Wist jij dat de eerste vijf jaar van een kinderleven cruciaal zijn voor haar of zijn gezondheid, ontwikkeling en leercapaciteiten? Op vijf jarige leeftijd hebben kinderen al een duidelijk beeld van de wereld rondom zich, de taal die men spreekt en de rol van de ouders. 

Een gebrek aan middelen en prioriteiten 

Er zou meer in onderwijs moeten geïnvesteerd worden, te beginnen met de vroege kinderjaren. Het is van jongs af aan dat we goede voornemens aanleren en een positieve houding ontwikkelen voor de toekomst. 

Sokhna, 23 jaar

Verschillende staten nemen reeds actie om het onderwijs voor jonge kinderen te verbeteren. Er worden verschillende diensten of ondersteuning voorzien op het vlak van voeding, gezondheid, en opvang. Speelgroepen voor jonge kinderen zijn hier een goed voorbeeld van. 

Toch zien we vaak dat dit niet genoeg wordt ondersteund omdat er niet genoeg middelen zijn (waaronder geld) of omdat het niet als een prioriteit wordt beschouwd. Om zich goed te kunnen ontwikkelen, hebben kinderen nood aan veilige ruimtes waar ze hun cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden kunnen versterken. Dat maakt de overgang van de kleuterschool naar de lagere school gemakkelijker voor hen, en vergroot de kans op een succesvolle schoolcarrière. Om dat te bereiken, hebben we meer middelen nodig. Daarom vragen we de Belgische overheid om meer te investeren in projecten rond de ontwikkeling en het onderwijs van jonge kinderen in landen waar we mee samen werken.

Want dat komt niet alleen ten goede van het kind, maar ook van de ouders. Wanneer kinderen kunnen leren in een speelgroep betekent dit dat ouders meer tijd hebben om werk te zoeken of om terug naar school te gaan. 

We moeten vanaf de kindertijd investeren in onderwijs want het is vanaf jonge leeftijd dat men goede gewoontes leert en positieve attitudes ontwikkelt voor de toekomst. 

Sokhna, 23 jaar 

Samen voor onderwijs. Teken de petitie. 

 

Welzijn van de jonge mama = welzijn van het kind

Niet alleen de kinderen worden hierdoor ondersteund, ook de ouders worden begeleid in hun rol als ouder. Het is belangrijk dat de jonge mama’s niet alleen de nodige steun krijgen (op fysiek en psychologisch vlak), maar ook kennis en vaardigheden opbouwen om nog beter voor hun kinderen te kunnen zorgen. Ze krijgen informatie over (borst)voeding, medische zorg, vaccinaties, hygiëne, onderwijs, enzovoort. 

Er moet ook een gelijke verdeling zijn van de rollen tussen de beide ouders, zodat niet enkel de mama zorgt voor het kind, maar evengoed de papa. Dit bevordert alleen maar de gelijkheid tussen meisjes en jongens.

De jongens moeten de meisjes steunen. We moeten ons verenigen, hand in hand, en samenwerken om meisjes en vrouwen te geven waar ze recht op hebben.

Assane, 17 jaar

 

Ben jij ook voor inclusief en kwaliteitsvol onderwijs voor de allerkleinsten? 
Teken dan de petitie en vraag de Belgische overheid om meer te investeren in onderwijs.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!