Onderwijs is belangrijk want het geeft me de kans om mijn levensomstandigheden te verbeteren en andere talen en landen te begrijpen.” Marie, 15 jaar

SDG 4

In september 2015 onderschreef ook België de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG’s). Die zijn opgesteld door de Verenigde Naties en hebben tot doel: uitroeien van armoede, beschermen van de planeet en het garanderen van welvaart voor iedereen. Het vierde Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG 4) streeft naar duidelijke doelen in verband met bijvoorbeeld kleuter, basis of secundair onderwijs. Het wil ook ongelijkheden aanpakken op school zodat iedereen gelijk wordt behandeld.

SDG 4: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Wereldwijd gaan ongeveer 258 miljoen kinderen en jongeren niet naar school. Dit is meer dan 20 keer het aantal inwoners van België! Dit zien we vooral in Sub-Sahara-Afrika, waar de meeste landen gevestigd zijn waar België mee samenwerkt. Overal ter wereld eisen jongeren samen met het middenveld hun recht op inclusief en kwaliteitsvol onderwijs op.

België kan hier samen met zijn partnerlanden aan bijdragen

Plan International België vraagt daarom aan de Belgische regeringen om haar inspanningen voor inclusief en kwaliteitsvol onderwijs te versterken in haar partnerlanden. Zo kunnen meisjes en jonge vrouwen ten volle genieten van hun rechten, zelfs in crisissituaties. Vlaanderen en de Federatie Wallonië-Brussel, die ook hulpprogramma's uitvoeren, kunnen hier aan bijdragen.

Jonge mensen hebben de ambitie om dingen te veranderen. Van jongs af aan moeten we kinderen onderwijs aanbieden zodat zij later zelfstandig kunnen zijn en zelf kunnen beslissen over hun eigen toekomst.

Nafy, 18 jaar

 

Samen voor onderwijs. Teken de petitie

 

Wat vragen wij van België?

Ondersteun de inspanningen van de partnerlanden voor inclusief en kwaliteitsvol onderwijs:

 • Maatregelen die ervoor zorgen dat meisjes naar school kunnen gaan en meer gelijkheid tussen meisjes en jongens creëren:

  • Bijvoorbeeld door te strijden tegen geweld tegen meisjes en/of jonge vrouwen gepleegd door onderwijspersoneel of andere leerlingen, aangepaste infrastructuur (slaapzalen, aparte toiletten, …) te creëren, stereotypen in schoolboeken weg te werken, enzovoort.

  • Strijden tegen discriminerende maatregelen die meisjes beletten om naar school te gaan.

  • Creëren van veilige schoolomgevingen waar leerlingen betrokken zijn en deelnemen aan de besluitvorming.

  • Ondersteunen van de mobilisering van de maatschappij (kinderen en jongeren; ouders; lokale verantwoordelijken) om onderwijs voor meisjes te garanderen en om geweld tegen meisjes en/of vrouwen te bestrijden.

  • Integreer lessen over seksuele opvoeding, zodat jongens en meisjes informatie verkrijgen en beslissingen leren nemen over hun eigen lichaam, hun relaties en hun seksualiteit, en zich kunnen beschermen tegen druk, geweld en discriminatie.

 • Investeringen in kleuteronderwijs en de ontwikkeling van zeer jonge kinderen. Dit vormt immers de fundamentele basis voor een succesvolle schoolcarrière.

 • Investeringen in technische – en beroepsopleidingen met het doel om meisjes en jonge vrouwen toegang te bieden tot waardig werk.

 • Integratie van de klimaatveranderingsproblematiek in de onderwijssystemen: "groene" scholen die op een milieuverantwoorde manier worden gebouwd en onderhouden, de integratie van de klimaatveranderingsproblematiek in de leerplannen, de bescherming van kinderen in geval van natuurrampen, enzoverder.

 • Extra middelen voor steun aan onderwijs door een verhoging van de Belgische ontwikkelingshulp tot 0,7% van het BNI. Daarbij moet:

  • 15% van het budget voor Belgische ontwikkelingssamenwerking naar onderwijs gaan tegen 2030

  • Minstens 4% van de humanitaire hulp voorzien worden voor onderwijs in noodsituaties, met speciale aandacht voor de noden van (adolescente) meisjes.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!