Op 24 januari 2022 vierden we de Internationale dag van het onderwijs maar spijtig genoeg is er weinig reden tot feest. Ondanks signalen van hoop, vaccinatie en het ontstaan van nieuwe manieren om les te geven, hakt de COVID-19 pandemie er nog steeds genadeloos op in. De pandemie, die al twee jaar onze levens beheerst, heeft tot gevolg dat er mondiaal 1,5 miljard schoolgaande jongeren en kinderen getroffen werden door een gedeeltelijke of volledig sluiting van hun school.

Het debat over de gevolgen van een leerachterstand in combinatie met de mentale gezondheid van kinderen woedt in België en ons omringende landen. Maar de gevolgen voor kinderen, jongeren en in het bijzonder meisjes zijn nog verstrekkender in lage-inkomenslanden.

Plan International benadrukt bij beleidsmakers het belang van een inclusieve en specifieke benadering voor meisjes en jonge vrouwen bij het wegwerken van de post-COVID-leerachterstand en de heropening van de scholen. Met programma’s specifiek voor meisjes willen we het aantal dat de school verlaat, terugdringen zodat zij nog steeds het recht in handen houden om hun toekomst waar te maken.

IMAGE-1

Kwalitatief onderwijs geeft kinderen en jongeren de kans hun leven in eigen handen te nemen. Kunnen lezen, schrijven en rekenen zijn hiervoor slechts de basisvoorwaarden. Door de sluiting van de scholen zien we dat het analfabetisme stijgt, maar erger is dat vele kinderen simpelweg niet meer terugkeren bij de heropening van de school. Dat is echter niet alles, gezien meisjes gemiddeld vroeger stoppen met school, is de impact van een onderbreking groter. Een meisje van 11 dat één of twee jaar school mist, en hoe dan ook op 13-jarige leeftijd stopt met school, kan haar leerachterstand niet meer ophalen op dezelfde manier als een jongen die terugkeert naar de schoolbanken tot zijn 18. Kortom de achterstand vandaag alsook de invloed die deze pandemie zal hebben op de verdere evolutie van het leven van deze kinderen en in het bijzonder meisjes, is nefast.

Plan International zet zich in voor het recht op kwalitatief onderwijs voor alle kinderen, maar focust zich specifiek op meisjes en jonge vrouwen omdat de gevolgen van deze crisissituatie voor hen nog ingrijpender zijn. Onderwijs speelt een belangrijke rol in hun persoonlijke ontwikkeling, de verandering van sociale normen en het recht op een gendergelijke en inclusieve behandeling binnen hun gemeenschap. Scholen zijn nodig als een veilige plaats, een plaats waar ze toegang hebben tot gezonde voeding en proper water, waar ze vrij met elkaar in gesprek kunnen gaan, ervaringen kunnen delen en uitgroeien tot zelfstandige individuen. Tijdens deze pandemie en onder de invloed van de sluiting van de scholen zien we dat het aantal kindhuwelijken, waar meisjes het slachtoffer van zijn, en het aantal tienerzwangerschappen maar blijft stijgen.

Deze crisis biedt ons de opportuniteit om een betere school te creëren, inclusief en toegankelijk voor iedereen! Of zoals wij het graag op internationaal niveau verwoorden: Build back better ! Plan International kiest resoluut voor een participatieve, inclusieve en gender transformative benadering waar het luisteren naar kinderen, jongeren, meisjes en jonge vrouwen centraal staat. Zij, als geen andere, kennen de noden en de context van hun gemeenschap. Door hen en hun gemeenschap te betrekken zetten we opnieuw die stap vooruit. Voor onderwijs en een gelijke wereld voor iedereen.

 

IMAGE-2

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!