In een land waar armoede en instabiliteit heersen, zien gezinnen een kindhuwelijk als een manier om de familie economisch op de been te houden of als een alternatief voor onderwijs voor hun dochters. Samen met lokale partners biedt Plan International alternatieven die wél werken: eerst en vooral onderwijs, maar ook spaargroepen, beroepsopleidingen, gezondheidswerk, en ten slotte bewustmaking om tot een mentaliteitswijziging in de gemeenschappen te komen. 

De omstandigheden waarin kinderen in Niger opgroeien zijn vaak schrijnend. Vooral meisjes krijgen weinig tot geen kans om kind te zijn en om hun eigen pad uit te stippelen. De cijfers liegen er niet om: 1 Nigerees tienermeisje op 7 is al mama, 3 meisjes op 4 zijn getrouwd voor hun 18e verjaardag, waarvan 1 op 3 voor hun 15e. Gezinnen kunnen een kindhuwelijk dan wel beschouwen als een economische transactie, de gevolgen voor de meisjes op psychologisch, emotioneel, socio-economisch en gezondheidsvlak zijn niet te overzien. 

 

Een aanpak die werkt

Plan International België zet samen met lokale partners alle middelen in om kindhuwelijken te voorkomen en biedt opties voor jonge meisjes om economisch sterker te staan en zelfzekerder te zijn, zodat ze niet in de spiraal van diepe armoede terechtkomen.

Onderwijs organiseren is één zaak. Zorgen voor een veilige schoolomgeving is minstens even belangrijk om optimaal te studeren. We dragen via vormingen voor leerkrachten bij aan een klas- en schoolomgeving waar jongens en meisjes hun stem mogen laten horen, zonder fysiek of gendergerelateerd geweld en ten volle bewust van het belang van positieve discipline waarin lijfstraffen geen plaats hebben.

We ondersteunen tienermoeders zo optimaal mogelijk via consultatiecentra en huisbezoeken zodat ze hun baby’s en peuters een goede start in het leven kunnen geven. In de consultatiecentra volgen de jonge mama’s workshops rond voedzaam koken in moeilijke omstandigheden en rond het belang van onderwijs voor hun kleintjes. Daarnaast bezorgen we jonge tienermoeders en ongeschoolde meisjes economische perspectieven via beroepsopleidingen, spaar- en kredietgroepen, materiële steun (naaimachines, tuinbouwmateriaal, ...) en businesstraining om hun eigen onderneming op te starten.

In de dorpen waken comités van vrijwilligers over de bescherming van de rechten van alle kinderen; ze zien erop toe dat er geen kindhuwelijken meer plaatsvinden.

Ze hadden me als echtgenote beloofd aan mijn eigen neef. Gelukkig kreeg het beschermingscomité lucht van dit nieuws en met hulp van de chef van ons dorp kon ik ontsnappen aan dit huwelijk. Ik volg nu een opleiding en wil de beste naaister worden. Ik droom van een eigen naaiatelier waar ik heel wat andere naaisters aan het werk zet

Sahada, 14 jaar, Niger
Jonge mama schrijft op het schoolbord

 

Wat hebben we verwezenlijkt?

  • 1.600 meisjes sloten zich aan bij 100 spaar- en kredietgroepen in Niger. Tegelijk volgden ze een beroepsopleiding die hen onafhankelijkheid bood en beschermde tegen een kindhuwelijk. Hun ouders engageerden zich om hun dochters niet te laten huwen voor het einde van hun opleiding.
  • 7.200 baby’s en peuters kregen de nodige opvolging om ondervoeding tegen te gaan. Hun jonge mama’s konden terecht in een consultatiecentrum in het dorp en werden thuis bezocht door vrijwilligers voor verdere opvolging.
  • 350 jongens tussen 15 en 25 jaar werden lid van de zogenaamde ‘clubs van toekomstige echtgenoten’. In deze clubs worden jongens zich steeds bewuster van het belang van onderwijs en van de rechten van meisjes en vrouwen. Ze delen hun kennis met hun vrienden en leeftijdsgenoten.
  • Wil je graag meer informatie over onze impact? Lees dan zeker verder in ons jaarverslag.

 

Sterke lokale partners

Plan International Niger kon voor dit project rekenen op 5 sterke lokale partners:

  • AEC (Alternative Espaces Citoyens)
  • ANTD (L'Association Nigérienne pour le Traitement de la Délinquance et la Prévention du Crime)
  • CONIDE
  • ASO-EPT (La coalition nigérienne des Associations, Syndicats et ONG de la Campagne Education Pour Tous)
  • DIMOL 

Klik hier voor meer informatie over onze partners in het buitenland.

Duurzame financiering

Dit programma werd mogelijk gemaakt dankzij de Belgische ontwikkelingssamenwerking en de trouwe donateurs van Plan International België.

 

 

 

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!