving waar meisjes, los van maatschappelijke druk, durven dromen om leiderschapsrollen op te nemen en invloed uit te oefenen op beslissingen die voor hen belangrijk zijn.  Lees hieronder hoe we samen met meisjes hun leiderschapscapaciteiten versterken in Senegal, Rwanda en Bolivia.

Meisjes doen aan atletiek

 

Senegal: meisjes sporten zich een weg naar de top

Directe begunstigden: 780
Looptijd van het project: 01/11/2018 - 30/08/2021

Ondanks de inspanningen van de staat, houden sociale en culturele praktijken in Senegal meisjes nog te vaak in een ongelijke situatie. Wat blijkt? Sport doet wonderen om hardnekkige stereotypen te doorbreken.  

Samen met onze lokale partners stellen we de sociale normen die meisjes in een ondergeschikte rol duwen in vraag. In de regio Thiès richtten we 20 voetbal- en atletiekclubs op met damesteams en gemengde teams. Door te sporten dagen meisjes de sociale en culturele normen behoorlijk uit. Ze ontwikkelen zelfvertrouwen en eisen hun plaats op bij besluitvormingen binnen hun gemeenschap. Sport stelt hen in staat om hun rechten te verdedigen en gevoelige kwesties zoals gendergerelateerd geweld, vroegtijdige huwelijken en tienerzwangerschappen aan te pakken. Daarbovenop mobiliseren jongeren hun gemeenschap door het oprichten van jeugdclubs en het organiseren van ‘Champions of Change’-workshops die genderstereotypen doorbreken. 
 

Wat hebben we gerealiseerd?

 • 20 voetbalclubs met 300 meisjes en 100 jongens en 20 atletiekverenigingen met 120 meisjes en 40 jongens. 
 • 60 jongerenambassadeurs (40 meisjes en 20 jongens) opgeleid die meer dan 2500 volwassenen, 20 schoolcomités en 20 schoolhoofden sensibiliseren over de toepassing van de regels inzake gendergelijkheid. 
 • Bijkomende steun aan onze partner Ladies' Turn (communicatie en belangenbehartiging). 
 • Installatie van 2 waterkranen in elke school van ons project zodat kinderen hun handen kunnen wassen en zich zo beter kunnen beschermen tegen Covid-19. 
 • Opzetten van sensibilisatiecampagnes rond Covid-19. 

Ik werk actief mee aan het sensibiliseren van mijn leeftijdsgenoten over gendergelijkheid en gendergerelateerd geweld. Thuis doe ik hetzelfde met mijn zussen. Mijn familie steunt me en noemt me nu ‘de jonge leidster’. Ik wil graag meer verantwoordelijkheid opnemen op school. Mijn grote droom is om een belangrijke rol te spelen in justitie of sociale actie voor de bescherming van mensen in kwetsbare situaties.

Ndeye, student, lid van het voetbalteam en 'Champion of Change'

Met dank aan:
Lokale partner: Ladies' Turn
Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (via de Warmste Week), Golazo, de Memorial Van Damme en onze trouwe donateurs 

Logo DGD

 

Logo Golazo

 

Allianz Memorial Van Damme

Rwanda: de veerkracht van vrouwelijke vluchtelingen

Directe begunstigden: 1463
Looptijd van het project: 20/06/2018 - 19/02/2020

In de vluchtelingenkampen van Gihembe en Nyabiheke zijn meisjes het doelwit van tal van misbruiken. Een belangrijk element om hun veerkracht en zelfvertrouwen te vergroten is kennis, en specifiek kennis over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, alsook over het begrip gendergelijkheid. Wij steunen hen door veilige plekken te creëren waar er naar hen geluisterd wordt en waar ze advies krijgen. Ze worden ook opgeleid in ondernemerschap en kunnen zich aansluiten bij spaargroepen. We sensibiliseren hun gemeenschap over de strijd tegen gendergerelateerd geweld en jonge mannen worden bondgenoten van vrouwen nadat we hen sensibiliseren over gendergelijkheid en ‘positieve mannelijkheid’.  

Jongens krijgen les over gendergelijkheid en preventie van geweld tegen meisjes

Jongens krijgen les over gendergelijkheid en preventie van geweld tegen vrouwen.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • Sinds de start van het project hebben 146 gemeenschapsleiders een vorming gevolgd.
 • Bijna 13.000 ouders en andere bewoners van de kampen werden bereikt door middel van theaterstukken over gendergelijkheid. 
 • In totaal werden er 4 Veilige Ruimtes opgezet voor adolescente meisjes in de 2 vluchtelingen kampen (2 in Nyabiheke en 2 in Gihembe). Meisjes hebben in die Veilige Ruimtes toegang tot verschillende diensten, zoals:
  • Advies
  • Doorverwijzing
  • Rapportering van misbruik en geweld
  • In gesprek gaan met menoren en leeftijdsgenoten
  • Deelname aan sessies waar ze meer leren over levensvaardigheden en empowerment 
  • Deelname aan spaargroepen en het opbouwen van kennis rond ondernemerschap
 • 585 adolescente jongens hebben de 'Champions of Change' sessies bijgewoond. Hier leren ze o.a. over solidariteit, geweldloosheid in persoonlijke relaties en gendergelijkheid.
 • 40 spaargroepen werden opgericht. 499 meisjes en 180 jongens maakten er deel van uit. 
 • Er werden ouderavonden georganiseerd om ouders en gemeenschapsleden te betrekken in het promoten van gendergelijkheid. 23.542 mensen (waaronder ouders, zorgverleners, meisjes en jongens) werden hiermee bereikt.
 • 878 adolescente meisjes ontvingen menstruele hygiënekits. Een kit bestaat uit een emmer, zeep en maandverbanden.
 • 115 mentoren ontvingen persoonlijke beschermingsmiddelen tegen Covid-19.

Met dank aan:
Lokale partner: YWCA
Donateurs: onze trouwe donateurs en Plan International Hong Kong

Bolivia: gendergelijkheid in actie

Directe begunstigden: 6147*
Looptijd van het project: 01/06/2020 - 31/12/2021

Samen met het onderwijzend personeel en ouders legden we 40 sportvelden aan, gelegen naast secundaire scholen. We richtten gemengde voetbalclubs op, gebaseerd op de principes van sociaal voetbal: een culturele revolutie in vele opzichten. Gemengde teams en vrouwenteams nemen de populaire sport in handen, ontwikkelen een gevoel van samenhorigheid en zelfvertrouwen en dagen de sociale normen uit. Deze clubs worden plekken waar gendergelijkheid echt centraal staat en waar vrouwenrechten en geweldpreventie bespreekbaar worden. De werking van de voetbalclubs zit verweven met die van gloednieuwe communicatie- en bewustmakingsgroepen die in de betrokken scholen zijn opgezet. 

Met dank aan:
Donateurs: de UEFA Foundation en onze trouwe donateurs

Logo UEFA Foundation

*Dit zijn de verwachte resultaten. Het project bevindt zich nog in de opstartfase. 

 

Ontdek onze andere projecten.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!