Heeft elk kind recht op een eigen mening over situaties die hem/ haar aanbelangen? Moet elk kind beschermd worden? Heeft elk kind recht op een privé- leven, op een eigen identiteit, op familie, op kwaliteitsvol onderwijs? Op het eerste zicht zeer eenvoudige vragen. Toch is er nog werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren zich meer bewust worden van hun rechten en mogelijkheden.

Deze vragen zijn gelinkt aan de kinderrechten zoals omschreven in het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind, dat geratificeerd werd in 1989. Zij vormen de basis voor de realisatie van mensenrechten en respect voor iedereen.

www.schoolforrights.be: de nieuwe website om te werken aan kinderrechten en (wereld)burgerschap op school

Op 5 oktober 2019 presenteert het partnerschap voor School for Rights (een samenwerkingsverband tussen Plan International België, DGDE, Via Don Bosco, KIYO en DJAPO) haar nieuwe website www.schoolforrights.be aan het publiek. Leerkrachten van zowel basis- als secundair onderwijs vinden op deze totaal vernieuwde site interessante en vernieuwende materialen om in de klas te werken aan kinderrechten. Wil de school er écht voor gaan en kinderrechten helemaal integreren in de schoolcultuur? Dan kan ze intekenen op het unieke kinderrechtentraject om de hele schoolwerking te bekijken vanuit kinderrechten.

Kinderrechten in het partnerschap

Samen werken aan kinderrechten op school betekent leren OVER, DOOR en VOOR de rechten van kinderen. Door kinderen en jongeren hun eigen rechten te laten ervaren maken zij op een positieve manier kennis met het Kinderrechtenverdrag. Zij leren hun rechten en verantwoordelijkheden kennen en worden zich bewust van de normen, waarden en principes die aan elk van deze rechten ten grondslag liggen. Ze ontdekken het belang van kinderrechten voor zichzelf en andere kinderen en jongeren en ontwikkelen zich tot actieve wereldburgers die opkomen voor hun eigen rechten en die van anderen.

Kinderen en jongeren van vandaag zijn (toekomstige) wereldburgers

Kinderen en jongeren zijn vandaag echte burgers van de wereld. Ze groeien op in een diverse samenleving die voortdurend in verandering is. Alleen en tegelijkertijd voortdurend omringd dankzij de verschillende netwerken waar ze deel van uitmaken, gaat alles heel erg snel. Deze veranderingen brengen zowel kansen als uitdagingen met zich mee. Een goede begeleiding in hun ontwikkeling tot betrokken, geëngageerde wereldburgers is daarom zeer belangrijk. Kinderrechten en bij uitbreiding mensenrechten zijn de fundamenten waarop onze democratie gebouwd is. Ze bieden onze kinderen en jongeren een waardenkader aan om zich te ontwikkelen tot actieve burgers die deelnemen aan de samenleving en die actief mee bouwen aan de maatschappij van morgen.

Kinderen liggen in cirkel op gras

Een uniek partnerschap van vijf kinderrechtenorganisatie

Sinds 2016 werkt het Partnerschap bestaande uit vijf kinderrechtenorganisaties (Plan International België, DGDE, Via Don Bosco, KIYO en DJAPO) - elk vanuit zijn eigen expertise - samen om de rechten van het kind op Belgische scholen te promoten. Gaande van een website met kant-en-klaar pedagogisch materiaal tot een begeleiding op maat van elke school door een ervaren team van coaches. Een mooie samenwerking die alle kennis samenbrengt die nodig is om te werken over, door en voor de rechten van kinderen op scholen in België!

www.schoolforrights.be stelt twee manieren voor om te werken aan een kinderrechtenklimaat in jouw school.

Een website en kant -en klaar pedagogisch materiaal

Zowel als individuele leerkracht of als schoolteam is het mogelijk om kinderrechten te integreren in de dagelijkse klaspraktijk, klasoverschrijdende projecten, themadagen, en buitenschoolse activiteiten.  Door specifiek te werken aan kennis, vaardigheden en houdingen verbonden aan kinderrechten ontwikkelen je leerlingen de nodige competenties om op te groeien tot actieve (wereld)burgers.

www.schoolforrights.be  stelt een uitgebreid gamma aan kant- en klare pedagogische middelen ter beschikking : gevarieerde, interactieve methodieken, voor verschillende doelgroepen, rond diverse thema’s. Je bepaalt zelf of je daar een uur, een halve dag of een hele week aan besteedt.

Kinderrechtenscholen 

Een School for Rights (SO) of Kinderrechtenschool (LO) is een school waar kinderen en jongeren zich bewust zijn van hun eigen rechten en die van leeftijdsgenoten wereldwijd. Een school waar kinderrechten een plaats hebben in de dagelijkse schoolcultuur: in de lessen, het schoolreglement, activiteiten. Om dit te realiseren kan de school een traject op maat doorlopen onder begeleiding van een van onze partners.

Het integreren van kinderrechten in de school hoeft geen extra werklast met zich mee te brengen. Het gaat er niet om méér projecten te realiseren, maar om bestaande dynamieken te verrijken en nieuwe manieren van werken te introduceren. De leerlingen zijn de uitvoerders, de leerkrachten de begeleidende kracht. Iedereen draagt zijn steentje bij aan de realisatie van het einddoel.

Ons doel: Scholen

  • waar leerlingen, leerkrachten, directie en ondersteund personeel samen werken aan de realisatie van kinder- en jongerenrechten op school. 
  • waar kinderen en jongeren zich bewust zijn van hun eigen rechten en die van leeftijdsgenoten wereldwijd. 
  • waar kinderrechten een plaats hebben in de dagelijkse schoolcultuur: in de lessen, het schoolreglement, activiteiten. 
  • waar kinderrechten transversaal over de leerjaren heen en vakoverschrijdend toegepast worden, verspreid over de hele schoolloopbaan. 
  • waar leerlingen kunnen groeien tot solidaire, mondige en verantwoordelijke jongeren met een open blik op de wereld. 

Geïnteresseerd? Neem een kijkje op www.schoolforrights.be 

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!