Kwaliteitsvol onderwijs is een cruciale manier om de spiraal van armoede te doorbreken, maar wat als de schoolomgeving niet veilig is? Wat als seksueel en psychologisch geweld en pesterijen op school als normaal beschouwd worden? Dan stoppen jongeren, en zeker meisjes, met school. Tijd voor een mindswitch bij leerkrachten, ouders én kinderen.

Een aanpak die werkt

Om normen en attitudes tegenover meisjes op school én binnen de maatschappij te veranderen, is een heuse mentaliteitsverandering nodig. Alleen zo kunnen meisjes onbelemmerd studeren en uitgroeien tot sterke jonge vrouwen.

In 12 basisscholen en 14 secundaire scholen krijgen kinderen en jongeren bewustmakingssessies en trainingen over gendergelijkheid, meisjesrechten en de strijd tegen gendergerelateerd geweld op school. Hierbij maken we gebruik van educatief materiaal dat we samen met onze lokale partners hebben ontwikkeld. Niet alleen de kinderen en jongeren worden bewust gemaakt, ook leerkrachten en administratieve medewerkers van de scholen leren hoe ze geweld tegen meisjes kunnen tegengaan en hoe ze ertegen moeten optreden. Tenslotte zorgen we voor een bredere kennis over en toepassing van de wet- en regelgeving die dient om meisjes in Niger te beschermen tegen alle vormen van geweld. Dit doen we door radioprogramma’s op te zetten samen met de lokale radiozenders. Tegelijk maken we beleidsmakers attent op hun verantwoordelijkheden. Onze beleidsbeïnvloedingsteams halen daarvoor samen met de partners het onderste uit de kan.

In de strijd tegen gendergerelateerd geweld op scholen hebben we de steun nodig van alle actoren. Wij staan achter dit project, omdat we ervan overtuigd zijn dat de participatie van meisjes van groot belang is voor de ontwikkeling en welvaart van Niger

De gouverneur van de regio Tillabéri
Meisje aan het lezen in haar schrift

 

Beoogde resultaten

 • 9.479 kinderen tussen 6 en 18 jaar nemen deel aan bewustmakingssessies en vormingen om sterker in hun schoenen te staan. Zo hebben ze de argumenten om zichzelf en elkaar te verdedigen.
 • In totaal werken we voor dit specifieke project samen met 286 volwassenen om geweld op school te stoppen:
  • leerkrachten en onderwijzend personeel: vormingen, preventie en sociale controle
  • maatschappelijke werkers: dienstverlening en doorverwijzing
  • radiopresentatoren: bewustmakingscampagnes
  • lokale politici en gemeenschapsleiders: beleidsbeïnvloeding
 • Wil je graag meer informatie over onze impact? Lees dan zeker verder in ons jaarverslag.

 

Sterke lokale partners

Plan International Niger kon voor dit project rekenen op 2 sterke lokale partners:

Klik hier voor meer informatie over onze partners in het buitenland.

Duurzame financiering

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de Belgische ontwikkelingssamenwerking en de trouwe donateurs van Plan International België.

 

 

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!