Brussel, 8 juni 2020 - Plan International België verwelkomt Heidy Rombouts als nationaal directeur. Rombouts is al zo’n 20 jaar actief op het vlak van internationale ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. Samen met het team van Plan International België wil Rombouts het Noorden en het Zuiden nog beter met elkaar verbinden.

“De coronacrisis maakte het voor iedereen duidelijk dat de tweedeling Noord-Zuid steeds minder opgaat: de gezondheid van één, bepaalt de gezondheid van allen. Dat geldt ook voor een wereld waarin meisjes en jongens zich volledig en op een gelijke manier kunnen ontplooien: de kracht van één vormt het potentieel en de toekomst van allen. De missie van Plan International België bevindt zich dan ook precies op het kruispunt van mijn twee passies: mensenrechten en internationale samenwerking”, vertelt ze zelf.

Vanaf 1 september zal Heidy Rombouts aan het hoofd staan van Plan International België. Momenteel is Rombouts werkzaam bij de Raad van Bestuur van de Wereldbankgroep in Washington en vertegenwoordigt ze er het Belgisch ministerie voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. De nieuwe nationaal directeur brengt dus een schat aan expertise, strategisch beleid en leiderschapservaring mee op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en gendergerelateerd geweld.

Heidy Rombouts

 

Gemeenschappelijke waarden 

“De missie van Plan International België bevindt zich precies op het kruispunt van mijn twee passies: mensenrechten en internationale samenwerking. Samen met het gedreven team wil ik deze twee werelden in het Noorden en het Zuiden nog beter met elkaar verbinden. De tweedeling tussen de gebieden gaat immers steeds minder op. Dat heeft de coronacrisis heel tastbaar gemaakt: de gezondheid van één, bepaalt de gezondheid van allen. Dat geldt ook voor een gendergelijke wereld waarin jongeren zich volledig kunnen ontplooien: de kracht van één vormt het potentieel en de toekomst van allen“, verduidelijkt Heidy Rombouts.

Uit wetenschappelijk onderzoek van de Wereldbank blijkt dat meisjes daarbij een cruciale groep zijn. De stelselmatige discriminatie van meisjes is een rem op de ontwikkeling van meisjes én jongens, wereldwijd. Daarom wil Plan International België de kansen van kinderen wereldwijd verbeteren: zo wordt de armoedespiraal pas doorbroken als meisjes dezelfde onderwijskansen krijgen als jongens.

De missie van Plan International België bevindt zich precies op het kruispunt van mijn twee passies: mensenrechten en internationale samenwerking.

Doordat de organisatie internationaal actief is, kan ze de uitdagingen ook wereldwijd aanpakken, van Vietnam tot België en Malawi. Op die manier kan Plan International België meer impact creëren. Het mooie daarbij is dat zowel Noord als Zuid samen de sociale normen kunnen aanpakken, ieder op zijn manier, maar wel gebaseerd op universele rechten.

Expert inzake internationale samenwerking

Die visie weerspiegelt zich ook in het professionele verleden van de nieuwe nationale directeur van Plan International België. Bij de Wereldbankgroep volgde Rombouts alles op wat het Wereldbankfonds voor de allerarmste landen betreft (IDA: International Development Association) en specifiek ook dossiers die betrekking hebben tot Oost- en Zuidelijk Afrika. Ze is expert inzake internationale samenwerking in conflictgebieden en zette sterk in op de strategie voor fragiele situaties.

Voor haar aanstelling bij de Wereldbankgroep werkte Rombouts samen met de Belgische Technische Cooperatie (nu Enabel) in Brussel en Mali, was ze projectleider voor het Duitse Ontwikkelingsagentschap (GIZ) in Kenia en project coördinator voor een Bijzondere Mensenrechtenrapporteur van de Verenigde Naties (United Nations Special Rapporteur – UN Human Rights Council). Ze werkte daarbij nauw samen met nationale en internationale overheden, maar ook met lokale actoren en het middenveld in verschillende landen. 

Ook was ze als academicus en beleidsadviseur nauw verbonden aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer. Ze behaalde een doctoraat in de sociale en politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast bezit ze een master in de rechten en een master in de sociologie van de KU Leuven.

Sociale normen rechtvaardiger maken

Het doel van Plan International België is sinds 1983 ongewijzigd: over de hele wereld kinderrechten verdedigen door kinderen zelfstandiger in het leven te laten staan. De manier waarop de organisatie dit wil bewerkstelligen, is de voorbije jaren sterk geëvolueerd. 

Waar de organisatie kan bogen op jarenlange ervaring in het veld, door dag in dag uit te werken met kinderen en de gemeenschap waarin ze leven, richt Plan International België zich meer en meer op structurele verbeteringen via beleidsbeïnvloeding en maatschappelijke verandering. Die campagnes zijn erop gericht om sociale normen rechtvaardiger te maken, of het nu gaat om kindhuwelijken (in het Zuiden) of veilige festivals (bij ons).

Heidy Rombouts vervoegt Plan International België op 1 september 2020. Na haar indiensttreding staat ze graag ter beschikking voor een gesprek en interviews. 

 

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!